Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 12/CT-UBND 2018 công tác phòng tránh lũ lũ quét sạt lỡ đất Bình Định

Số hiệu: 12/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 27/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Bình Định, ngày 27 tháng 8 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG TRÁNH LŨ, LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp thẩm quyền bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất xảy ra trong các năm 2016 và 2017, tập trung hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, bố trí chỗ ở an toàn và ổn định đời sống, sản xuất; sửa chữa công trình giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục bị hư hỏng.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát, xác định và cắm biển cảnh báo khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất đến từng thôn, xóm, hộ dân, công trình công cộng (nhất là trường học, cơ sở y tế), tuyến đường giao thông, khu sản xuất để chủ động di dời bảo đảm an toàn hoặc sẵn sàng phương án sơ tán khi xảy ra mưa lũ lớn.

- Triển khai các giải pháp cấp bách tiêu thoát nước, giảm tải để giảm nguy cơ sạt trượt, đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực dân cư trong mùa mưa lũ.

- Ngăn chặn các hoạt động làm tăng nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất (đào núi, xẻ ta luy dốc đứng để xây dựng nhà ở, công trình; đắp chặn dòng trữ nước trái quy định).

- Chỉ đạo triển khai và chủ động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tới các thôn, xóm có nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất.

- Tổ chức các tổ, đội xung kích phòng chống thiên tai tại từng thôn, xóm với lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ngay từ giờ đầu.

- Kiểm tra, tổ chức xử lý, thanh thải vật cản gây tắc nghẽn dòng chảy, nhất là trên các suối, khe cạn để phòng ngừa nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét khi mưa lớn.

- Làm tốt công tác bảo đảm an toàn giao thông trong mùa mưa lũ, chủ động bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn giao thông qua bến đò, ngầm tràn, các đoạn đường bị ngập sâu, nước chảy xiết khi mưa lũ. Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để sẵn sàng huy động khi có yêu cầu.

- Tăng cường thông tin về thiên tai, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó mưa lũ, lũ, lũ quét, sạt lở đất bằng nhiều hình thức như hệ thống phát thanh, truyền hình, truyền thanh ở cơ sở và in phát tờ rơi.

2. Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiến cứu nạn tỉnh

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện kiện toàn cơ quan chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp bảo đảm hoạt động hiệu quả, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên, gắn với kiểm điểm trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

- Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện rà soát, cập nhật phương án ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn, xây dựng kế hoạch phòng tránh, phương án sẵn sàng ứng phó với lũ, lũ quét, sạt lở đất; hướng dẫn việc thành lập và tổ chức hoạt động của tổ, đội xung kích phòng, chống thiên tai.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Rà soát công tác bảo đảm an toàn các đập thủy lợi, kiểm tra công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị và phương án ứng phó sự cố đập, nhất là các đập vừa, đập nhỏ xung yếu do địa phương quản lý.

- Rà soát, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo di dời người dân ra khỏi khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai, nhất là nơi thường xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

- Chỉ đạo, phối hợp UBND cấp huyện tham mưu cho UBND tỉnh đẩy mạnh công tác bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ đầu nguồn theo Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư và Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

- Chỉ đạo chuyển đổi sản xuất nông nghiệp, lịch thời vụ và lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi, công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước phù hợp với đặc thù khí hậu, thiên tai trong tỉnh, hạn chế rủi ro trong sản xuất cho người dân.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; gắn xây dựng cộng đồng an toàn với thực hiện tiêu chí phòng chống thiên tai trong xây dựng nông thôn mới; xây dựng mô hình thí điểm khu tái định cư chủ động phòng tránh thiên tai.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn trên đất liền, là lực lượng chủ lực thực hiện nhiệm vụ ứng phó và tìm kiếm cứu nạn. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để sơ tán dân khi có yêu cầu.

- Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các đơn vị lập phương án ứng phó với bão, mưa lũ trên địa bàn. Tổ chức tập huấn, diễn tập phòng tránh thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhằm nâng cao năng lực ứng phó cho lực lượng vũ trang và cộng đồng.

5. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện lập phương án huy động lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khi xảy ra thiên tai. Kiểm tra, hướng dẫn nhân dân đi lại tại các bến đò ngang, cầu, tràn ngập lụt bảo đảm an toàn tính mạng và phương tiện. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để sơ tán dân, tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

6. Sở Giao thông vận tải

- Chỉ đạo các chủ đầu tư và đơn vị có liên quan khi đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông phải đảm bảo an toàn, ổn định, thoát nước, không gây cản lũ, hạn chế sạt trượt khi có mưa lũ.

- Chỉ đạo chuẩn bị đủ lực lượng, phương tiện, vật tư dự phòng phục vụ khắc phục sự cố; phối hợp với UBND cấp huyện rà soát và bố trí biển cảnh báo tại các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm như cầu, đường yếu, dễ bị ngập nước, đoạn đường bị sạt lở đất, đá, khu vực hay xảy ra lũ, lũ quét để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

- Chỉ đạo công tác đảm bảo giao thông, kịp thời khắc phục hậu quả lũ, lũ quét, sạt lở đất đá trên các tuyến đường giao thông trong thời gian nhanh nhất; phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông trong việc phân luồng, phân tuyến để bảo đảm an toàn, hạn chế ách tắc giao thông khi mưa lũ.

7. Sở Xây dựng: Phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, tham mưu UBND tỉnh rà soát quy hoạch, sắp xếp lại dân cư tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất; hướng dẫn xây dựng nhà an toàn trước thiên tai, phòng tránh lũ quét, sạt lở đất.

8. Sở Công Thương: Chỉ đạo, rà soát công tác bảo đảm an toàn, kiểm tra công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị và phương án sẵn sàng ứng phó với sự cố đập thủy điện. Chỉ đạo xây dựng phương án dự trữ, huy động lương thực, hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu phù hợp.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị sẵn sàng xử lý sự cố đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Chỉ đạo rà soát hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng tránh lũ, lũ quét, sạt lở đất thông qua các câu chuyện truyền thanh, tiểu phẩm truyền thanh để người dân dễ hiểu, dễ nhớ và làm theo.

10. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chỉ đạo, phối hợp UBND cấp huyện quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, không để xảy ra sạt lở, sập hầm lò gây thiệt hại về người tại khu vực khai thác khoáng sản khi mưa lũ.

- Tham mưu UBND tỉnh đầu tư phát triển công nghệ quan trắc, ứng dụng các công nghệ quan trắc, dự báo nhằm nâng cao năng lực cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tới cấp huyện.

11. Sở Khoa học và Công nghệ: Phối hợp, tổ chức thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động phòng, chống thiên tai, nhất là hệ thống cảnh báo và công trình phòng chống lũ, lũ quét, sạt lở đất.

12. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo đưa kiến thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai, trong đó có lũ quét, sạt lở đất vào nhà trường phù hợp với định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; chỉ đạo, hướng dẫn đầu tư xây dựng cơ sở trường học kiên cố đảm bảo an toàn trước thiên tai nhằm kết hợp làm nơi sơ tán, trú tránh cho người dân khi xảy ra thiên tai.

13. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Theo dõi, chỉ đạo công tác bảo đảm an sinh, xã hội khi xảy ra thiên tai, chủ động phối hợp với cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp các hộ có nguy cơ bị thiếu đói, các hộ có nhà đổ, sập, trôi và hư hỏng nặng để kịp thời có phương án trợ giúp nhân dân khắc phục thiên tai, ổn định đời sống.

14. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Ưu tiên bố trí các nguồn lực để triển khai các chương trình, đề án, dự án nhằm chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại về người do lũ, lũ quét, sạt lở đất. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành, UBND cấp huyện ưu tiên bố trí vốn đầu tư các dự án di dời dân cư phòng tránh lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các địa phương, các dự án phục vụ công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất (như các dự án lắp đặt các trạm quan trắc cảnh báo sớm,...) trong kế hoạch đầu tư trung hạn.

15. Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định và các cơ quan thông tin đại chúng: Triển khai các chương trình phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức cộng đồng, hướng dẫn biện pháp phòng, tránh, kỹ năng ứng phó các loại hình thiên tai, nhất là lũ, lũ quét, sạt lở đất thông qua các phóng sự ngắn, tiểu phẩm, tọa đàm; đưa tin chính xác, kịp thời về tình hình và công tác chỉ đạo phòng, tránh, khắc phục thiên tai.

16. Đài Khí tượng thủy văn Bình Định: Tăng cường công tác dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn, cung cấp đầy đủ, kịp thời các bản tin dự báo mưa, lũ, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất cho các sở, ban, ngành và địa phương kịp thời ứng phó.

17. Các sở, ban, ngành của tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong phạm vi của đơn vị mình quản lý. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tham gia các hoạt động phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo yêu cầu.

Lưu ý khi xảy ra thiên tai, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chủ động chỉ đạo xử lý tình huống thiên tai theo thẩm quyền, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 27/08/2018 về công tác phòng tránh lũ, lũ quét, sạt lỡ đất do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


582

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.26.60