Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 11/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013 do tỉnh Đắk Nông ban hành

Số hiệu: 11/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Nguyễn Bốn
Ngày ban hành: 14/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11/CT-UBND

Đắk Nông, ngày 14 tháng 06 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2013

Để chủ động đối phó, phòng chống kịp thời và có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2013, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn và các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các đơn vị quản lý thủy điện trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt các nội dung như sau:

1. Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012; xây dựng phương án, nhiệm vụ năm 2013 sát với tình hình thực tế có tính đến những yếu tố bất thường do biến đổi khí hậu; thực hiện các biện pháp phòng chống, ứng phó với thiên tai ngay tại cơ sở, rà soát xác định các khu vực nguy hiểm trên địa bàn xung yếu, tính toán chi tiết các phương án huy động lực lượng và phương tiện để di dời dân nhanh chóng kịp thời đến nơi an toàn khi xảy ra thiên tai, nhất là tại vùng hạ du các công trình thủy điện.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn từ cấp tỉnh đến cơ sở. Bổ sung Quy chế hoạt động, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo triển khai hiệu quả khi thiên tai xảy ra.

2. Yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh:

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, làm tốt công tác tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

- Tập huấn kỹ thuật chuyên môn về phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng chuyên trách và cán bộ các cấp, tăng cường phương tiện để đáp ứng yêu cầu tham mưu, chỉ đạo phòng, chống thiên tai kịp thời, chính xác.

- Kiểm tra số lượng, chủng loại phương tiện, vật tư phục vụ tìm kiếm, cứu nạn hiện có, có kế hoạch bổ sung kịp thời về số lượng, chủng loại phương tiện cần thiết để thực hiện tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt ưu tiên cho các vùng xung yếu.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức luyện tập, diễn tập tìm kiếm cứu nạn.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan Thường trực của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) kiểm tra, đôn đốc và chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư dự phòng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp như: lúa giống, thuốc trừ sâu, vật tư hóa chất, vắc xin phòng bệnh gia súc, gia cầm, thuốc thú y dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản để cung cấp kịp thời cho các địa phương phục hồi sản xuất khi thiên tai gây ra.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (cơ quan Thường trực tìm kiếm cứu nạn của tỉnh): Chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ứng cứu các tình huống khẩn cấp về thiên tai khi có sự cố, tham gia tìm kiếm cứu nạn; giúp đỡ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, lụt, bão, bảo đảm quân đội là lực lượng chủ lực trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

5. Công an tỉnh: Đảm bảo giữ gìn trật tự an toàn xã hội và bảo vệ các cơ quan, các vùng khi có thiên tai xảy ra, phối hợp với chính quyền địa phương sơ tán dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm và tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

6. Sở Giao thông Vận tải: Chuẩn bị phương tiện, lực lượng đảm bảo giao thông trên các tuyến đường trong mọi tình huống khi xảy ra thiên tai, lụt, bão, sạt lở; bố trí vật tư dự phòng ở những vùng trọng điểm để kịp thời ứng cứu và thay thế khi cầu, đường… bị hư hỏng do thiên tai.

7. Sở Công thương: Thẩm tra và trình phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa trên các lưu vực sông, phương án đảm bảo an toàn đập, phương án phòng chống lụt bão các vùng hạ du của thủy điện. Theo dõi, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy trình vận hành đã ban hành, kịp thời điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế. Kiểm tra các chủ hồ thủy điện xây dựng quy chế phối hợp trong việc tổ chức vận hành hồ chứa theo quy định được duyệt, góp phần cắt giảm lũ cho hạ lưu, đảm bảo an toàn cho công trình.

8. Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh tổ chức tốt công tác dự báo, phát các bản tin dự báo, cảnh báo về áp thấp nhiệt đới, bão, lũ; theo dõi, quan trắc, dự báo sớm lưu lượng lũ về các hồ chứa phục vụ chỉ đạo vận hành phòng, chống lũ có hiệu quả.

9. Sở Thông tin và Truyền thông: Bảo đảm mạng thông tin phục vụ phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thông suốt trong mọi tình huống; chỉ đạo các đài phát thanh, truyền hình, các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin kịp thời, chính xác những bản tin cảnh báo, dự báo, thông báo về thiên tai, chỉ đạo ứng phó của cơ quan chức năng; tiếp tục thực hiện chương trình tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, tránh thiên tai.

10. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính ưu tiên bố trí vốn cho các dự án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước không đảm bảo an toàn; đồng thời, bố trí dự phòng ngân sách để hỗ trợ các Sở, ngành và địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất sau thiên tai.

11. Các ngành Y tế, Hội Chữ thập đỏ có phương án chuẩn bị và bố trí lực lượng sẵn sàng tham gia công tác cấp cứu, khử trùng tiêu độc và khắc phục hậu quả khi có tình huống xấu xảy ra do thiên tai. Dự trữ đủ thuốc dự phòng để cấp cứu kịp thời cho người dân vùng bị bão lụt.

12. Các Sở, Ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do thiên tai, lụt, bão trong phạm vi đơn vị mình; đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để tham gia phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn kịp thời.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã: Xây dựng kế hoạch phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của địa phương; rà soát, cập nhật, xác định những khu vực nguy hiểm khi xảy ra mưa lũ trên địa bàn, chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; kiểm tra lại lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm “Bốn tại chỗ”, chủ động dự trữ lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm đến từng thôn, buôn; bố trí thiết bị, phương tiện cứu nạn tại chỗ, kinh phí dự phòng đến cấp huyện.

Triển khai các biện pháp cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, trang bị phương tiện thông tin liên lạc, truyền tin đến các thôn, buôn, bon để phục vụ cảnh báo và triển khai tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra các tình huống khẩn cấp.

14. Giao Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh, tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo xử lý.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 11/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013 do tỉnh Đắk Nông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.995
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37