Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 10/CT-BCT năm 2010 về tăng cường công tác tiết kiệm điện do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 10/CT-BCT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 12/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 10/CT-BCT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂM 2010

Để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng của năm 2010, trong đó tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 6,5%, nhu cầu điện của cả nước dự kiến phải tăng khoảng 13-15%, trong khi việc cung cấp điện sẽ gặp nhiều khó khăn do dự báo bất thường của thời tiết dẫn đến hạn hán kéo dài ở nhiều nơi, mực nước tại các hồ thủy điện thấp hơn nhiều so với các năm trước và một số công trình nguồn và lưới điện đưa vào hoạt động chậm hơn so với kế hoạch. Trước tình hình trên, để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, tăng cường sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, các cơ quan doanh nghiệp trong toàn ngành Công Thương thực hiện một số việc cụ thể sau:

I. ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

1. Giao Sở Công Thương địa phương thực hiện các công việc sau:

a. Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn quản lý, tổng hợp tình hình thực hiện các biện pháp và kết quả tiết kiệm điện báo cáo Bộ Công Thương.

b. Căn cứ nội dung Chương trình tiết kiệm năng lượng trên địa bàn đã được phê duyệt, tiếp tục triển khai mạnh mẽ các biện pháp cụ thể, ưu tiên các nội dung liên quan đến hoạt động tuyên truyền chính sách và quy định của Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giới thiệu các sản phẩm, công nghệ tiết kiệm điện; phổ biến các mô hình doanh nghiệp, công sở, cơ sở dịch vụ thương mại thực hiện tốt các giải pháp tiết kiệm điện.

c. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập nhằm đảm bảo tiết kiệm ít nhất 10% chi phí điện năng của các đối tượng này.

d. Phối hợp với Tổng công ty Điện lực, Công ty Điện lực, Điện lực tỉnh, thành phố giám sát chặt chẽ biểu đồ phụ tải của các khách hàng sử dụng điện, đề xuất lịch làm việc ca ba luân phiên phù hợp đối với từng đối tượng khách hàng, nhằm điều chỉnh biểu đồ phụ tải, tránh phải hạn chế công suất xảy ra thiếu điện. Xử lý nghiêm đối với khách hàng sử dụng điện vi phạm biểu đồ công suất đã đăng ký.

đ. Thường xuyên kiểm tra và giám sát tình hình sử dụng điện đối với hệ thống chiếu sáng công cộng, tùy theo đặc điểm của từng địa phương quy định chế độ chiếu sáng phù hợp, tránh lãng phí.

2. Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tin đại chúng tích cực tuyên truyền các biện pháp tiết kiệm điện, vận động các hộ sử dụng điện sử dụng các thiết bị điện hợp lý, giảm công suất vào giờ cao điểm.

II. TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

1. Chỉ đạo các Tổng công ty Điện lực, Công ty Điện lực, Điện lực các tỉnh, thành phố phối hợp với các Sở Công Thương trong việc kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn quản lý.

2. Phối hợp với các Sở Công Thương thực hiện Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Triển khai thực hiện các biện pháp quản lý nhu cầu điện như Chương trình đèn compact, Chương trình bình đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, quản lý phụ tải, lắp đặt công tơ điện tử nhiều giá, tụ bù để nâng cao hệ số công suất … nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả.

4. Thực hiện các giải pháp quản lý, kỹ thuật, cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn mới tiếp nhận, phấn đấu giảm tổn thất ở khu vực này xuống còn 15% vào cuối năm 2010.

5. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

III. CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH CÔNG THƯƠNG

Lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp có trách nhiệm ban hành các quy định về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại cơ quan, đơn vị để thực hiện Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương; xây dựng kế hoạch, đôn đốc và kiểm tra thường xuyên việc sử dụng điện tại cơ quan, doanh nghiệp; bố trí các thiết bị sử dụng điện hợp lý, giảm công suất vào giờ cao điểm, chuẩn bị tốt các nguồn điện độc lập để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng điện và ổn định sản xuất trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Cục trưởng, Vụ trưởng thuộc Bộ, Văn phòng Tiết kiệm năng lượng Bộ Công Thương, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Hội đồng quản trị các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp trong ngành Công Thương chịu trách nhiệm tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện Chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Sở Công Thương;
- Tập đoàn Điện lực VN, Tập đoàn Dầu khí VN, Tập đoàn Than và Khoáng sản VN, Tập đoàn Dệt may VN;
- Các Tổng công ty; Các cơ quan doanh nghiệp thuộc Bộ;
- Bộ CT: Lãnh đạo Bộ, các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ;
- Lưu: VP, KHCN.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 10/CT-BCT năm 2010 về tăng cường công tác tiết kiệm điện do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.125
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0