Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 10/2004/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 30/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10/2004/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2004 

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT, HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trong những năm gần đây, tình hình khai thác nước dưới đất, hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn thành phố diễn ra hết sức phức tạp, nhất là trong mùa khô ; số lượng giếng khai thác nước dưới đất từ khoảng 200 giếng trước năm 1975 đã tăng lên gần 95.000 giếng vào năm 2000, chưa kể số giếng phát sinh trong thời gian gần đây ; phần lớn các công trình khai thác nước dưới đất chưa đăng ký xin phép và không theo quy hoạch. Cùng với sự gia tăng số lượng giếng khai thác nước dưới đất là sự bùng phát các cơ sở hành nghề khai thác nước dưới đất. Hầu hết các cơ sở này không đăng ký kinh doanh, không có giấy phép khai thác nước dưới đất và không được đào tạo về chuyên môn kỹ thuật.

Trước thực trạng trên, nguồn nước dưới đất trên địa bàn thành phố đang phải đối mặt với các vấn đề như nhiễm bẩn và khai thác quá mức dẫn đến hạ thấp mực nước dưới đất, gây nguy cơ xâm nhập mặn, cạn kiệt nguồn nước dưới đất và nguy cơ sụt lún mặt đất, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bền vững tài nguyên nước dưới đất, đến các hoạt động kinh tế - xã hội, đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

Để thi hành Luật Tài nguyên nước năm 1998, Nghị định số 179/1999/ NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ quy định việc thi hành Luật Tài nguyên nước, Quyết định số 05/2003/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về cấp phép thăm dò, khai thác và hành nghề khoan nước dưới đất và để chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khai thác nước dưới đất và hành nghề khoan nước dưới đất, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị cho Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn triển khai ngay các công tác sau đây :

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện khảo sát, đánh giá lại tình hình khai thác nước dưới đất, việc hành nghề khoan nước dưới đất và hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước dưới đất trong thời gian qua. Trên cơ sở đó xây dựng phương án quản lý tài nguyên nước dưới đất một cách hợp lý, hiệu quả và khả thi trình Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt trước cuối tháng 5 năm 2004.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, căn cứ vào Luật Tài nguyên nước, các văn bản của Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường, dự thảo trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế quản lý tài nguyên nước để áp dụng trên địa bàn thành phố.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra trên từng địa bàn phường, xã, thị trấn các tổ chức, cá nhân khai thác nước dưới đất và hành nghề khoan nước dưới đất chưa có giấy phép hoặc giấy phép đã hết hạn để hướng dẫn đăng ký hành nghề khoan nước dưới đất theo đúng quy định của Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường ; công tác này phải hoàn thành trước 30 tháng 4 năm 2004. Sau đó, phải có kế hoạch tổ chức kiểm tra việc thực hiện việc khai thác nước dưới đất theo giấy phép.

Đối với các giếng khai thác nước dưới đất không phải xin phép, người khai thác phải đăng ký khai thác nước dưới đất tại Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn. Trình tự, thủ tục đăng ký đưa vào Quy chế quản lý tài nguyên nước nêu tại điểm 1 Chỉ thị này.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có kế hoạch và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn phổ biến, vận động nhân dân thực hiện và giám sát việc thi hành Luật Tài nguyên nước, các quy định khác có liên quan.

4. Đối với các trường hợp vi phạm các quy định về quản lý nguồn nước dưới đất và hành nghề khoan nước dưới đất, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã phải lập biên bản xử lý và đình chỉ việc khai thác và sử dụng nguồn nước dưới đất không có giấy phép.

Giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo văn bản để Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị Chính phủ ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất để có cơ sở xử phạt hành chính, nếu có vi phạm.

5. Căn cứ vào nội dung Chỉ thị này, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn có kế hoạch và triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phải báo cáo kịp thời để Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận :
- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP
- Các sở-ngành thành phố
- UBND các quận-huyện
- VPHĐ-UB : CPVP
- Các Tổ
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 10/2004/CT-UB ngày 30/03/2004 về tăng cường công tác quản lý khai thác nước dưới đất, hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.154

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.9.151
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!