Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 09/CT-UBND 2021 công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Nội

Số hiệu: 09/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Chu Ngọc Anh
Ngày ban hành: 05/04/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2021

Những năm gần đây, tình hình thiên tai ở nước ta diễn biến ngày càng phức tạp, cực đoan, bt thường. Năm 2020, thiên tai đã xảy ra liên tiếp với mức độ nghiêm trọng ở hầu khắp các vùng, miền trên cả nước, gây tổn thất nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến môi trường, đời sống, sản xuất của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Năm 2021, theo dự báo của cơ quan Khí tượng thủy văn Quốc gia, thiên tai sẽ có những diễn biến cực đoan, khó lường; bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh, ô nhiễm môi trường vẫn din ra phức tp. Đchủ động phòng, chống, ứng phó, khắc phục kịp thời, hiệu quả, hạn chế đến mức thp nht thiệt hại do sự c, thiên tai gây ra, bảo vệ người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, n định đời sống, sản xuất của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế-xã hi bền vững, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ thị:

1. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố:

- Quán triệt và tổ chức thực hiện đúng, hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án của Trung ương và Thành phố về lĩnh vực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cu nạn. Nghiêm túc quán triệt, tiếp tục rà soát, hoàn thiện kế hoạch, và tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai; Chương trình số 05 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2025”.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020; kiện toàn bộ máy Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, phân công cụ thể trách nhiệm từng thành viên phụ trách lĩnh vực, địa bàn. Tổ chức triển khai thu, quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai đúng quy định.

- Xây dựng Kế hoạch, Phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 cụ thể, sát thực tế của địa phương, đơn vị. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; tập trung chỉ đạo thực hiện theo thẩm quyền, kịp thời tham mưu, báo cáo, triển khai công tác phòng, chống, ng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” trên địa bàn Thành phố.

- Kiểm tra rà soát các khu vực nguy hiểm, các trọng điểm xung yếu, nhấtcác khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn dân cư để chủ động sơ tán, di dời khi có thiên tai. Thường xuyên tchức kiểm tra, đánh giá hiện trạng đê, kè, cống, hồ đập và các công trình phòng chống thiên tai để kịp thời phát hiện hư hỏng, chủ động sửa chữa, khắc phục đảm bảo an toàn công trình.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để toàn thể nhân dân biết, chủ động phòng, chống, ứng phó theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại địa phương, đơn vị; tập huấn nâng cao trình độ, năng lực cho đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã và các lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn để đáp ứng yêu cầu đề ra.

2. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố: Thường xuyên tham mưu giúp UBND Thành phố chỉ đạo, chỉ huy, điều hành kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố, đặc biệt trong tình hình biến đổi khí hậu và dịch bệnh phức tạp hiện nay. Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch, Phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sát với tình hình thực tế của Thành phố. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn Thành phố thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Thành phố.

3. Các sở, ngành Thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phương án, tổ chức chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ các điều kiện đảm bảo thực hiện phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thuộc lĩnh vực quản lý của sở, ngành, đơn vị; trong đó nhiệm vụ trọng tâm của một số sở, ngành như sau:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chủ trì tham mưu xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng, tổ chức thực hiện các Phương án: Bố phòng hộ đê; đảm bảo an toàn hồ đập, công trình thủy lợi; phương án phân lũ, phòng chống úng, hạn, khắc phục hậu quả phục hồi sản xuất nông nghiệp; tập trung hoàn thành công tác tu bổ, xử lý hư hỏng đê điều, hồ đập, nạo vét kênh mương đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng quy định; thường xuyên kiểm tra các tuyến đê, các công trình thủy lợi, hồ đập để kịp thời phát hiện, tham mưu chỉ đạo xử lý những sự cố hư hỏng xảy ra.

Kiểm tra, rà soát số lượng, chất lượng vật tư, phương tiện dự trữ phòng chống thiên tai, có phương án bổ sung vật tư, phương tiện bảo đảm huy động kịp thời xử lý các tình huống thiên tai xảy ra.

Phối hợp UBND quận, huyện, thị xã, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về Phòng, chống thiên tai; Đê điều; Thủy lợi; ngăn chặn ngay từ khi mới phát sinh các trường hợp vi phạm mới.

Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, các sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã triển khai công tác quản lý, thu, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chng thiên tai đúng quy định pháp luật.

- Bộ Tư lệnh Thủ đô: Chủ trì, phối hp các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND quận, huyện, thị xã rà soát hoàn thiện Kế hoạch tìm kiếm cứu nạn năm 2021; tổ chức hiệp đồng, huy động, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu, xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp và khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai.

- Công an Thành phố: Xây dựng, triển khai các phương án đảm bảo an ninh, trật tự bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội trên địa bàn Thủ đô; rà soát bổ sung, xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở, công trình trọng điểm về chính trị, kinh tế, xã hội, các khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ, sập đổ công trình; hướng dẫn, phân luồng, điều tiết giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt khi xảy ra thiên tai, bão lụt; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Kiểm lâm) và các Chủ rừng tổ chức xây dựng và diễn tập Phương án chữa cháy rừng.

- Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hp các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác phòng, chống úng ngập nội thành; phòng, chống, khắc phục cây đổ trên các tuyến đường đô thị; đảm bảo an toàn điện chiếu sáng công cộng, cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường; phối hợp UBND quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, thống kê các khu nhà tập thể, nhà chung cư cao tầng đã xuống cấp; các khu nhà ngoài đê, sát bờ sông, vùng trũng thấp không đảm bảo an toàn, các công trình đang xây dựng; triển khai việc phòng, chống đổ, sập nhà, công trình; tổ chức sơ tán người, tài sản ra khỏi những khu vực không đảm bảo an toàn để phòng, tránh sự cố, thiên tai.

- Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công an Thành phố xây dựng, tổ chức phương án phân luồng giao thông từng địa bàn cụ thể; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị tại những khu vực trọng yếu để đảm bảo an toàn giao thông và sẵn sàng khắc phục khi xảy ra sự cố, thiên tai.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Phương án cứu trợ và đảm bảo đời sống nhân dân khi có sự cố, thiên tai năm 2021; phối hợp UBND quận, huyện, thị xã kịp thời triển khai công tác cứu trợ, đảm bảo đời sng nhân dân ở những vùng bị ảnh hưởng sự c, thiên tai.

- Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan xử lý kịp thời công tác ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân. Tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân.

- Sở Công Thương chủ trì, phối hp các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức dự trữ lương thực, hàng hóa, vật tư thiết yếu, sẵn sàng chi viện, cứu trợ đảm bảo đời sống nhân dân các vùng bị ảnh hưởng sự cố, thiên tai.

- Sở Y tế tchức lực lượng cán bộ y tế, chuẩn bị dự phòng thuốc, phương tiện, vật tư, trang thiết bị đáp ng yêu cầu cấp cứu, khám chữa bệnh, phòng chng dịch bệnh và khc phục hậu quả, bảo đảm sức khỏe nhân dân trước, trong và sau sự c, thiên tai.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND quận, huyện, thị xã xây dựng, triển khai các kế hoạch phương án bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật sẵn sàng ứng phó khi có sự cố, thiên tai xảy ra.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho các cơ sở giáo dục, cho giáo viên, học sinh khi có sự cố, thiên tai xảy ra; lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các biện pháp ứng phó sự cố, thiên tai, tai nạn thương tích vào chương trình giảng dạy ở các cấp học, các buổi sinh hoạt ngoại khóa để nâng cao nhận thức, hiểu biết của giáo viên, học sinh.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ, khả năng cân đối ngân sách, phối hợp với các đơn vị có liên quan, tham mưu UBND Thành phố bố trí kinh phí thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo các quy định của Nhà nước và Thành phố; ưu tiên bố trí vốn để xử lý cấp bách các sự cố hư hỏng đê điều, công trình phòng, chống thiên tai xảy ra trong mùa mưa bão.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của Thành phố phối hợp Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố và các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương thông báo thường xuyên về tình hình thiên tai; tăng thời lượng tin bài, bổ sung đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng chống thiên tai, công tác bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai của Thành ph, tình hình xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai, Đê điều, Thủy lợi.

- Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội thường xuyên kiểm tra, thực hiện duy tu, bảo dưỡng các hệ thống điện; kịp thời sửa chữa, khắc phục sự cố, bảo đảm cung cấp điện đầy đủ, an toàn phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trong mùa mưa bão; ưu tiên cấp nguồn điện ổn định cho các trạm bơm tiêu hoạt động phục vụ tiêu thoát úng ngập.

4. UBND quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn:

- Xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch, Phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn; xây dựng, hoàn thiện phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai; có kế hoạch phối hợp, hiệp đng chặt chẽ giữa các lực lượng; chỉ đạo kịp thời, đng bộ, ứng phó kịp thời, khc phục nhanh các hậu quả do sự c, thiên tai gây ra.

- Thường xuyên kiểm tra, xác định những khu vực nguy hiểm trên địa bàn (ven sông, địa bàn trũng, thấp, nơi có nguy cơ sạt lở đất, khu vực chịu tác động của lũ rừng ngang, lũ quét ...), xây dựng phương án, chủ động sơ tán nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm trước khi thiên tai có thể xảy ra. Dự trữ đủ lương thực, thuốc men, cây, con giống, hàng hóa, vật tư thiết yếu để sẵn sàng hỗ trợ đảm bảo đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả khi thiên tai xảy ra.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai; kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; vận động nhân dân chủ động chuẩn bị, sẵn sàng phòng, chống, ứng phó sự cố, thiên tai tại gia đình mình và tích cực tham gia công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai tìm kiếm cứu nạn của địa phương.

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật các trường hp vi phạm pháp luật về Phòng, chống thiên tai, Đê điều, Thủy lợi ngay từ khi mới phát sinh trên địa bàn.

5. Khi có sự cố, thiên tai xảy ra: Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chủ động huy động lực lượng, chỉ huy quyết liệt, ứng phó mọi tình huống xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban 24/24 giờ theo đúng quy định; tổng hợp, thông tin, báo cáo UBND Thành phố để chỉ đạo.

6. UBND Thành phố đề nghị các cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị xã hội, kinh tế, đoàn thể quần chúng, các cơ quan đơn vị trên địa bàn Thành phố chỉ đạo, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia làm tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố năm 2021.

UBND Thành phố giao Cơ quan Thường trực phòng, chống thiên tai Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố (Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn) thường xuyên kim tra, đôn đốc các cấp, các ngành nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này; tổng hp, tham mưu, đề xuất báo cáo UBND Thành phố đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tưng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo TW về Phòng, ch
ng thiên tai;
- UB
QG Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN;
- Bí thư Thành ủy Hà Nội;
- Các Phó Bí thư Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các ủy viên BTV Thành ủ
y;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Thành phố;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- Bí thư các quận, huyện, thị ủy;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã;
- VP: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Đài PT và TH HN, các Báo: HNM, KT và ĐT;
- VPUB: CVP, Các PCVP, các phòng CV;
- Lưu: VT, KT (Giang 2b)
.

CHỦ TỊCH
Chu Ngọc Anh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngày 05/04/2021 do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.701

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!