Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 09/CT-UBND 2020 quản lý rừng phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hanh tỉnh Yên Bái

Số hiệu: 09/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Nguyễn Thế Phước
Ngày ban hành: 19/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 09/CT-UBND

Yên Bái, ngày 19 tháng 11 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG, PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG MÙA KHÔ HANH 2020-2021

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, chủ rừng và nhân dân đã có nhiều cố gắng trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng từ tỉnh đến cơ sở được triển khai một cách chủ động, đồng bộ quyết liệt; tình hình khai thác, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán lâm sản trái phép đã được kiểm soát; các vụ cháy rừng đã được phát hiện sớm, chữa cháy kịp thời, hiệu quả do vậy không gây thiệt hại lớn đến tài nguyên rừng. Nhờ đó, diện tích rừng qua các năm tăng dần, độ che phủ rừng trên địa bàn toàn tỉnh đến hết năm 2020, dự kiến duy trì 63%, môi trường sinh thái tiếp tục được cải thiện.

Tuy nhiên trong công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh vẫn còn để xảy ra tình trạng phá rừng làm nương rẫy, lấn chiếm đất rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, cháy rừng vào mùa khô hanh. Để tăng cường công tác bảo vệ rừng; chủ động phòng, chống và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng cháy rừng, bảo vệ tài nguyên rừng và bảo vệ môi trường sinh thái, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh quán triệt, triển khai nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn; thường xuyên tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến toàn thể nhân dân về tình hình phức tạp liên quan đến công tác bảo vệ rừng, diễn biến khô hanh, chủ động ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

2. Các sở, ngành và địa phương quát triệt đầy đủ, sâu rộng Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp của chính quyền cơ sở; Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 04/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy” trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 27/04/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 107-CTr/TU ngày 26/03/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp, chỉ đạo chính quyền cấp xã nâng cao vai trò trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có trên địa bàn; xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là trách nhiệm của chủ rừng, các đơn vị có liên quan thiếu trách nhiệm, để xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất rừng, cháy rừng nghiêm trọng; kiểm soát chặt chẽ các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, nhất là các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên.

- Kiện toàn và tăng cường hoạt động Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tại địa phương. Chỉ đạo các lực lượng chức năng của huyện phối hợp với chính quyền cơ sở, hỗ trợ các chủ rừng kiểm tra, truy quét để phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi lấn chiếm, tái lấn chiếm đất rừng, chặt phá, khai thác rừng trái pháp luật; mua bán lâm sản, động vật hoang dã. Kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và chủ rừng thực hiện phương án và các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ rừng trên địa bàn; xác định cụ thể các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao để bố trí các nguồn lực, đảm bảo ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống mới phát sinh; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, không để xảy ra các vụ cháy lớn; sau khi cháy rừng phải chỉ đạo, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, mức độ rừng bị thiệt hại và truy tìm đối tượng gây cháy rừng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; báo cáo thiệt hại do cháy rừng và có biện pháp khắc phục hậu quả.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Chủ động chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị và lực lượng đảm bảo luôn sẵn sàng chữa cháy rừng trong mọi tình huống, xây dựng lắp đặt hệ thống biển báo, biển cấm. Thiết lập mạng thông tin liên lạc phục vụ hiệu quả công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ". Chỉ đạo UBND cấp xã, chủ rừng tập trung mọi nguồn lực, chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ rừng; đảm bảo lực lượng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô hanh và những ngày nắng nóng cao điểm; bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao.

- Đối với những địa phương có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao (gồm: Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên) cần tăng cường quản lý các hoạt động canh tác nương rẫy. Trong thời kỳ cao điểm khô hạn (cấp dự báo cực kỳ nguy hiểm) cần quy định cụ thể khu vực cấm đốt nương làm rẫy và những hành vi dùng lửa khác ở những khu vực trọng điểm, có nguy cơ cháy rừng cao. Hướng dẫn, kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc đốt nương làm rẫy ở những vùng theo quy hoạch. Tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết thực hiện các quy định bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ rừng trong từng cộng đồng dân cư.

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc các địa phương, các chủ rừng triển khai, thực hiện tốt các phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn.

- Quản lý, bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng hiện có trên địa bàn tỉnh, xây dựng và tổ chức triển khai các phương án quản lý rừng theo đúng các quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị, chủ rừng thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Lâm nghiệp; kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng; cập nhật, tổ chức dự báo cháy rừng để thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng để dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát, tổng hợp, đề xuất để tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại, khó khăn trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh; tăng cường đầu tư các trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

5. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, Công an xây dựng các phương án tác chiến, sẵn sàng huy động lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ, phương tiện ứng cứu kịp thời, tham gia chữa cháy rừng khi xảy ra cháy rừng, đặc biệt khi có cháy lớn.

6. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo kiểm tra, phát hiện, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng có dấu hiệu tội phạm và những vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản do thiếu tinh thần trách nhiệm cần phải khởi tố, điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, Quân đội và các đơn vị liên quan triển khai phương án xử lý các tình huống cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra.

7. Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh có trách nhiệm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng thời lượng phát sóng, kịp thời đưa thông tin cảnh báo, dự báo nguy cơ cháy rừng.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bố trí kinh phí bảo đảm cho các ngành và các địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô hanh năm 2020-2021.

9. Các sở, ban, ngành có liên quan còn lại theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch (NLN) UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Yên Bái, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT;
- Chánh, Phó CVP (NLN) UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NLN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Phước

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 19/11/2020 về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh 2020-2021 do tỉnh Yên Bái ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


455

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167