Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 08/CT-CTUBND năm 2011 về công tác phòng, tránh thiên tai, lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 08/CT-CTUBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 13/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-CTUBND

Bình Định, ngày 13 tháng 5 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, TRÁNH THIÊN TAI, LŨ LỤT, TÌM KIẾM CỨU NẠN VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI NĂM 2011

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, những năm gần đây thiên tai, bão, lụt diễn biến ngày càng khốc liệt, bất thường với tần xuất và cường độ ngày một tăng cao, 4 tháng đầu năm 2011 bão, lụt, động đất liên tiếp xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới, động đất và sóng thần mạnh ở Nhật Bản… đã gây tổn thất lớn cho nhân loại. Theo nhận định của Trung tâm KTTV Bình Định, năm 2011 diễn biến thời tiết nắng nóng, mưa, lũ, bão ở khu vực tỉnh nhà tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB và TKCN) cần được quan tâm và có kế hoạch cụ thể, chi tiết để bảo vệ tính mạng, tài sản, thành quả lao động của Nhà nước, tập thể, các tổ chức kinh tế và của toàn dân, giảm nhẹ đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Để chủ động phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2011, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Trong quý II năm 2011 hoàn thành việc tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2010; Xây dựng phương án kế hoạch Phòng, chống lụt bão, Giảm nhẹ thiên tại năm 2011 trên cơ sở phát huy những việc đã làm tốt, mang lại hiệu quả thiết thực và những bài học kinh nghiệm rút ra từ những mặt còn hạn chế, yếu kém trong công tác năm 2010 trình UBND tỉnh và triển khai thực hiện ngay nhằm đối phó với thiên tai, bão lụt có thể xẩy ra trong bất cứ thời gian nào.

Kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (viết tắt là Ban chỉ huy PCLB-TKCN) năm 2011 của các cấp, các ngành theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 14/2010/NĐ-CP, ngày 27/02/2010 để tham mưu giúp Chủ tịch UBND cùng cấp thực hiện nhiệm vụ đôn đốc, chỉ đạo, điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.

Tổ chức trực ban PCLB-TKCN từ ngày 20 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 12 theo Quyết định số 103/QĐ-PCLBTW ngày 04/6/2009 của Ban chỉ đạo PCLBTW. Tổ chức trực ban đột xuất khi có thiên tai xảy ra ngoài thời gian trên.

Kiện toàn Ban chỉ huy PCLB và TKCN các ngành, các cấp, phải có phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân. Tổ chức bổ túc kiến thức, kinh nghiệm về phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai cho các cán bộ mới được bổ nhiệm phụ trách lĩnh vực PCLB và TKCN. Thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các loại hình thiên tai và phương pháp phòng tránh, đối phó nhằm nâng cao sự hiểu biết của cộng đồng dân cư về thiên tai để tự mình chủ động có kế hoạch phòng tránh, đối phó có hiệu quả.

Các chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị thi công lập phương án, kế hoạch PCLB đối với từng công trình. Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch xây dựng, nâng cấp, tu bổ đê điều, hồ chứa nước, cầu đường, tái định cư nhân dân vùng thiên tai và các công trình trong kế hoạch xây dựng năm 2011 liên quan đến công tác phòng, tránh lụt, bão, đảm bảo thi công hoàn thành vượt lũ trước ngày 31/8/2011.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có tránh nhiệm:

Huy động mọi nguồn lực của địa phương theo quy định của pháp luật, các nguồn hỗ trợ của tỉnh, trung ương để chủ động khắc phục hậu quả thiên tai năm 2010; kiểm tra sửa chữa, gia cố các công trình để đảm bảo an toàn và triển khai công tác PCLB và TKCN năm 2011.

Căn cứ Kế hoạch PCLB và TKCN năm 2011 của địa phương, phân công trách nhiệm, phân cấp quản lý về công tác phòng tránh, đối phó thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tới cấp xã, cấp thôn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; chỉ đạo, tổ chức tốt lực lượng xung kích hộ đê, đối phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, phương án huy động lực lượng, phương tiện, vật tư phục vụ công tác PCLB và TKCN hiện có theo phương châm “4 tại chỗ” để bổ sung đảm bảo đủ số lượng, chủng loại, chất lượng cần thiết và huy động kịp thời khi thiên tai xảy ra. Hướng dẫn các địa phương, đơn vị, các hộ gia đình chủ động chuẩn bị kế hoạch phòng tránh, đối phó thiên tai cho mình và cộng đồng. Đối với những vùng thường xuyên bị thiên tai, bão lụt chia cắt cần dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác đủ dùng ít nhất 07 ngày khi xảy ra thiên tai.

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức, huy động lực lượng, phương tiện, vật tư phục vụ công tác phòng tránh, đối phó thiên tai, bão lụt trên địa bàn mình quản lý khi có nguy cơ sự cố (sơ tán dân, bảo vệ đê kè, hồ chứa, cầu đường…), không chờ lực lượng, phương tiện điều động, chi viện của cấp trên.

Tổ chức theo dõi thường xuyên, chặt chẽ mọi diễn biến của thiên tai, bão lụt để chủ động tổ chức việc đảm bảo an toàn cho tính mạng của nhân dân, nhà cửa, trường học, bệnh viện, kho tàng, thu hoạch các loại sản phẩm, di dời tài sản, gia súc, gia cầm ở những khu vực ven sông, ven biển, vùng ngập sâu, vùng sạt lỡ nguy hiểm về nơi an toàn và có kế hoạch đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, tài sản tại các khu neo đậu tránh, trú khi có gió bão, lụt, ATNĐ đang hoạt động.

Kiểm tra, rà soát, thống kê tình hình dân sinh và cắm biển cảnh báo ở những khu vực có nguy cơ cao, dể xảy ra thảm họa, ở các thôn bản, buôn làng và các khu dân cư sống ở những khu vực bị ảnh hưởng của bão, ATNĐ, lũ lụt, lũ quét, trên cơ sở đó xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân vùng thiên tai, thảm họa.

Sơ tán dân trước khi xảy ra thiên tai là biện pháp tích cực, hữu hiệu để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong điều kiện kinh tế hiện nay, vì vậy các địa phương cần xây dựng phương án, kế hoạch thật cụ thể đến tận từng thôn, xóm, từng loại hình thiên tai (bão, lụt, động đất, sóng thần, lũ quét…), từng vùng (vùng ngập sâu, ven cửa sông, suối, ven biển, hải đảo, ven ta-luy đường giao thông, sườn đồi, núi, thung lũng, sạt lở đất đá và hạ lưu các hồ chứa nước …) và có diễn tập cụ thể để nhân dân chủ động triển khai phòng tránh khi thiên tai xảy ra.

Các huyện miền núi thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2215/CT-BNN-TCTL ngày 13/7/2010 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai một số biện pháp phòng, tránh lũ quét ở các địa phương miền núi và Tây Nguyên; tổ chức lắp đặt các thiết bị cảnh báo (thiết bị đo mưa đơn giản) ở những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; trang bị thiết bị thông tin liên lạc tới tận thôn, bản để phục vụ công tác cảnh báo sớm và triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Các huyện, thành phố ven biển phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra chặt chẽ các trang thiết bị thông tin liên lạc, phao cứu sinh, trang thiết bị đảm bảo an toàn trên các tàu thuyền trước khi di chuyển sản xuất, ra khơi đánh bắt; xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý tàu thuyền khai thác đánh bắt hải sản trên các ngư trường. Khi có thiên tai, bão, ATNĐ đang hoạt động trên biển, phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và PTNT, Đài Thông tin Duyên Hải Quy Nhơn (Quy Nhơn Radio) thường xuyên nắm chắc số lượng tàu thuyền, ngư dân của địa phương đang hoạt động trên các vùng biển để kêu gọi, hướng dẫn ngư dân di chuyển phòng, tránh, đối phó thiên tai, đồng thời báo cáo về Thường trực Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh để theo dõi chỉ đạo.

Chủ động sử dụng nguồn ngân sách của địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để chi cho công tác phòng tránh, đối phó và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt sớm ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân vùng thiên tai, không chờ vào kinh phí hỗ trợ của tỉnh; kiên quyết không để người dân nào ở vùng thiên tai bị đói, rét.

3. Thường trực Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh:

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương thực hiện tốt các phương án, kế hoạch PCLB và TKCN; đồng thời tổng hợp tình hình thiên tai, thảm họa, đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp phòng ngừa, đối phó, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ người, tài sản, tàu thuyền, công trình và khắc phục hậu quả thiên tai nhanh chóng, hiệu quả nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra; định kỳ báo cáo kết quả công tác cho UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến tình hình thiên tai, thảm họa, tình hình khí tượng thủy văn để tham mưu UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh cảnh báo, đề ra các biện pháp phòng ngừa, đối phó, khắc phục hậu quả, đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các địa phương hoàn thành công tác tu bổ đê điều, bảo đảm an toàn hồ chứa nước, các công trình liên quan đến công tác phòng tránh, đối phó và giảm nhẹ thiên tai trước mùa mưa bão năm 2011.

Đôn đốc UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành xây dựng phương án PCLB và TKCN năm 2011, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt xong trước ngày 15/7/2011 để thực hiện.

Tổ chức tập huấn kỹ thuật chuyên môn về công tác phòng tránh lụt bão và giảm nhẹ thiên tai cho cán bộ làm công tác PCLB và GNTT; tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh quyết định những vấn đề cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng tránh thiên tai, lụt bão. Phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Nam Trung Bộ, Đài PTTH Bình Định và các cơ quan thông tin, truyền thông tổ chức thu thập tài liệu KTTV, dự tính, dự báo các loại hình thời tiết nguy hiểm để kịp thời thông tin, cảnh báo cho toàn dân và phục vụ công tác chỉ đạo phòng tránh, đối phó với thiên tai của UBND tỉnh và các cấp, các ngành.

4. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan Thường trực tìm kiếm cứu nạn của tỉnh chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức, triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và là lực lượng chủ lực của tỉnh trong nhiệm vụ phòng tránh, đối phó và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia giúp dân sơ tán, cứu hộ, cứu nạn kịp thời, có hiệu quả khi có lệnh của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các sở, ban, ngành và các địa phương lập phương án, kế hoạch tìm kiếm cứu nạn cho từng vùng, từng loại hình thiên tai cụ thể. Tiến hành tổ chức tập huấn, diễn tập triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn cho các đơn vị liên quan để chủ động thực hiện có hiệu quả trong công tác tìm kiếm cứu nạn.

Phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ban chỉ huy PCLB tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn năm 2011.

5. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố ven biển và các lực lượng chuyên trách khác tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm tàu thuyền đánh bắt và các phương tiện hoạt động trên đầm, trên biển không đảm bảo an toàn hàng hải, chở người hoặc hàng hóa quá tải trọng cho phép. Chỉ đạo việc bắn pháo hiệu để thông báo bão, ATNĐ tại điểm bắn theo đúng quy định. Chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn (Quy Nhơn Radio) và các địa phương ven biển thông tin liên lạc với các tàu thuyền đang đánh bắt trên biển biết diễn biến của bão, ATNĐ, thời tiết nguy hiểm và kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền tìm nơi tránh trú hoặc thoát ra khỏi vùng ảnh hưởng ATNĐ, bão an toàn. Tổ chức lực lượng, phương tiện để thực hiện công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển trong mọi tình huống; thường xuyên nắm chắc tình hình tàu thuyền của tỉnh đang di chuyển đánh bắt trên các ngư trường, báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh và cấp trên để chỉ đạo khi có thiên tai xảy ra.

6. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng của ngành phối hợp với các cấp chính quyền địa phương và các ban, ngành liên quan có phương án, kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại những khu vực xảy ra thiên tai, thảm họa trong cả ba giai đoạn trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra (đặc biệt chú ý tại các vùng dân sơ tán đi và đến, tại các bến bãi neo đậu tàu thuyền ra vào tránh trú thiên tai, bão, ATNĐ). Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư tham gia giúp dân sơ tán, tham gia cứu hộ, cứu nạn kịp thời, có hiệu quả khi có lệnh điều động của Chủ tịch UBND tỉnh. Phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn nhân dân đi lại tại các bến đò ngang, những điểm ngập lụt sâu để đảm bảo an toàn tính mạng khi mưa lũ xảy ra.

7. Sở Nông nghiệp và PTNT:

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố có đê điều, hồ chứa nước hoàn thành công tác tu bổ đê điều và các công trình đang thi công năm 2011 thực hiện đúng tiến độ vượt lũ an toàn, đúng thời hạn quy định; chỉ đạo lập quy trình vận hành cho các hồ chứa nước nhằm tham gia cắt giảm một phần đỉnh lũ cho hạ du, xây dựng các phương án đảm bảo an toàn cho công trình đê điều, hồ, đập và các công trình liên quan đến phòng tránh thiên tai thuộc ngành quản lý.

Tổ chức nghiên cứu, hướng dẫn các địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, vật nuôi cho phù hợp với đặc thù từng vùng thường xảy ra thiên tai; kiểm tra, lên kế hoạch dự phòng cung cấp giống cây trồng cho các địa phương phục hồi sản xuất sau khi thiên tai xảy ra.

Phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các địa phương ven biển quản lý chặt chẽ số lượng tàu thuyền, ngư dân hoạt động trên biển, đặc biệt là khi gió bão, ATNĐ, thiên tai xảy ra; chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện đăng ký, đăng kiểm các phương tiện đánh bắt hải sản; tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền, hướng dẫn các chủ tàu, thuyền trưởng (tài công) phương tiện nghề cá thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện khi hoạt động khai thác, vận chuyển, kiên quyết không cho tàu thuyền ra khơi khi chưa trang bị đầy đủ các phương tiện đảm bảo an toàn hàng hải; đồng thời tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến các kiến thức, kinh nghiệm trong việc phòng, tránh, đối phó bão, lụt, ATNĐ cho ngư dân.

Đẩy nhanh tiến độ thi công, nạo vét các khu neo đậu, tránh trú bão, ATNĐ cho tàu thuyền theo quy hoạch đã được duyệt; phối hợp với các địa phương tổ chức phổ biến, hướng dẫn cách neo đậu tàu thuyền tại các khu tránh trú bão, lụt, thiên tai, tránh không để bị va đập làm chìm tàu thuyền trong khi neo đậu.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tái định cư vùng thiên tai đã được phê duyệt đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

Phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn (Quy Nhơn Radio) khai thác có hiệu quả hệ thống thông tin của Bộ đội Biên phòng, Đài Thông tin Duyên hải ven biển phục vụ công tác kêu gọi, hướng dẫn ngư dân phòng tránh thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển.

8. Sở Giao thông Vận tải

Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành và các địa phương có phương án đảm bảo an toàn giao thông thông suốt trong mùa mưa bão; chuẩn bị vật tư dự phòng, bố trí sẵn ở những công trình xung yếu, những vùng trọng điểm trên các tuyến giao thông chính, quan trọng để kịp thời xử lý, ứng cứu và thay thế tạm khi công trình bị thiên tai làm hư hỏng, đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống; các đơn vị trong ngành duy trì lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và tham gia khắc phục các sự cố về đê điều, hồ đập khi có lệnh điều động của cấp trên.

Phối hợp với các huyện, thành phố rà soát hệ thống cầu, đường, tràn qua đường tại các tuyến giao thông chính ở các vùng thường bị ngập lụt, xây dựng các cột thủy chí, các biển cảnh báo nguy hiểm, đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm xung yếu, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người và phương tiện qua lại; rà soát quy hoạch đầu tư, xây dựng cầu đường dần thay thế các tràn qua đường nhằm đảm bảo giao thông an toàn cho nhân dân, giảm thiểu chia cắt khi có lũ, đồng thời đảm bảo cho công tác cứu trợ, khôi phục nhanh chóng sản xuất, ổn định đời sống nhân dân vùng thiên tai.

9. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương quy hoạch tái định cư dân các vùng thiên tai, hướng dẫn xây dựng nhà ở, công trình phù hợp với từng loại hình thiên tai, phù hợp ở từng vùng. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các phương pháp gia cố, chằng chống nhà cửa, kho tàng, công sở, trường học, bệnh viện cho các sở, ban, ngành và nhân dân các địa phương trước mùa mưa bão nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra.

10. Sở Công Thương:

Làm việc với các nhà máy thủy điện đóng trên địa bàn tỉnh có phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn cho công trình; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, thiết bị, phương tiện, dự trữ vật tư, vật liệu cứu hộ công trình khi có sự cố; sau khi thiên tai xảy ra nhanh chóng khắc phục các thiệt hại để đảm bảo cấp điện trở lại nhanh nhất; phối hợp với các cơ quan và chính quyền các địa phương có liên quan rà soát quy trình vận hành các hồ chứa và liên công trình thủy điện để vừa đảm bảo an toàn cho công trình vừa tham gia điều tiết cắt giảm một phần đỉnh lũ vừa đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng hạ lưu.

Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành và phối hợp các đơn vị có liên quan có kế hoạch dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết, đặc biệt là mì ăn liền, lương khô, nước uống đóng chai, xăng dầu sẵn sàng cung cấp cho vùng bị thiên tai, lụt, bão khi có yêu cầu; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát giá cả thị trường tránh trường hợp lợi dụng thiên tai găm hàng nhằm tăng giá để trục lợi (đặc biệt là trong và sau khi thiên tai xảy ra).

11. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương, các sở, ban, ngành có liên quan nắm chắc tình hình thiệt hại ở những vùng bị thiên tai, thảm họa, đề xuất với UBND tỉnh quyết định các biện pháp cứu trợ khẩn cấp nhằm ổn định đời sống nhân dân, không để người dân nào bị đói, rét, thiếu nước uống; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh phân bổ hàng cứu trợ của Trung ương, tỉnh, của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước ủng hộ theo đúng quy định, đúng đối tượng, tránh tiêu cực, thất thoát và khiếu kiện của nhân dân.

12. Sở Y tế chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các Bệnh viện, Trung tâm Y tế cấp huyện và các địa phương tiến hành các biện pháp đảm bảo an toàn cho các cơ sở y tế, khám chữa bệnh và bệnh nhân khi xảy ra thiên tai; chuẩn bị nhân lực, phương tiện, cơ số thuốc PCLB đủ dùng để thực hiện nhiệm vụ sơ, cấp cứu, điều trị nạn nhân, xử lý nguồn nước uống cho người, gia súc, gia cầm, đảm bảo vệ sinh môi trường không để dịch bệnh bùng phát trong và sau khi thiên tai, thảm họa, bão, lũ xảy ra.

13. Sở Giáo dục – Đào tạo chỉ đạo Hiệu trưởng các trường, các Phòng Giáo dục-Đào tạo và phối hợp với chính quyền các địa phương chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, cơ sở, vật chất phục vụ công tác giảng dạy và học tập trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt chú ý đến phương án, kế hoạch giảng dạy của giáo viên, học tập của học sinh ở những vùng thường xuyên bị thiên tai, vùng sâu, vùng xa, hải đảo phù hợp với từng vùng, tránh tình trạng học dồn làm ảnh hưởng đến kết quả dạy và học của giáo viên, học sinh sau khi thiên tai, bão, lũ xảy ra.

14. Sở Thông tin - Truyền thông làm việc với các cơ quan viễn thông đóng trên địa bàn tỉnh có phương án, kế hoạch đảm bảo cho mạng thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng tránh thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được thông suốt trong mọi tình huống, đặc biệt là khi thiên tai, lụt, bão đang xảy ra. Nâng cao tốc độ, chất lượng các đường truyền kết nối giữa các sở, ban, ngành liên quan với nhau và với hệ thống Đài thông tin Duyên hải Quy Nhơn, hệ thống thông tin của Bộ đội Biên phòng tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo phòng trách thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn trên biển; có kế hoạch xây dựng mạng thông tin chuyên dùng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng tránh, đối phó thiên tai; quy hoạch, phân bổ tần số phục vụ công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn.

15. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức các biện pháp phòng tránh, đối phó thiên tai, lụt, bão đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản ở các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp, kho tàng do đơn vị quản lý; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư phục vụ công tác phòng tránh, đối phó thiên tai, bão, lụt khi được huy động.

16. Đài PT-TH Bình Định, Báo Bình Định và các cơ quan thông tin đại chúng đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên ngành thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm, gương điển hình trong công tác phòng tránh thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Khi thiên tai xảy ra có trách nhiệm thông báo kịp thời và thường xuyên các thông tin về tình hình, diễn biến của thiên tai, bão lụt và công tác chỉ đạo phòng tránh, ứng phó của UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh để các sở, ban, ngành, các địa phương và nhân dân biết thực hiện.

17. Trung tâm Dự báo KTTV Bình Định tổ chức theo dõi thường xuyên tình hình khí tượng thủy văn, tham khảo thông tin dự báo thời tiết từ các cơ quan dự báo khí tượng trong nước và quốc tế phát các tin chính thức về áp thấp nhiệt đới, mưa, bão, lũ, thời tiết nguy hiểm để cung cấp kịp thời các bản tin cảnh báo và diễn biến của bão, lũ, thời tiết nguy hiểm, dự báo lưu lượng lũ về hồ chứa và trên các sông để đảm bảo công tác chỉ đạo phòng, chống lũ có hiệu quả. Phối hợp với các địa phương lập kế hoạch, trình cấp có thẩm quyền lắp đặt thiết bị cảnh báo lũ quét cho các địa phương và tổ chức tập huấn sử dụng các thiết bị cảnh báo này.

Tiếp nhận thông tin động đất, sóng thần từ mạng lưới quan trắc sóng thần quốc tế và của Viện Vật lý Địa cầu để nhanh chóng báo tin cảnh báo động đất, sóng thần kịp thời cho các sở, ban, ngành, các địa phương và nhân dân biết để triển khai các biện pháp phòng tránh theo đúng quy định của pháp luật.

18. Các sở, ban, ngành khác tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo làm tốt công tác phòng, tránh, đối phó lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi của đơn vị mình quản lý. Đồng thời có phương án, kế hoạch chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện cần thiết để phối hợp tham gia công tác phòng, tránh lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh.

19. Khi xảy ra thiên tai, bão, lụt, thảm họa xảy ra, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các địa phương chủ động chỉ đạo giải quyết các vấn đề do thiên tai đặt ra theo thẩm quyền quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo ngay UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh biết để chỉ đạo và có biện pháp giúp đỡ nhân dân kịp thời đối phó với thiên tai, thảm họa.

Căn cứ các quy định của pháp luật về phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và nội dung Chỉ thị này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng tránh, đối phó lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của sở, ban, ngành, địa phương mình đảm bảo sát thực tế từng tình huống, từng vùng, từng loại hình thiên tai nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

 

 

CHỦ TỊCH




Lê Hữu Lộc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/CT-CTUBND năm 2011 về công tác phòng, tránh thiên tai, lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.559

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.48.165