Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 08/2006/CT-UBND về tăng cường công tác thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 08/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Nguyễn Văn Phòng
Ngày ban hành: 27/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2006/CT-UBND

Mỹ Tho, ngày 27 tháng 03 năm 2006 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THỦY LỢI NỘI ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Trong những năm gần đây việc tổ chức ra quân làm thủy lợi nội đồng ở các huyện, thành phố, thị xã còn chậm, làm cho hệ thống thủy lợi nội đồng nhiều nơi bị cạn, dòng chảy chưa thông ảnh hưởng đến việc dẫn và trữ nước trong mùa khô phục vụ cho sản xuất cũng như sinh hoạt. Bên cạnh đó, việc xây dựng kế hoạch nạo vét thủy lợi nội đồng chưa sát với yêu cầu thực tế của từng địa phương, số công trình xây dựng theo kế hoạch hàng năm còn thấp gây ra tình trạng thiếu nước ngọt làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Để khắc phục tình hình trên nhằm đảm bảo đủ nước ngọt phục vụ cho yêu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công:

Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Ủy ban nhân dân các xã xây dựng kế hoạch thủy lợi nội đồng phải sát với yêu cầu thực tế của từng địa phương, đặc biệt không để xảy ra tình trạng thiếu nước bơm tưới cho sản xuất và cấp nước sinh hoạt của nhân dân.

Xây dựng, triển khai kế hoạch và giao chỉ tiêu làm thủy lợi nội đồng cho các xã; chỉ đạo các xã phải tiến độ ra quân làm thủy lợi nội đồng ngay từ đầu năm. Xác định công tác thủy lợi nội đồng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với việc chỉ đạo sản xuất và phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Đồng thời, phải tập trung đầu tư số ngày công lao động công ích hàng năm cho công tác nạo vét thủy lợi nội đồng từ 40% trở lên.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý những cá nhân, tổ chức vi phạm việc bảo vệ công trình thủy lợi.

Tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, biểu dương những cá nhân, tổ chức, địa phương làm tốt đồng thời nghiêm túc phê bình các tổ chức, cá nhân, địa phương thực hiện chưa tốt công tác thủy lợi nội đồng.

Tổ chức thực hiện quyết định số 01/2006/QĐ-UBND ngày 18/01/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy đồng bộ và hiệu quả các dự án thủy lợi trong tỉnh.

2. Đề nghị các đoàn thể, Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh Truyền hình tuyên truyền, vận động các cấp hội và nhân dân thường xuyên làm vệ sinh tháo gỡ các chướng ngại vật trong lòng kênh như: chà, vó, đăng, lục bình, v.v... đảm bảo khơi thông dòng chảy các tuyến kênh, các kênh chính dẫn nước đảm bảo thông thoáng đến mặt ruộng.

3. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thủy lợi phối hợp với Phòng Nông nghiệp các huyện, thành phố, thị xã theo dõi tình hình triển khai thực hiện công tác thủy lợi nội đồng trên toàn tỉnh và hàng tuần, tháng, quý, năm báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Bộ Tư pháp; (Đã ký)
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- Chi cục Thủy lợi;
- UBND các huyện,TP,TX; - LĐVP&Phòng CNN (Trọng, Nhã);
- L­ưu: VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Nguyễn Văn Phòng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/2006/CT-UBND về tăng cường công tác thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.504

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.160