Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2017 về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 07/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Lê Tuấn Quốc
Ngày ban hành: 14/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 14 tháng 02 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN TIẾT KIỆM ĐIỆN, TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN AN TOÀN, ỔN ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 06/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện.

Căn cứ Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.

Nhằm tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, giải pháp tiết kiệm năng lượng nâng cao hiệu quả sử dụng điện, sử dụng năng lượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, hạn chế mức thấp nhất việc ngưng, giảm cung cấp điện có thể xảy ra trong các tháng mùa khô hàng năm, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu:

1. Các sở, ban ngành, cơ quan đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện.

- Xây dựng và ban hành quy chế, giám sát việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức thực hiện tiết kiệm điện và xử lý hành chính nghiêm đối với những cán bộ, công chức thiếu ý thức gây thất thoát, lãng phí trong sử dụng điện.

- Khi mua sắm các phương tiện, thiết bị sử dụng điện phải mua sắm các phương tiện, thiết bị được dán nhãn năng lượng loại nhãn xác nhận (nhãn ngôi sao năng lượng) hoặc nhãn so sánh đạt cấp hiệu suất năng lượng 5 sao thuộc danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện trang bị, mua sắm phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng tại cơ quan, phòng, ban, đơn vị trực thuộc quản lý.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng thường xuyên kiểm tra, đánh giá chế độ chiếu sáng đảm bảo nguyên tắc chiếu sáng hiệu quả, tiết kiệm; thực hiện điều chỉnh thời gian chiếu sáng hợp lý, phù hợp với thời tiết theo từng mùa, từng khu vực chiếu sáng tại địa phương, đảm bảo độ sáng an toàn, tiết kiệm điện và tránh gây lãng phí. Trong hệ thống đèn chiếu sáng vườn hoa, công viên chỉ sử dụng các loại đèn tiết kiệm điện, giảm 50% công suất chiếu sáng vào giờ cao điểm buổi tối của hệ thống điện, trừ các dịp ngày lễ, ngày Tết và các sự kiện lớn tại địa phương. Thực hiện đầu tư xây dựng mới và cải tạo thay thế đèn hư hỏng bằng các loại bóng đèn chiếu sáng hiệu suất cao tiết kiệm điện.

- Hàng năm Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu, các ngành, đoàn thể tại địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng; vận động tổ chức cơ quan và người dân tham gia hưởng ứng chiến dịch tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút vào ngày thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện.

2. Đối với các doanh nghiệp sản xuất

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện.

- Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác liên quan như: thực hiện việc kiểm toán năng lượng, xây mô hình quản lý năng lượng, chỉ định người quản lý năng lượng, người quản lý năng lượng phải được tập huấn, đào tạo và có chứng chỉ quản lý năng lượng do Bộ Công thương cấp,... Hàng năm, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện nghiêm các chế độ báo cáo sử dụng năng lượng, đăng ký kế hoạch sử dụng năng lượng quy định theo Thông tư số 09/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công thương quy định về lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng.

- Các cơ sở sản xuất công nghiệp phải có kế hoạch nghiên cứu triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng được quy định theo Thông tư số 02/2014/TT-BCT ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công thương.

- Các doanh nghiệp sản xuất thép xác định suất tiêu hao năng lượng thực tế tại cơ sở sản xuất, nghiên cứu áp dụng một số giải pháp nâng cao hiệu suất năng lượng trong ngành thép và có kế hoạch để đáp ứng lộ trình quy định về định mức tiêu hao năng lượng theo quy định tại Thông tư số 20/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ Công thương.

- Các cơ sở sản xuất ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát xác định suất tiêu hao năng lượng thực tế tại cơ sở sản xuất, nghiên cứu áp dụng một số giải pháp nâng cao hiệu suất năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát và có kế hoạch để đáp ứng lộ trình quy định về định mức tiêu hao năng lượng theo quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BCT ngày 14/9/2016 của Bộ Công thương.

- Các cơ sở sản xuất ngành công nghiệp nhựa xác định suất tiêu hao năng lượng thực tế tại cơ sở sản xuất, nghiên cứu áp dụng một số giải pháp nâng cao hiệu suất năng lượng trong ngành nhựa và có kế hoạch để đáp ứng lộ trình quy định về định mức tiêu hao năng lượng theo quy định tại Thông tư số 38/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công thương.

3. Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu

- Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, quy định Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các văn bản pháp luật có liên quan. Hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng; vận động tổ chức, cơ quan và người dân tham gia hưởng ứng chiến dịch tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút vào ngày thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm.

- Hàng năm phối hợp với Sở Công thương để xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt phương án cung cấp điện trên địa tỉnh; thông qua danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng, các lộ xuất tuyến đường dây đảm bảo cung cấp điện không phải cắt giảm phụ tải, trong đó chú trọng ưu tiên các đơn vị sản xuất hàng xuất khẩu.

- Tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm phương án cung cấp điện đã được UBND tỉnh phê duyệt hàng năm.

- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và xây dựng biện pháp tiết kiệm điện, giữ nghiêm kỷ luật vận hành, phối hợp với các ngành, các cấp kiểm tra, giám sát việc tuân thủ biểu đồ phụ tải của khách hàng.

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; quảng bá giới thiệu và vận động nhân dân, khách hàng sử dụng đèn tiết kiệm điện trong chiếu sáng. Khuyến khích các hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện nước nóng năng lượng mặt trời, lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời quy mô hộ gia đình, thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời,... có ý thức trong việc sử dụng các thiết bị có hiệu suất cao, có nhãn tiết kiệm năng lượng.

- Về việc thực hiện cắt điện có kế hoạch, cắt điện do thiếu điện, cắt điện đột xuất do sự cố phải tuân thủ trình tự được quy định tại Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ Công thương quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cấp điện. Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu chịu trách nhiệm về tình trạng cắt điện không báo trước gây ảnh hưởng đến sản xuất trên địa bàn tỉnh.

- Phải thường xuyên kiểm tra mạng lưới điện và các trạm biến áp xử lý nhanh các sự cố đột xuất. Thực hiện các giải pháp quản lý kỹ thuật, cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn nhằm giảm tổn thất điện năng.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp trọng trong việc sử dụng điện đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã ký kết trong hợp đồng mua bán điện, thực hiện phương án cung cấp điện mùa khô hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt.

- Thường xuyên theo dõi, so sánh chỉ số điện năng tiêu thụ hàng tháng, kịp thời báo cáo Sở Công thương về các trường hợp có sản lượng điện chiếu sáng tăng đột biến hoặc các trường hợp chiếu sáng không hợp lý gây lãng phí điện năng để có biện pháp xử lý kịp thời.

4. Sở Công thương

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực theo quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đặc biệt là kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện; kiểm tra, kiểm soát và quản lý dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng theo Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.

- Xây dựng chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, dự án tiết kiệm năng lượng và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện.

- Theo dõi, kiểm tra và giám sát tổ chức triển khai thực hiện cung cấp điện, điều hòa tiết giảm điện đúng theo phương án cấp điện mùa khô được UBND tỉnh phê duyệt. Tăng cường công tác giám sát điện năng, thanh tra an toàn điện, giải quyết các khiếu nại của khách hàng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về cung ứng và sử dụng điện.

- Hàng năm phối hợp với Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu để xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt phương án cung cấp điện mùa khô trên địa bàn tỉnh; thông qua danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng, các lộ xuất tuyến đường dây đảm bảo cung cấp điện không phải cắt giảm phụ tải, trong đó chú trọng ưu tiên các đơn vị sản xuất hàng xuất khẩu.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; kiểm tra tình hình thực hiện định mức năng lượng, tính khả thi của các kế hoạch của các doanh nghiệp sản xuất, cơ sở sản xuất thuộc ngành công nghiệp thép, cơ ngành công nghiệp nhựa và ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát nhằm đảm bảo định mức năng lượng theo lộ trình quy định.

- Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích cao trong việc chỉ đạo, điều hành và tiết kiệm điện hiệu quả.

5. Sở Thông tin - Truyền thông và các cơ quan thông tin đại chúng

- Tích cực tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các biện pháp tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, vận động các hộ sử dụng các thiết bị điện hợp lý, giảm công suất vào giờ cao điểm.

- Tuyên truyền về thông tin công nghệ, phóng sự về hoạt động tiết kiệm điện, chuyên mục phụ đề song song với chương trình thời sự, giới thiệu các mô hình tiêu biểu về tiết kiệm điện; giới thiệu các sản phẩm tiết kiệm, cung cấp thông tin cần thiết về sản phẩm tiết kiệm điện tập trung vào lĩnh vực sử dụng các thiết bị chiếu sáng, điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, thiết bị văn phòng và thiết bị sử dụng điện khác.

6. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các ban, ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, Giám đốc Sở Công thương có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị và thường xuyên báo cáo tình hình về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Tuấn Quốc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2017 về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


633
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177