Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/CT-CTUBND năm 2006 tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trồng do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 07/CT-CTUBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Văn Thiện
Ngày ban hành: 14/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-CTUBND

Quy nhơn, ngày 14 tháng 8 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG TRỒNG

Trong những năm qua, các địa phương trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp nên phong trào trồng rừng trong nhân dân phát triển mạnh. Tuy nhiên, công tác quản lý và bảo vệ rừng trồng ở một số địa phương hiện nay chưa tốt, tình trạng chăn thả gia súc bừa bãi vào rừng, cháy rừng, phá rừng xảy ra còn nhiều gây thiệt hại đến rừng trồng, đáng lưu ý thời gian gần đây, tình trạng chặt phá, khai thác gỗ trái phép trong rừng trồng phòng hộ xảy ra khá nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và gây dư luận không tốt trong nhân dân.

Để chấn chỉnh, khắc phục tình hình trên, lập lại trật tự, kỷ cương trên lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, thực hiện nghiêm túc Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban ngành căn cứ Quyết định số 925/QĐ-CTUBND ngày 24/4/2006 ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08/2006/CT-TTg ngày 24/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách để ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép, rà soát lại các nhiệm vụ đã được phân công triển khai ngay các biện pháp để thực hiện nghiêm túc Kế hoạch nêu trên.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm phối hợp Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Bình Định, các hội đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và các quy định về quản lý, bảo vệ rừng của Nhà nước để các cấp, các ngành, các chủ rừng và nhân dân nhận thức đúng và thực hiện nghiêm túc, đặc biệt là nhân dân sống ở gần rừng; đồng thời hướng dẫn, vận động nhân dân xây dựng và thực hiện tốt hương ước, quy ước bảo vệ rừng.

Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Bình Định phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện các hành vi xâm phạm đến rừng và đất lâm nghiệp để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời, đồng thời, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện, thành phố chỉ đạo các chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (gọi chung là chủ rừng), các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận khoán trồng, chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ rừng nâng cao trách nhiệm đối với diện tích rừng được giao, tăng cường công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn kịp thời tình trạng chăn thả gia súc (trâu, bò, dê...) bừa bãi vào rừng gây tổn hại đến rừng, nhất là rừng mới trồng. Phối hợp với Hội Nông dân và các Hội đoàn thể có biện pháp tuyên truyền, vận động trong nhân dân thay đổi tập quán thả gia súc rông, không trông coi nên gia súc phá hoại hoa màu, rừng trồng và gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh. Chỉ đạo xây dựng quy hoạch đồng cỏ chăn nuôi để có nơi chăn thả gia súc không ảnh hưởng đến rừng trồng.

4. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo thẩm quyền tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện buông lỏng quản lý trên lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, kiểm điểm nghiêm túc và có hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; đồng thời, triển khai ngay các biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật các hành vi đốt rừng, phá rừng, sang nhượng rừng, khai thác rừng trồng trái phép, nhất là rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ ven biển.

Yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Thủ trưởng sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này. Giao Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện, định kỳ báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thiện

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/CT-CTUBND năm 2006 tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trồng do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.400

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.66.217