Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/2004/CT-UB về tăng cường biện pháp phòng cháy chữa cháy do tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu: 07/2004/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Nguyễn Vỹ Hà
Ngày ban hành: 27/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2004/CT-UB

 Pleiku, ngày 27 tháng 4 năm 2004

 

CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

V/V TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Những năm qua việc thực hiện các quy định của Nhà nước về thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy được chính quyền các cấp, các sở, ngành, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh quan tâm và đạt được những kết quả nhất định nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên tình hình cháy vẫn có nhiều diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, nhiều vụ cháy lớn xảy ra gây hậu quả hết sức nghiêm trọng. Trong cả nước, thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ hoả hoạn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp tại một số địa phương, mà nguyên nhân chính là do các cơ sở sản xuất công nghiệp đã không thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy chữa cháy - Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tăng cường biện pháp phòng cháy chữa cháy tại công điện số 1553/VPCP-CN ngày 02/4/2004.

Để chủ động phòng ngừa các vụ cháy, nổ xảy ra nhằm bảo vệ an toàn tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân và đặc biệt là đối với các nhà máy tại khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh. Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1/ Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, chủ tịch uỷ ban nhân các huyện, thị xã, thành phố, trưởng ban quản lý khu công nghiệp phải trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các biện pháp thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy thuộc sở ngành, các nhà máy, cơ sở sản xuất, địa phương mình quản lý. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến triển khai thực hiện nghiêm Luật phòng cháy và chữa cháy, Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy. Củng cố và xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, tự kiểm tra các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy, chú ý đến các điều kiện phòng ngừa ngăn chặn cháy lan, cháy lớn. Đầu tư kinh phí cho hoạt động phòng cháy chữa cháy, trang bị các dụng cụ, phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý tốt các tình huống khi có cháy xảy ra.

2/ Sở Văn hoá thông tin phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục và vận động, hướng dẫn thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy trong mọi tầng lớp nhân dân để mọi người nâng cao trách nhiệm và tích cực tham gia vào việc phòng cháy chữa cháy.

3/ Các cơ quan có thẩm quyền khi phê duyệt quy hoạch thiết kế xây dựng, thẩm định, cấp giấy phép xây dựng phải chấp hành nghiêm túc quy định của Nhà nước về phòng cháy chữa cháy trong xây dựng và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định phòng cháy chữa cháy. Đối với các dự án, cơ sở, công trình được quy định tại phụ lục 3 của Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy thì bắt buộc phải được cơ quan phòng cháy chữa cháy thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy.

4/ Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn an toàn phòng cháy chữa cháy tất cả các cơ sở trong phạm vi toàn tỉnh, có nhiều biện pháp xử lý kịp thời các vi phạm về phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định đối với những cơ sở sản xuất tại khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn, biện pháp chấn chỉnh kịp thời những nguy cơ phát sinh cháy, nổ. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Chủ động xây dựng đề án công tác phòng cháy chữa cháy từ nay đến 2010 trình UBND tỉnh phê duyệt để có kế hoạch đầu tư lực lượng, phương tiện phòng cháy chữa cháy nhằm đáp ứng với yêu cầu công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới.

Công an tỉnh chỉ đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy phối hợp với trưởng ban quản lý khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại; trưởng các đơn vị cơ sở xăng dầu, khí đốt hoá lỏng, các nhà máy, xí nghiệp có quy mô hoạt động lớn để xây dựng các giải pháp phòng cháy chữa cháy cụ thể, quy chế quản lý công tác phòng cháy chữa cháy nhằm ngăn ngừa không để xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

5/ Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Công nghiệp có trách nhiệm phổ biến chỉ thị này đến các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Giao Công an tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện chỉ thị này, thường xuyên tổng hợp tình hình báo cáo UBND tỉnh biết để chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ(BC).
- Bộ Công an(BC).
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh(BC).
- Các sở, ban, ngành.
- Ban QL KCN Trà đa.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp.
- Phòng văn bản - Sở Tư pháp.
- Lưu VT-NC-CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Vỹ Hà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/2004/CT-UB về tăng cường biện pháp phòng cháy chữa cháy do tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


42

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78