Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2014 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra đảm bảo an toàn trong sử dụng điện, phòng tránh tai nạn điện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 06/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Dương Tiến Dũng
Ngày ban hành: 04/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Cà Mau, ngày 04 tháng 09 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN, KIỂM TRA ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN, PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Trong những năm qua, việc đầu tư phát triển lưới điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà đạt được nhiều kết quả, đến nay số hộ được sử dụng điện chiếm trên 95% tổng số hộ toàn tỉnh (trong đó có khoảng 10% hộ sử dụng điện chia hơi). Thời gian gần đây, do nhu cầu điện phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, nhất là sản xuất nuôi tôm công nghiệp ngày càng gia tăng, dẫn đến việc sử dụng điện trong nhân dân tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn điện cao. Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo việc tuyên truyền, hướng dẫn quản lý và sử dụng điện an toàn trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, qua 8 tháng đầu năm 2014 vẫn xảy ra nhiều vụ tai nạn điện gây thiệt hại tính mạng, tài sản và có chiều hướng gia tăng, nhất là tại các khu vực sản xuất nuôi tôm công nghiệp, nếu không kịp thời ngăn chặn sẽ diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Nguyên nhân trên, chủ yếu là do người sử dụng điện còn chủ quan, thiếu kiến thức và các ngành, các cấp thực hiện chưa nghiêm túc theo các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong tuyên truyền, hướng dẫn việc quản lý và sử dụng điện an toàn trên địa bàn tỉnh.

Để kịp thời khắc phục tình hình trên, nhằm đảm bảo an toàn trong sử dụng điện, phòng tránh và hạn chế thấp nhất tai nạn do điện gây ra, để người dân an tâm sản xuất, sinh hoạt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị có trách nhiệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện nghiêm pháp luật quy định về điện lực; chỉ đạo rà soát toàn diện, kiểm tra, hướng dẫn sử dụng điện đảm bảo an toàn, phòng tránh và hạn chế thấp nhất tai nạn điện ở cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; làm cho mọi cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về sự an toàn trong sử dụng điện, tai nạn do điện gây ra để phòng tránh có hiệu quả; xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của các ngành, các cấp; là trách nhiệm của mỗi người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp, nhất là các hộ nuôi tôm công nghiệp và là nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ tự quản, cụm dân cư, Ban Nhân dân ấp, khóm.

2. Sở Công Thương:

- Tăng cường thực hiện vai trò trách nhiệm quản lý nhà nước về điện lực, chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Đài Phát thanh – Truyền hình, Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi, Công ty Điện lực Cà Mau và các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về điện lực, trong đó tập trung các quy định về an toàn trong sử dụng điện, phòng tránh tai nạn điện; phối hợp mở chuyên mục an toàn sử dụng điện trên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo, Đài, Cổng Thông tin điện tử, Trang Thông tin điện tử của đơn vị, các Tờ tin chuyên ngành.

- Đẩy mạnh việc triển khai, đôn đốc thực hiện các điều luật liên quan của Luật Điện lực, Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 và Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Chủ trì phối hợp Công ty Điện lực Cà Mau và đơn vị liên quan tổ chức rà soát, rút kinh nghiệm các vụ tai nạn điện xảy ra, đồng thời tăng cường hướng dẫn cách phòng tránh hiệu quả để hạn chế nguy cơ mất an toàn điện.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp, báo cáo kết quả theo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và đột xuất (nếu có) về Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp Sở Nội vụ tham mưu xem xét trách nhiệm và khen thưởng về công tác này.

3. Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau, Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi:

- Tăng thời lượng đưa tin, bài và mở Chuyên mục về an toàn sử dụng điện, phòng tránh tai nạn điện, nhằm phổ biến, hướng dẫn rộng rãi các quy định của pháp luật về điện lực, những kiến thức về sử dụng điện bằng hình thức dễ nhìn, dễ hiểu giúp sử dụng điện an toàn, phòng tránh tai nạn điện trong nhân dân.

- Thường xuyên tuyên truyền nhân rộng điển hình, gương người tốt, việc tốt trong chấp hành pháp luật về sử dụng điện an toàn; phản ánh việc buông lỏng quản lý theo trách nhiệm, thiếu ý thức, gây ảnh hưởng đến cộng đồng trong an toàn sử dụng điện.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau và các tổ chức thành viên: Căn cứ quy định của Điều 6 Luật Điện lực năm 2004, trong phạm vi trách nhiệm của mình chủ động và phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động điện lực để tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về điện lực.

5. Công an tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong phạm vi quản lý của ngành tăng cường kiểm tra, phát hiện và theo thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi cố ý vi phạm pháp luật về điện lực, thiếu trách nhiệm dẫn đến xảy ra tai nạn điện nghiêm trọng hoặc để xảy ra cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng. Phối hợp Sở Công Thương, Công ty Điện lực Cà Mau thống kê, đánh giá tình hình an toàn điện, các vụ tai nạn gây thương vong, gây cháy nổ do điện gây ra và có biện pháp khắc phục.

6. Công ty Điện lực Cà Mau:

- Nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình trong công tác quản lý ngành về hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn; phối hợp với Sở Công thương, các cơ quan Báo, Đài, các sở, ngành, địa phương tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi pháp luật về điện lực và các quy định về an toàn sử dụng điện, phòng tránh tai nạn điện; chủ trì phối hợp Sở Công Thương in ấn cấp phát tờ rơi, khẩu hiệu, nội quy an toàn điện cho các hộ sử dụng điện.

- Chỉ đạo lực lượng Kiểm tra viên điện lực của Công ty, Điện lực các huyện, thành phố thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn điện và sử dụng điện trong phạm vi quản lý của ngành nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi gây mất an toàn, xử lý và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố cử cán bộ đến trực tiếp hướng dẫn các hộ nuôi tôm công nghiệp kéo điện sau điện kế chính ra ao, đầm nuôi tôm phải đảm bảo kỹ thuật an toàn và chịu trách nhiệm nếu không hướng dẫn để xảy ra tai nạn.

- Thống kê, báo cáo đầy đủ các cuộc kiểm tra, các vụ tai nạn về điện gửi Sở Công thương theo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và đột xuất để theo dõi.

7. Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau:

- Chỉ đạo các phòng, ban, Đài, Trạm truyền thanh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về điện lực, các quy định về sử dụng điện an toàn, cảnh báo phòng tránh tai nạn điện có thể xảy ra.

- Chỉ đạo hướng dẫn và kiểm tra định kỳ, đột xuất tình trạng sử dụng điện không đảm bảo an toàn trên địa bàn, nhất là các hộ nuôi tôm công nghiệp, hộ kinh doanh tại các chợ, hộ lấn chiếm vi phạm hành lang an toàn lưới điện…; đẩy mạnh xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

- Chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường trách nhiệm quản lý, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm về điện theo thẩm quyền, chỉ đạo Ban Nhân dân ấp, khóm xem đây là nhiệm vụ thường xuyên để tuyên truyền, hướng dẫn đến mọi người dân, hộ gia đình, yêu cầu các hộ nuôi tôm, cơ sở sản xuất, kinh doanh cam kết sử dụng điện an toàn; kiện toàn cán bộ công thương tham mưu cho UBND cấp xã.

- Tổ chức rút kinh nghiệm các vụ tai nạn điện, phổ biến cách phòng tránh hiệu quả; nghiêm cấm các hành vi sử dụng điện, dụng cụ, thiết bị dùng điện không an toàn; chịu trách nhiệm để xảy ra tai nạn điện trên địa bàn.

- Thống kê, báo cáo các vụ tai nạn điện và kết quả hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm về điện gửi Sở Công Thương theo định kỳ và đột xuất để theo dõi.

8. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ ở cấp nào do ngân sách và ngành Điện cấp đó cân đối, kết hợp các nguồn do các đơn vị, tổ chức và cá nhân hỗ trợ hợp pháp (nếu có) để thực hiện. Sở Tài chính phối hợp Sở Công Thương tham mưu kinh phí thực hiện cho một số nhiệm vụ chung cấp tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần phải sửa đổi, bổ sung nội dung của Chỉ thị này, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo thực hiện.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BTT UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Đài PTTH, Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi;
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau;
- Công ty Điện lực tỉnh Cà Mau;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- PVP UBND tỉnh (Th);
- Trung tâm CB-TH;
- CVKT (T);
- Lưu: VT, Ktr03.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2014 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra đảm bảo an toàn trong sử dụng điện, phòng tránh tai nạn điện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.017

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172