Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 06/2003/CT-UB về việc tăng cường công tác: phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đối với gia súc, gia cầm và tiêm phòng bệnh lở mồm, long móng gia súc trên địa bàn Thành phố Hà Nội - năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 06/2003/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 21/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/2003/CT-UB

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2003 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC: PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH, KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, KIỂM SOÁT GIẾT MỔ, KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y ĐỐI VỚI GIA SÚC, GIA CẦM VÀ TIÊM PHÒNG BỆNH LỞ MỒM, LONG MÓNG GIA SÚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - NĂM 2003

Ngày 17.01.2003, Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và PTNT) có văn bản số 29/TY-DT gửi Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố TW thông báo về tình hình tái xuất hiện dịch lở mồm, long móng (LMLM) gia súc ở 7 tỉnh, bệnh tụ huyết trùng trâu bò ở 15 tỉnh, dịch tả lợn ở 10 tỉnh...; Đồng thời đề nghị các địa phương chủ động phòng, chống bệnh LMLM gia súc và các bệnh khác cho gia súc, gia cầm nhằm hạn chế tác hại do dịch bệnh gây ra.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và tổ chức thực hiện hiệu quả Pháp lệnh Thú y, UBND Thành phố giao trác nhiệm cho các ngành, các cấp khẩn trương triển khai công tác: kiểm dịch động vật (KDĐV), kiểm soát giết mổ (KSGM), kiểm tra vệ sinh Thú y (KTVSTY) và tập trung công tác tiêm phòng bệnh LMLM gia súc trên địa bàn Thủ đô, cụ thể :

1. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính Vật giá, Thương mại, Y tế, Công an Thành phố, Hải quan Hà Nội cùng các ngành có liên quan và UBND các quận, huyện:

- Chỉ đạo, đôn đốc Chi cục Thú y Hà Nội chủ động phối hợp với các cơ quan có chức năng, các đơn vị chuyên môn tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; hướng dẫn UBND các phường, xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt công tác tiêm phòng bệnh gia súc, gia cầm trong đó tập trung tiêm phòng bệnh LM,LM gia súc và đẩy mạnh công tác KDĐV, KSGM, KTVSTY đối với gia súc (trâu, bò, lợn, chó và dê), gia cầm trên địa bàn Thành phố.

- Thống nhất đề xuất chính sách hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác tiêm phòng bệnh gia súc, gia cầm đặc biệt là kinh phí tiêm phòng bệnh LMLM gia súc, trình UBND xem xét, giải quyết.

2. Chủ tịch UBND các quận, huyện phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT cùng các ngành có liên quan:

- Chỉ đạo, đôn đốc UBND các phường, xã, thị trấn hướng dẫn các HTX nông nghiệp, các cơ sở và hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, tập trung tổ chức thực hiện ngay việc tiêm phòng bệnh LMLM gia súc, tăng cường công tác KDĐV, KSGM, KTVSTY, phòng chống bệnh dại đối với gia súc, gia cầm tại địa phương theo Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh phí và lệ phí cùng các quy định hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn của Chi cục Thú y Hà Nội.

- Chủ động cấp kinh phí hỗ trợ phục vụ công tác tiêm phòng bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt là tiền công tiêm phòng bệnh LMLM gia súc.

- Tăng cường kiểm tra công tác phòng chống bệnh gia súc, gia cầm và vệ sinh môi trường trên địa bàn, định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND Thành phố, Sở Nông nghiệp và PTNT.

UBND thành phố yêu cầu các ngành, các cấp, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân chăn nuôi tổ chức thực hiện ngay nhiệm vụ trên. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp tình hình kết quả thực hiện, những khó khăn vướng mắc báo cáo UBND Thành phố, Bộ Nông nghiệp và PTNT để xem xét, giải quyết kịp thời./.

 

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quí Đôn

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 06/2003/CT-UB về việc tăng cường công tác: phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đối với gia súc, gia cầm và tiêm phòng bệnh lở mồm, long móng gia súc trên địa bàn Thành phố Hà Nội - năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.546

DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.87.12