Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/2005/CT-BTS về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Số hiệu: 05/2005/CT-BTS Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Tạ Quang Ngọc
Ngày ban hành: 14/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2005/CT-BTS

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2005 

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO, GIẢM NHẸ THIÊN TAI ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO NGƯỜI VÀ TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG THUỶ SẢN BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Năm 2004, bão và áp thấp nhiệt đới xảy ra ít hơn so với trung bình nhiều năm; nhưng tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, bất thường đã xảy ra ở nhiều nơi trên phạm vi cả nước. Các sự cố và tai nạn tàu cá trên biển có chiều hướng gia tăng gây nhiều thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và của Nhà nước.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai, đối phó kịp thời với mọi tình huống, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra trong năm 2005; Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản Chỉ thị Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý nhà nước về thuỷ sản (sau đây gọi chung là các Sở Thuỷ sản), Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện tốt các việc sau đây :

1. Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm công tác phòng, chống khắc phục hậu quả lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2004; xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2005 cụ thể, phù hợp với thực tế của từng địa phương, đơn vị và có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện.

2. Kiện toàn tổ chức Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và phối hợp tìm kiếm cứu nạn các cấp, đảm bảo thống nhất từ Trung ương đến các địa phương, đơn vị. Đối với những địa phương, đơn vị trong khu vực thường xuyên xảy ra bão. lũ, thủ trưởng đơn vị trực tiếp làm trưởng Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

3. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành địa phương, tổ chức chính trị xã hội, hội nghề nghiệp, cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho ngư dân hiểu rõ lợi ích và tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn khi tham gia hoạt động thuỷ sản; nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai, kiến thức và nghiệp vụ an toàn đi biển.

4. Đảm bảo thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo, dự báo thông suốt trong mùa mưa bão, chủ động xử lý các tình huống thiên tai và phối hợp tìm kiếm cứu nạn tại địa phương, khu vực, báo cáo kịp thời về Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ để phối hợp, thống nhất trong công tác chỉ đạo.

5. Quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chố; hậu cần tại chỗ); các Sở Thuỷ sản, sớm xây dựng Quy chế phối hợp với các lực lượng có liên quan trong công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, chủ động trong công tác phòng, tránh và đối phó với các tình huống thiên tai xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và của Nhà nước.

6. Sở Thuỷ sản các tỉnh, thành phố ven biển tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển, trên sông, tại các nơi neo đậu tránh, trú bão và các khu vực nuôi trồng, chế biến và dịch vụ thuỷ sản để hạn chế thiệt hại khi có thiên tai xảy ra. Thực hiện nghiêm túc Công điện số 141 TTg-CN ngày 01/02/2005 của thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 01/2005/CT-BTS ngày 07/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản.

7. Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản chủ trì phối hợp với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát tàu cá hoạt động thuỷ sản. Không cho tàu thuyền ra biển sản xuất khi có bão, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trong khu vực. Tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo các Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản kiểm tra chặt chẽ an toàn kỹ thuật tàu cá, có biện pháp bắt buộc tàu cá đi biển phải có đủ phao cứu sinh và trang thiết bị an toàn bảo đảm chất lượng theo quy định.

8. Các Vụ, Thanh tra, Văn phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ theo chức năng nhiệm vụ tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Thuỷ sản triển khai thực hiện các dự án, công trình phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn đúng tiến độ, cùng với địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra, ổn định đời sống nhân dân, khôi phục và phát triển sản xuất.

9. Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và phối hợp tìm kiếm cứu nạn của Bộ Thuỷ sản xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các Sở Thuỷ sản và các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai thực hiện các nội dung nêu trên, trước ngày 30/5/2005 phải hoàn thành mọi việc chuẩn bị cho công tác phòng, chống, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của năm 2005.

10. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau mười lăm (15) ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Chỉ thị số 02/2004/CT-BTS ngày 29/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá.

Thủ trưởng các Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ; Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và phối hợp tìm kiếm cứu nạn của Bộ Thuỷ sản; Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý nhà nước về thuỷ sản; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai, thực hiện nghiêm túc chỉ thị này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG  
Tạ Quang Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/2005/CT-BTS về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.805

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44