Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/CT-UBND 2020 công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Bắc Giang

Số hiệu: 04/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Dương Văn Thái
Ngày ban hành: 24/02/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 04/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 24 tháng 02 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

Trong thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương và quần chúng nhân dân quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện và thu được nhiều kết quả tích cực. Công tác PCCC và CNCH dần đi vào nền nếp, khi các vụ cháy xảy ra đã được tổ chức chữa cháy kịp thời, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản; phong trào toàn dân PCCC ngày càng phát triển sâu rộng; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH được tăng cường... những kết quả đó đã góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, thời gian gần đây tình hình cháy, nổ trên địa bàn cả nước nói chung, địa bàn tỉnh Bắc Giang nói riêng diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng cả về số vụ lẫn thiệt hại, ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Theo thống kê của Công an tỉnh: năm 2019 trên địa bàn tỉnh xảy ra 45 vụ cháy, làm chết 02 người, bị thương 03 người, thiệt hại về tài sản gần 40 tỷ đồng và trên 40ha rừng; từ ngày 15/12/2019 đến 15/02/2020, đã xảy ra 12 vụ cháy, gây thiệt hại về tài sản khoảng 26 tỷ đồng. Nguyên nhân chính của tình trạng trên là do một số cấp ủy đảng chưa thật sự quan tâm đến công tác PCCC, sự chỉ đạo của một số cấp chính quyền, lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở còn thiếu chủ động và thực hiện chưa đầy đủ trách nhiệm của mình trong công tác PCCC; điều kiện cơ sở hạ tầng về giao thông, nguồn nước tại nhiều nơi còn bất cập; còn nhiều cơ sở chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC, chưa thực hiện đầy đủ và duy trì các điều kiện an toàn PCCC; việc xây dựng lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng, trang bị phương tiện chữa cháy và CNCH ở nhiều nơi còn thiếu và bất cập; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy định của pháp luật về PCCC và CNCH có nơi, có lúc chưa thường xuyên, nhất là việc tự kiểm tra của người đứng đầu cơ sở trong phạm vi quản lý của mình; việc xử lý vi phạm quy định về PCCC và CNCH nhìn chung còn hạn chế.

Để phòng ngừa, ngăn chặn tình hình cháy, nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

a) Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 09/10/2018 về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 về tăng cường công tác PCCC tại khu dân cư và Công điện số 584/CĐ-TTg ngày 19/5/2019 về tăng cường công tác PCCC; các văn bản chỉ đạo của Bộ, ban, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác PCCC và CNCH đến cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân để nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác PCCC.

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phổ biến kiến thức, huấn luyện kỹ năng về PCCC và CNCH, trong đó tập trung tuyên truyền sâu, rộng cho các đối tượng là cơ quan quản lý nhà nước, người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư, tổ dân phố và hộ gia đình nhằm nâng cao ý thức, nhận thức và tinh thần trách nhiệm đối với công tác đảm bảo an toàn PCCC.

c) Xác định công tác PCCC là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài và phải quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định pháp luật về PCCC. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác PCCC, lấy phòng ngừa là chính. Khi xảy ra cháy phải nhanh chóng, kịp thời chữa cháy, với phương châm 4 tại chỗ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra.

d) Rà soát, đánh giá thực trạng công tác PCCC tại các địa bàn, cơ sở, nhất là các khu công nghiệp, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, các chung cư, nhà cao tầng, khu dân cư tập trung, rừng... qua đó có kế hoạch tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn về PCCC, kịp thời phát hiện và hướng dẫn các giải pháp, biện pháp khắc phục sơ hở, thiếu sót, bất cập không đảm bảo an toàn PCCC nhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy, nổ. Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không đảm bảo an toàn về PCCC.

đ) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại về người và tài sản trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình quản lý; đồng thời đây cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi công vụ hàng năm.

2. Công an tỉnh

- Chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trong các dịp lễ, tết, thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh; các đoàn khách cấp cao của Đảng, Nhà nước, quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Giang; đặc biệt đảm bảo an toàn PCCC và CNCH bảo vệ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Thường xuyên điều tra cơ bản, nắm tình hình xác định cơ sở, địa bàn trọng điểm về PCCC và CNCH để có biện pháp quản lý hiệu quả. Tổ chức kiểm tra đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, qua đó đôn đốc, hướng dẫn cơ sở chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, phương án chữa cháy, CNCH, củng cố, xây dựng lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng và chuyên ngành để lực lượng này thực hiện có hiệu quả công tác PCCC tại cơ sở. Tập trung đôn đốc, hướng dẫn Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp thành lập Đội PCCC chuyên ngành, trang bị xe chữa cháy, xây dựng trụ sở cho đội PCCC chuyên ngành hoạt động.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCCC và CNCH, chú trọng hướng dẫn các kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn cho người khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra. Tổ chức tốt lực lượng, phương tiện thường trực, tiếp nhận thông tin, huy động lực lượng kịp thời xử lý các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, không để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng nhất là thiệt hại về người. Tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH tại các cơ sở có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao.

3. Sở Công Thương: Chỉ đạo các đơn vị điện lực kiểm tra khắc phục kịp thời sự cố kỹ thuật ngăn ngừa cháy, nổ xảy ra trên đường dây, trạm biến áp. Phối hợp với Công an tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý và hướng dẫn cơ quan, tổ chức, người dân sử dụng điện an toàn, đặc biệt là trong các hoạt động kinh doanh, bán lẻ, tàng trữ, sử dụng các loại chất, hàng có đặc tính nguy hiểm cháy, nổ. Kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ và xử lý nghiêm các trường hợp không đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC.

4. Các Sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH, đưa nội dung phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH vào kế hoạch hàng năm. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ban, ngành có liên quan chỉ đạo Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các đài truyền thanh cơ sở tăng cường thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng chữa cháy, thoát nạn cho cán bộ, công nhân viên và người dân.

5. Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Thường xuyên xây dựng các phóng sự, tin bài phản ánh về thực trạng công tác PCCC và CNCH, trong đó đăng tải, phổ biến rộng rãi các khuyến cáo đảm bảo an toàn PCCC, phòng nổ và các biện pháp PCCC, thoát nạn, thoát hiểm hiệu quả cần áp dụng; đưa tin tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong công tác PCCC và CNCH để nhân rộng điển hình, thúc đẩy phong trào "toàn dân tham gia PCCC".

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh triển khai thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC rừng đến chủ rừng và người dân sống ven rừng; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, khí hậu để chủ động tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp về PCCC rừng.

8. Sở Xây dựng: Triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 01/QCPH-BCA-BXD ngày 13/02/2018 giữa Bộ Công an và Bộ Xây dựng trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và PCCC đối với các dự án, công trình; đảm bảo thực hiện đúng các quy định về công tác PCCC ngay từ khi lập quy hoạch đô thị, khu dân cư, khu - cụm công nghiệp và thiết kế công trình xây dựng; các dự án, công trình thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC phải được thẩm duyệt về PCCC trước khi cấp phép xây dựng theo đúng quy định.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền về PCCC và CNCH, trải nghiệm, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, thoát nạn khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên trong các nhà trường.

10. Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư: Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của ngành để chủ động tham mưu, đề xuất việc hỗ trợ ngân sách cho các hoạt động PCCC và CNCH, đầu tư xây dựng trụ sở, doanh trại, mua sắm trang bị phương tiện cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ PCCC và CNCH trong tình hình mới.

11. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh: Theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp thực hiện nghiêm túc việc lập dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp phục vụ công tác PCCC, thành lập đội PCCC chuyên ngành, xây dựng cơ sở vật chất, trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy, CNCH (như xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy...) theo quy định.

12. UBND huyện, thành phố

- Chịu trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về PCCC nhất là đối với các cơ sở có nhiều nguy hiểm về cháy, nổ, khu dân cư, rừng và cơ sở thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về PCCC, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp bảo đảm an toàn PCCC tại địa bàn, cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý; đồng thời xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ để xảy ra vi phạm, mất an toàn về PCCC tại địa bàn, cơ sở.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn củng cố, xây dựng mới, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân phòng, bảo vệ tổ dân phố, dân quân tự vệ trong hoạt động PCCC, thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”; đầu tư kinh phí, phương tiện, dụng cụ chữa cháy, CNCH theo quy định của pháp luật. Khi xảy ra cháy, nổ tại cơ sở, địa bàn phải tập trung huy động các lực lượng tổ chức chữa cháy, CNCH kịp thời và nhanh chóng khắc phục hậu quả do cháy, nổ gây ra.

13. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh: Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương mình chủ động triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này; định kỳ báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh (qua Công an tỉnh để tổng hợp chung).

Giao Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Công an tỉnh (03b);
- Lưu:VT, NC.
Bản điện tử:
- CT các PCT UBND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các Ban, cơ quan, đơn vị thuộc Tỉnh ủy;
- UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh
- Các cơ quan, doanh nghiệp TW trên địa bàn tỉnh;
- Báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh (đưa tin);
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP, Trưởng các phòng, đơn vị.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 24/02/2020 về tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do tỉnh Bắc Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


944

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.56.97