Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/2010/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Số hiệu: 04/2010/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Trọng Tuấn
Ngày ban hành: 10/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH CHÁNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 04/2010/CT-UBND

Bình Chánh, ngày 10 tháng 6 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Trong thời gian qua, nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 10 tháng 4 năm 2008 của Huyện Ủy Bình Chánh về tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và phát triển đô thị, Ủy ban nhân dân Huyện đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn, như: Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng về bảo vệ môi trường; Tăng cường vớt rác, nạo vét các kênh, rạch, đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm cải thiện ô nhiễm nguồn nước; quản lý lực lượng thu gom rác dân lập; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn,…bước đầu đạt được một số kết quả. Tuy nhiên, kết quả còn thấp so với yêu cầu đặt ra, tình hình ô nhiễm môi trường vẫn còn phức tạp do ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của bộ phận dân cư, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, tổ chức còn thấp; việc xử lý vi phạm pháp luật về môi trường chưa nghiêm, chưa triệt để; địa bàn rộng nên việc kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm về môi trường gặp khó khăn, thường tập trung vào các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp nhỏ lẻ hoặc các điểm thu mua phế liệu trái phép.

Để chấn chỉnh tình trạng này và nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 13-NQ/HU ngày 10 tháng 4 năm 2008 của Huyện ủy; Chương trình hành động số 1986/CTr-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh Chỉ thị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện ngay một số biện pháp chủ yếu sau:

1. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về môi trường của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân; đảm bảo 100% các trường hợp vi phạm pháp luật về môi trường bị phát hiện và xử lý theo quy định.

1.1. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn:

a) Xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về môi trường của các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, hộ gia đình; đảm bảo 100% các trường hợp vi phạm pháp luật môi trường bị phát hiện xử lý theo quy định;

b) Giao nhiệm vụ cho Trưởng Ban điều hành khu phố, Trưởng Ban nhân dân ấp, Tổ trưởng Tổ dân phố, Tổ trưởng Tổ Nhân dân nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường trên địa bàn;

c) Thông báo công khai các Quyết định xử lý vi phạm đối với các trường hợp gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn để nhân dân biết, kiểm tra và giám sát quá trình chấp hành Quyết định;

d) Hàng quý, có báo cáo thống kê về các trường hợp vi phạm pháp luật về môi trường bị phát hiện và xử lý cho Ủy ban nhân dân Huyện (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường).

1.2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường:

a) Phối hợp Cảnh sát Môi trường - Công an Thành phố, Công an Huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm tra và đề xuất biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường; đảm bảo 100% các trường hợp vi phạm pháp luật môi trường bị phát hiện đều bị xử lý theo quy định.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện ban hành Quyết định thu hồi đất đối với các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, gây ô nhiễm môi trường.

c) Hàng quý, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tổng hợp, báo cáo thống kê về các trường hợp vi phạm pháp luật về môi trường bị phát hiện và xử lý cho Ủy ban nhân dân Huyện.

1.3. Giao Phòng Công thương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý kiên quyết theo quy định các trường hợp hoạt động kinh doanh gây ô nhiễm môi trường không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc kinh doanh không đúng với nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

1.4. Giao Công an Huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn rà soát, lập danh sách các trường hợp vi phạm pháp luật về môi trường gây hậu quả nghiêm trọng, tái phạm; tiến hành điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

2. Rà soát, thống kê, lập danh sách các địa điểm kinh doanh phế liệu hoạt động trên địa bàn huyện, đề xuất kế hoạch xử lý.

2.1. Giao Ủy ban nhân dân xã, thị trấn phối hợp với Phòng Công thương và Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện kế hoạch kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại các điểm kinh doanh phế liệu trên địa bàn theo chủ trương:

- Đối với các điểm kinh doanh phế liệu hoạt động có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn vận động chuyển đổi ngành nghề hoạt động không ảnh hưởng đến môi trường, tiến tới chấm dứt hoạt động kinh doanh phế liệu.

- Đối với các điểm kinh doanh phế liệu hoạt động không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn kiểm tra, khẩn trương xử lý theo quy định pháp luật.

2.2. Giao Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện xây dựng đề án chuyển đổi ngành nghề cho các đối tượng kinh doanh phế liệu trên địa bàn phù hợp với đặc thù của từng đối tượng.

2.3 Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn rà soát, thống kê, lập danh sách và có biện pháp xử lý theo quy định các địa điểm kinh doanh phế liệu gây ô nhiễm môi trường.

3. Tăng cường việc quản lý thu gom, vận chuyển rác, thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn theo Quyết định số 88/2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

3.1. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tăng cường việc quản lý lực lượng thu gom rác dân lập, tổ chức thực hiện thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn theo Quyết định số 88/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

3.2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Công ty Dịch vụ Công ích Huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện chấn chỉnh tổ chức và hoạt động của lực lượng thu gom rác dân lập trên địa bàn.

4. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về môi trường đối với Khu xử lý chất thải rắn Việt Nam tại xã Đa Phước; Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp Lê Minh Xuân.

4.1. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện kế hoạch phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, khu chế xuất Thành phố, Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an Thành phố, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc vận hành Khu xử lý chất thải rắn Việt Nam tại xã Đa Phước đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật; giám sát việc thu gom, vận chuyển rác về khu xử lý, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường và phối hợp xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật môi trường; tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện phối hợp kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật môi trường tại Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc.

4.2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu kế hoạch tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về môi trường tại Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp Lê Minh Xuân theo quy định.

5. Tập trung đầu tư Trạm trung chuyển rác; cải tạo, nạo vét các tuyến kênh, rạch bị ô nhiễm.

5.1. Giao Công ty Dịch vụ Công ích Huyện phối hợp các đơn vị chức năng đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng 02 Trạm trung chuyển rác khép kín hợp vệ sinh tại xã Lê Minh Xuân và xã Bình Chánh.

5.2 Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện kế hoạch nạo vét các kênh rạch ô nhiễm bị bồi lắng, tắc nghẽn dòng chảy ảnh hưởng đến môi trường.

6. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể Huyện trong công tác tuyên truyền, vận động, phát hiện và xử lý các đối tượng vi phạm về môi trường.

6.1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện và các Đoàn thể Huyện phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị này để phát huy vai trò trong việc phối hợp với chính quyền cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về môi trường.

6.2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường triển khai các hoạt động liên tịch phối hợp hành động bảo vệ môi trường với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể.

7. Tổ chức thực hiện

Chỉ thị này có hiệu lực sau 7 ngày, kể từ ngày ký.

Ủy ban nhân dân Huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân Huyện để tiếp tục chỉ đạo, giải quyết.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm theo dõi, đánh giá và tham mưu quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị và thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Trọng Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/2010/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.321
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177