Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 04/2008/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Nguyễn Đức Hải
Ngày ban hành: 21/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2008/CT-UBND

Tam Kỳ, ngày 21 tháng 01 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG CHẶT PHÁ, ĐỐT RỪNG, LẤN CHIẾM RỪNG, KHAI THÁC RỪNG TRÁI PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong năm qua, nhất là những tháng cuối năm, tình trạng khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản và săn bắt động vật rừng trái phép diễn ra hết sức nghiêm trọng, đặc biệt là tại các vùng giáp ranh, lưu vực rừng phòng hộ hồ Phú Ninh; tình trạng phá rừng, đốt rừng, lấn chiếm rừng để trồng rừng, khai thác vàng trái phép xảy ra ở một số địa phương đã làm thiệt hại đến tài nguyên rừng; tình trạng coi thường kỷ cương pháp luật chưa được xử lý một cách kịp thời, triệt để.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do các cấp, các ngành, các địa phương liên quan chưa thực hiện nghiêm túc Quyết định 245/1998/QĐ-TTg ngày 21/12/1998 về thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp về rừng và đất lâm nghiệp, Chỉ thị 08/2006/CT-TTg ngày 08/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 17/2006/CT- UBND ngày 17/4/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để ngăn chặn tình trạng chặt phá, lấn chiếm rừng, khai thác rừng trái phép; thiếu sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thậm chí có nơi buông lỏng trong việc quản lý bảo vệ rừng, trấn áp bọn tội phạm phá rừng, chưa xử lý nghiêm người vi phạm.

Để chấn chỉnh tình hình, khắc phục cho được những tồn tại, yếu kém nói trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách sau đây:

1. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 08/2006/CT-TTg ngày 08/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép.

2. UBND các huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn, tổ chức lực lượng liên ngành để truy quét, trấn áp bọn lâm tặc phá rừng trên địa bàn quản lý, kiên quyết xoá bỏ các điểm nóng khai thác gỗ, khai thác vàng trái phép, nhất là tại các khu vực lòng hồ và vùng thượng nguồn của các nhà máy thủy điện. Trong thời gian trước, trong và sau tết Âm lịch (quí I) cần tăng cường lực lượng và thực hiện thường xuyên các biện pháp đủ mạnh để bảo vệ rừng, lập lại trật tự kỷ cương, giữ cho được diện tích rừng hiện còn.

Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm, Kiểm lâm địa bàn phối hợp với Công an huyện, xã tiến hành ngay việc điều tra, xác định và lập danh sách những đối tượng, phương tiện chuyên khai thác, vận chuyển, mua bán trái phép lâm sản và động vật rừng ở từng địa bàn; có biện pháp theo dõi, quản lý, giáo dục và đấu tranh ngăn chặn kịp thời; đồng thời có kế hoạch hướng dẫn, thuyết phục các đối tượng trên chuyển đổi ngành nghề nhằm bảo đảm cuộc sống, không làm nguy hại đến rừng.

UBND các huyện chỉ đạo Hạt Kiểm lâm và các phòng chức năng tiến hành rà soát, thống kê tình hình giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp, quy hoạch diện tích rẫy luân canh; tổ chức giám sát, hướng dẫn cho đồng bào làm rẫy luân canh, trồng rừng thay nương rẫy theo Quyết định 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ nhằm ngăn chặn tình trạng phá rừng, đốt rừng, đốt rẫy gây cháy rừng.

UBND cấp dưới phải chịu trách nhiệm trước UBND cấp trên trực tiếp về tài nguyên rừng trên địa bàn. Nơi nào để xảy ra tình trạng phá rừng, cháy rừng thì Chủ tịch UBND xã, huyện đó phải kiểm điểm trước cấp uỷ Đảng và bị xử lý kỷ luật về trách nhiệm quản lý rừng.

3. Chủ tịch UBND các huyện Đông Giang, Nam Giang thành lập các Đội Kiểm tra lâm sản liên ngành (Đội Liên ngành) thay cho các Trạm Kiểm soát lâm sản với lực lượng gồm: Kiểm lâm, Công an, Quân đội... và đại diện chính quyền xã sở tại để kiểm tra, kiểm soát lâm sản khai thác trái phép, chốt chặn các vị trí trọng yếu trên địa bàn. Chi cục Kiểm lâm bố trí nhà Trạm Kiểm soát lâm sản cho Đội Liên ngành làm việc.

Chủ tịch UBND các huyện Phú Ninh, Núi Thành, thành phố Tam Kỳ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị 39/CT-UBND ngày 24/8/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để lập lại trật tự kỷ cương trong công tác quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Phú Ninh đến hết quí I/2008.

4. Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 08/2006/CT-TTg ngày 08/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Kiểm lâm là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ rừng, quản lý lâm sản, bố trí người tham gia vào lực lượng của Đội Kiểm tra liên ngành do huyện thành lập; tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, truy quét các đối tượng khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản, lấn chiếm rừng để khai thác vàng trái phép, săn, bẫy bắt và buôn bán động vật rừng trái phép; kiểm tra các xưởng chế biến, cưa xẻ gỗ, các nhà hàng, quán kinh doanh động vật rừng, xử lý nghiêm, cho ngừng hoạt động và đề xuất thu hồi giấy phép kinh doanh các cơ sở mua bán, tiêu thụ gỗ, các loại động vật rừng trái phép.

- Xây dựng Phương án thực hiện các biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, lấn chiếm rừng, khai thác rừng trái phép trên địa bàn tỉnh và tham mưu thành lập Đội kiểm tra liên ngành lưu động thực hiện Phương án của Tỉnh báo cáo Sở trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện.

- Tăng cường kiện toàn tổ chức lực lượng kiểm lâm theo hướng gắn với địa bàn xã để quản lý bảo vệ rừng tại gốc; kiểm lâm địa bàn có trách nhiệm tham mưu cho chính quyền cấp xã, phối hợp, hướng dẫn lực lượng dân quân tự vệ của xã trong việc tuần tra bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng.

- Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Lâm nghiệp và đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh và bàn giao bản đồ, kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng cho các huyện, thị xã, thành phố; phối hợp với các địa phương quản lý thực hiện tốt quy hoạch đã được phê duyệt.

5. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí người tham gia Đội kiểm tra liên ngành lưu động của tỉnh; đồng thời chỉ đạo cơ quan quân sự các huyện bố trí người tham gia vào lực lượng của Đội Kiểm tra liên ngành do huyện thành lập, phối hợp với các lực lương của huyện tham gia kiểm tra, truy quét, xử lý các vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng chỉ đạo các đồn biên phòng vừa làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ an ninh, quốc phòng kết hợp kiểm tra thực kiện công tác bảo vệ rừng.

6. Công an tỉnh bố trí người tham gia Đội kiểm tra liên ngành lưu động của tỉnh; chỉ đạo Công an các huyện, thị bố trí người tham gia vào lực lượng của Trạm Kiểm tra liên ngành do huyện thành lập, phối hợp với các lực lương của huyện tham gia kiểm tra, truy quét, xử lý các vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, tăng cường kiểm tra các phương tiện giao thông đường bộ, đường thuỷ và xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển lâm sản, động vật rừng trái phép; phối hợp với lực lượng Kiểm lâm điều tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

7. Sở Tài Nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ giao đất lâm nghiệp, bảo đảm rừng có chủ thật sự, rừng phải được quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững.

8. Các chủ rừng phải chịu trách nhiệm trong việc bảo vệ rừng được nhà nước giao quản lý, sử dụng, cho thuê; các Công ty, Ban quản lý rừng, các chủ dự án phát triển lâm nghiệp phải thực hiện tốt chương trình dự án nhằm thu hút lao động, tạo công ăn việc làm, góp phần xoá đói giảm nghèo, hạn chế tối thiểu sự tác động đối với rừng tự nhiên; tổ chức phục hồi lại diện tích rừng bị phá, lấn chiếm trái phép trong thời gian qua.

9. Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí đảm bảo cho các ngành, các địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 08/2006/CT-TTg ngày 08/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị này, kinh phí cho hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành lưu động của Tỉnh.

10. Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam dành một thời lượng trong kế hoạch để tổ chức tuyên truyền công tác bảo vệ rừng, phản ánh kịp thời những đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ rừng; đồng thời phản ánh những vụ tiêu cực góp phần ngăn chặn hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị, đoàn thể liên quan của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 12/2003/CT- UB cấp tỉnh, cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình có kế hoạch tổ chức thực hiện tốt các nội dung chỉ thị này.

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực tham mưu cho UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, triển khai; Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm theo dõi, ngăn chặn kịp thời các vi phạm, tổng hợp tình hình báo cáo thường xuyên cho Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, UBND tỉnh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/2008/CT-UBND ngày 21/01/2008 về tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, lấn chiếm rừng, khai thác rừng trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.205

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198