Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 04/2005/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Văn Đảm
Ngày ban hành: 12/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/2005/CT-UB

Long Xuyên, ngày 12 tháng 01 năm 2005 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NGHIÊM CẤM SỬ DỤNG CÁC NGƯ CỤ CẤM ĐỂ KHAI THÁC THUỶ SẢN

Trong thời gian qua, tình trạng sử dụng các ngư cụ cấm như cào điện, xung điện, lưới quét, chất nổ, chất độc…. để khai thác thuỷ sản vẫn còn diễn ra khá phổ biến ở nhiều nơi trong tỉnh. Sử dụng ngư cụ cấm để khai thác thủy sản là hành động huỷ diệt nguồn lợi thủy sản và vi phạm nghiêm trọng Luật Thuỷ sản. Để chấn chỉnh những vi phạm đã nêu, ngăn chặn có hiệu quả, tiến tới chấm dứt tình trạng sử dụng các ngư cụ cấm để khai thác thuỷ sản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Chỉ thị các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp trong tỉnh thực hiện ngay một số yêu cầu cấp bách như sau:

1- Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức tuyên truyền Luật Thủy sản và các văn bản có liên quan cho các đối tượng sinh sống bằng nghề đánh bắt thủy sản (thường xuyên hay theo mùa vụ); trước hết tập trung thực hiện ở các địa bàn có sông, kênh, rạch... Nhằm làm chuyển biến về nhận thức để tự giác chấp hành những quy định của Luật thủy sản.

2- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố có kế hoạch chỉ đạo cho các ngành và các lực lượng có chức năng phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn tiến hành kiểm tra, rà soát lập danh sách các hộ sinh sống bằng nghề đánh bắt thủy sản nói chung và hộ có sử dụng các ngư cụ cấm để khai thác thuỷ sản trong toàn tỉnh, để có kế hoạch tuyên truyền giáo dục, cho làm cam kết không sử dụng ngư cụ cấm để đánh bắt thủy sản hoặc chuyển nghề; thời gian hoàn thành hạn chót là 30/4/2005.

Nơi nào còn người sử dụng các ngư cụ cấm để khai thác thuỷ sản, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ xử lý kỷ luật thấp nhất là hình thức khiển trách đối với Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và thông báo trong toàn huyện đồng thời báo cáo về Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3- Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn cùng Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố chỉ đạo cho Chi cục Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản và các Phòng Xây dựng & PTNT huyện, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử nghiêm các vụ việc vi phạm theo quy định của pháp luật.

4- Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và chính quyền địa phương, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, truy quét các đối tượng khai thác thuỷ sản trái phép và xử lý nghiêm theo pháp luật, bảo đảm trước 30/6/2005 giải quyết cơ bản tình trạng sử dụng các ngư cụ cấm để khai thác thuỷ sản.

5- Sở Lao động Thương binh và Xã hội căn cứ danh sách các hộ có sử dụng các ngư cụ cấm để khai thác thuỷ sản do Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố lập, xây dựng kế hoạch dạy nghề và bố trí việc làm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31/5/2005.

6- Ngân hàng Chính sách xã hội nghiên cứu các quy định, lập kế hoạch hỗ trợ vốn (thế chấp, tín chấp) cho các đối tượng trên để chuyển đổi nghề nghiệp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/6/2005.

7- Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo dỏi việc tổ chức triển khai thực hiện tinh thần Chỉ thị này của các nơi, tổng hợp báo cáo kết quả tình hình thực hiện Chỉ thị cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vào cuối quý I/2005.

8- Kinh phí phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục và kiểm tra, truy bắt các hoạt động khai thác thuỷ sản bằng các ngư cụ cấm được trích 100% từ tiền thu được do xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn về quản lý, sử dụng khoản kinh phí này.

Để đảm bảo có kinh phí cho các hoạt động, trước mắt, Chi cục Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản cần bố trí một phần kinh phí từ nguồn kinh phí sự nghiệp hàng năm của đơn vị để có sử dụng ngay cho các hoạt động này trong quý I năm 2005.

9- Chỉ thị này được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và các cuộc họp nội bộ. Khuyến khích mọi tổ chức và cá nhân phát hiện và tố giác với cơ quan chức năng có thẩm quyền các vụ việc sử dụng các ngư cụ cấm để khai thác thủy sản.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, có khó khăn vướng mắc báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp & PTNT) để có chỉ đạo xử lý kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp - để b/c.
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh - để b/c.
- Sở ban ngành, đoàn thể.
- UBND huyện, thị, TP.
- Báo, Đài PTTH An Giang.
- Chánh, Phó VP.UB
- P.KT, P.NC.
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Văn ĐảmVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/2005/CT-UB ngày 12/01/2005 về việc nghiêm cấm sử dụng các ngư cụ cấm để khai thác thuỷ sản do Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.832

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!