Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/CT-UBND về tăng cường biện pháp cấp bách trong bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 03/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 09/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Kon Tum, ngày 09 tháng 3 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH TRONG BẢO VỆ RỪNG, NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG PHÁ RỪNG, VẬN CHUYỂN LÂM SẢN TRÁI PHÁP LUẬT VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Hiện nay, tình hình nắng nóng, khô hạn trên địa bàn tỉnh din biến phức tạp, nền nhiệt độ cao liên tục duy trì và kéo dài, đây cũng là thời kỳ người dân trên địa bàn tiến hành các hoạt động sản xuất nương rẫy, tiềm n nguy cơ cháy rừng rất cao, đặc biệt là đối với diện tích rừng mới trồng, vườn cao su. Theo cảnh báo cháy rừng của Cục Kiểm lâm thì tỉnh Kon Tum đang ở cấp dự báo cháy rừng cao, nguy hiểm. Bên cạnh đó tình hình vi phạm Luật Bo vệ và Phát trin rừng nói chung và tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp.

Đ chđộng tăng cường các biện pháp bo vệ rừng, ngăn chặn có hiệu quả nạn cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rng, phá rừng gây ra, Chtịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương trong tnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Đề nghị các Sở, ban ngành, địa phương:

- Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 20/4/2017 của Tnh ủy về thực hiện Chthị số 13-CT/TW, ngày 12-01-2017 của Ban Bí thư Trung ương "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng" trên địa bàn tnh và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 47/TB-UBND ngày 20/3/2017, Thông báo s2735/TB-VPUB ngày 19/12/2017. Văn bản số 692/UBND-NNTN ngày 29/4/2016, Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 30/12/2016.

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tun truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào toàn dân tham bảo vệ rừng theo Kế hoạch số 3079/KH-UBND ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh. Chú trọng vic phát hiện, biu dương, nêu gương điển hình trong công tác quản lý bảo vệ rừng, nhm tạo sức lan tỏa về nhn thức và hành động cho nhân dân trên địa bàn.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố, Chi cục Kim lâm, các đơn vị chủ rừng và các đơn vị khác có liên quan:

- Phối hp với cơ quan thông tấn báo chí tăng cường tuyên truyền, chđộng thông tin kịp thời đến người dân về din biến, nguy cơ hạn hán để người dân nhận thức đầy đủ, chủ động tham gia quản lý, bảo vệ rng và phòng cháy, chữa cháy rừng (sau đây gọi là PCCCR); nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR đến nhân dân đồng tình ng hộ, thực hiện.

- Thường xuyên theo dõi thông tin cnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cnh báo cháy của Cục Kim lâm để kiểm tra, phát hiện sớm và kịp thời ứng phó, ngăn chặn ngay từ thời đim xuất hiện các điểm cháy rừng. Có Phương án b trí nhân, vt lực phù hợp thực hiện công tác PCCCR. Bố trí trực PCCCR thường xuyên 24/24 giờ trong những tháng cao đim của mùa khô. Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị PCCCR để xử lý tình huống kịp thời, tại ch không đxảy ra cháy lớn; trường hợp đám cháy vượt tầm kiểm soát phi kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum1 để có biện pháp xử lý kịp thời. Báo cáo ngay khi phát sinh cháy rừng về UBND tỉnh và Cục Kim lâm - Tổng cục Lâm nghiệp để phối hợp chỉ đạo và huy động lực chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.

- Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Phương án phòng cháy cha cháy rừng mùa khô 2017 - 2018. Chú trọng việc thành lập lực lượng bảo vệ rừng ở cơ sở và phương án huy động lực lượng chữa cháy khi xảy ra cháy rừng. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý Nhà nước về công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong suốt mùa khô.

- Xây dựng, lắp đặt hệ thống biển báo, biển cấm; thiết lập hệ thống thông tin liên lạc phục vụ hiệu quả công tác bo vệ rừng và PCCCR, đặc biệt đối với công tác chhuy chữa cháy. Tổ chức trực PCCCR 24/24h trong các thời kỳ cao điểm của mùa khô (cấp dự báo cháy rừng cp III trở lên); tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra, chốt giữ, kiểm soát người ra, vào rừng, kiên quyết ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, khai thác lâm sản trái phép ở những vùng trọng đim. Hướng dẫn và quản lý chặt chẽ các hoạt động sản xuất nương ry trên địa bàn và tăng cường quản lý hoạt động canh tác nương ry và sử dụng la trong rừng, ven rừng trái quy định trong mùa khô; không để phát sinh nguồn lửa; phát hiện sớm điểm cháy và chỉ đạo quyết liệt huy động các lực lượng tại chxử lý kịp thời.

- Chỉ đạo tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động canh tác nương rẫy; nghiêm cấm sử dụng la để xử lý thực bì, đốt nương ry và những hành vi dùng lửa khác ở các khu vực ven rừng, trong rừng; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định về PCCCR; tổ chức ký cam kết với các chủ rừng, hộ gia đình sống trong rừng, gần rừng thực hiện quy định PCCCR.

- Trong quá trình triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR, Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng các cấp kịp thời biu dương, khen thưởng và đề nghị cấp thẩm quyền biu dương, khen thưng các tổ chức, cá nhân tiêu biu có nhiều thành tích xuất sc trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR; đồng thời, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; các tổ chức, cá nhân và người đứng đầu của các chủ rừng, cơ quan, đơn vị đtình hình vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng xảy ra phức tạp không có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

- Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ, đột xuất với các cấp, các ngành về công tác phòng cháy và tình hình cháy rừng xảy ra. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc để xảy ra cháy rừng trên địa bàn quản lý.

3. Cơ quan Kiểm lâm các cấp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Ch huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu qucác Quy chế, kế hoạch phối hợp trong công tác bo vệ rừng và PCCCR đã ký kết; hướng dẫn tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng PCCCR; tham gia cứu cha các vụ cháy rừng; điều tra, xác minh tìm nguyên nhân để x lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm.

4. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân trong công tác qun lý, bảo vệ rừng và PCCCR; đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có phương án hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị chrừng, các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương trin khai công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn tỉnh.

6. Đề nghị Công an tỉnh, Bộ ch huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sư đoàn 10 bố trí lực lượng, phương tiện đhỗ trợ cha cháy rừng trong trường hợp có cháy lớn xảy ra

7. Các Sở, ban ngành liên quan thuộc UBND tỉnh căn cứ nhiệm vụ, chức năng ca đơn vị mình tổ chức thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đm bảo không đxảy ra ách tc trong quá trình tổ chức triển khai công tác bảo vệ rừng và phòng cháy cha cháy rừng.

8. Các đơn vị chủ rừng và các đơn vị trồng cao su trên đất lâm nghiệp: Tăng cường vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR, bảo vệ và phòng cháy cha cháy đối với din tích cao su; thực hiện đúng phương án đã được phê duyệt và chịu trách nhiệm về diện tích rừng được giao quản lý, din tích cao su đã đầu tư. Khn trương hoàn thành các công trình phòng cháy để đưa vào sử dụng có hiệu quả; tổ chức ứng trực và có bin pháp ngăn chặn các hoạt động sử dụng lửa vô ý thức trong rừng và ven rừng...

9. Sở Thông tin và truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn, ph biến các nội dung liên quan vic bảo vệ rừng, PCCCR trong mùa khô đến toàn thnhân dân; tăng cường đưa tin các cá nhân, tập thể đin hình có nhiều thành tích xuất sc trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng đ nâng cao ý thức của người dân và cộng đồng.

10. Đề nghị các huyện ủy, thành y chỉ đạo có hiệu quả công tác QLBVR và PCCCR trên địa bàn quản lý; thưng xun kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ QLBVR đối với các tổ chức sở đảng trực thuộc, kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm các tập th, cá nhân có liên quan khi đxảy ra tình trạng khai thác rừng trái phép nhưng không có gii pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể đoàn thphối hợp với chính quyền các cp, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định phòng cháy, cha cháy rừng, sẵn sàng tham gia cha cháy khi xảy ra cháy rừng.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung Chthị này. Trường hợp để tình hình quản lý, bảo vệ rừng diễn biến phức tạp và xảy ra cháy rừng trên địa bàn quản lý ở đơn vị, địa phương nào thì thtrưởng các đơn vị, địa phương đó chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- T
T Tỉnh ủy (b/c);
- TT H
ĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTT
Q Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BC
Đ công tác QLBV&PTR tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Qu
ân sự tỉnh;
- Bộ Ch
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Các tổ chức ch
ính trị xã hội;
- Q
uỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.
- UBND các huyện, thành phố;
- Các đơn v
ch rừng;
- Các đơn vị trồng cao su trên đất l
âm nghiệp;
- Sở Thông tin và truyền thông:
- Đài PTTH t
nh; Báo Kon Tum;
- C
ng TTĐT tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh (CVP);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan:
- Lưu: VT
, NNTN3.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 1 Qua số đin thoại: Cơ quan thường trực PCCCR - Chi cục Kiểm lâm: 0603.863.887; Đ/c Nguyễn Trung Hi - Giám đốc Sở Nông nghip và Phát triển nông thôn: 0903.594.017; Đ/c Nguyễn Tấn Liêm - Chi cục trưởng Chi cục Kim lâm: 0905.156.144

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/CT-UBND về tăng cường biện pháp cấp bách trong bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


371
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69