Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Chỉ thị 03/CT-TTg 2015 thực thi chính sách pháp luật về khoáng sản

Số hiệu: 03/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 30/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 03/CT-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC THỰC THI CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ KHOÁNG SẢN

Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2008 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản. Việc triển khai các Chỉ thị này đã giải quyết những vướng mắc; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quản lý nhà nước về khoáng sản và đưa hoạt động khoáng sản dần đi vào nề nếp.

Tuy nhiên, hiện nay công tác quản lý nhà nước về khoáng sản vẫn còn một số hạn chế như: Chưa kiểm soát chặt chẽ sản lượng khoáng sản thực tế và tổn thất khoáng sản trong khai thác; một số địa phương, việc quyết định chủ trương đầu tư, xây dựng các cơ sở chế biến khoáng sản không gắn với nguồn nguyên liệu; nhiều khu vực khai thác khoáng sản tác động xấu đến môi trường sinh sống của người dân và cảnh quan nhưng chưa được khắc phục triệt để, đặc biệt là việc khai thác cát, sỏi ở lòng sông, cửa sông, ven biển chưa được quản lý chặt chẽ, gây bức xúc trong dư luận xã hội; khai thác, buôn bán, vận chuyển, xuất khẩu khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra.

Để tăng cường hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Tiếp tục quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản đến người dân, các tổ chức liên quan.

2. Thực hiện nghiêm các chủ trương, định hướng trong điều tra, thăm dò, khai thác, chế biến, xuất khẩu khoáng sản theo Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Lập quy hoạch nhà máy chế biến khoáng sản phải dựa trên kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; quyết định đầu tư dự án nhà máy chế biến khoáng sản phải căn cứ vào nguồn nguyên liệu từ kết quả thăm dò hoặc các hợp đồng nhập khẩu khoáng sản.

Cấp phép hoạt động khoáng sản phải căn cứ quy hoạch khoáng sản, phù hợp với năng lực chế biến, sử dụng và bảo đảm yêu cầu về môi trường; không cấp phép mới thăm dò, khai thác vàng sa khoáng; hạn chế và đi đến chấm dứt cấp phép khai thác khoáng sản manh mún, nhỏ lẻ. Không xuất khẩu khoáng sản thô.

3. Tổ chức thực hiện:

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khoáng sản; xây dựng dự thảo Nghị định (sửa đổi, bổ sung) một số điều của Nghị định số 15/2012/NĐ-CP , trình Chính phủ trong năm 2015;

- Khẩn trương ban hành quy định kỹ thuật thăm dò cát, sỏi lòng sông theo hướng đơn giản, phù hợp với thực tế; hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đăng ký khối lượng cát thu hồi trong quá trình nạo vét, khơi thông luồng lạch;

- Đẩy mạnh điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn vay ODA của Chính phủ và nguồn vốn “xã hội hóa” của tổ chức, cá nhân theo Quy hoạch đã được phê duyệt;

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về khoáng sản theo thẩm quyền; thanh tra trách nhiệm đối với các tổ chức hành chính và người đứng đầu trong quản lý nhà nước về khoáng sản; xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường;

- Chỉ đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phối hợp với Cơ quan thuế các cấp kiểm soát chặt chẽ sản lượng khai thác khoáng sản thực tế của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản.

b) Bộ Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát các quy hoạch khoáng sản thuộc thẩm quyền đã phê duyệt, trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung, điều chỉnh theo quy định; tổ chức thẩm định công nghệ các dự án chế biến khoáng sản theo thẩm quyền;

- Chủ trì xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn về mức độ chế biến cho từng nhóm, loại khoáng sản thuộc thẩm quyền phù hợp với thực tiễn;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan kiểm tra, xử lý theo quy định đối với các cơ sở chế biến sử dụng khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp; các cơ sở chế biến khoáng sản có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

c) Bộ Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương rà soát quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu xi măng đã phê duyệt, trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh theo quy định; tổ chức thẩm định công nghệ các dự án chế biến khoáng sản theo thẩm quyền;

- Chủ trì xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn về mức độ chế biến cho khoáng sản làm vật liệu xây dựng phù hợp với thực tiễn.

d) Bộ Giao thông vận tải:

- Hàng năm gửi quyết định phê duyệt; thông báo kế hoạch, thời gian thực hiện các dự án nạo vét, khơi luồng hàng hải, luồng đường thủy nội địa quốc gia thuộc thẩm quyền để Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan phối hợp quản lý;

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan trong việc phê duyệt, thanh tra, kiểm tra các dự án nạo vét, khơi thông luồng hàng hải, luồng đường thủy nội địa quốc gia thuộc thẩm quyền; nghiêm cấm lợi dụng việc nạo vét, khơi thông luồng để khai thác cát trái phép.

đ) Bộ Tài chính:

- Chỉ đạo Cơ quan thuế các cấp phối hợp với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, các Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh để kiểm soát chặt chẽ nguồn thu từ khoáng sản thông qua sản lượng khai thác thực tế của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản;

- Chỉ đạo Tổng cục Hải quan kiểm tra và có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn gian lận thương mại trong xuất khẩu khoáng sản; rà soát và ban hành văn bản hướng dẫn việc xử lý khoáng sản và phương tiện vận chuyển bị tạm giữ;

- Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra và ngăn chặn có hiệu quả việc xuất khẩu lậu khoáng sản và gian lận thương mại trên địa bàn.

e) Bộ Quốc phòng: Chỉ đạo Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, các đơn vị liên quan phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả xuất khẩu lậu khoáng sản qua biên giới, đặc biệt là thông qua đường biển.

g) Bộ Công an: Chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng liên quan ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là đối với cát, sỏi, vàng sa khoáng, than; buôn lậu, gian lận thương mại, xuất khẩu khoáng sản trái phép.

h) Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công an, Tài nguyên và Môi trường, các Bộ liên quan rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung pháp luật về hình sự đối với các hành vi điều tra, thăm dò, khai thác, vận chuyển, buôn bán khoáng sản trái phép gây hậu quả nghiêm trọng.

i) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn lao động trong khai thác khoáng sản, nhất là đối với đá làm vật liệu xây dựng.

k) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan kiểm tra việc trồng rừng thay thế đối với các diện tích đã chuyển mục đích để khai thác khoáng sản, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các đơn vị khai thác, nạo vét, khơi thông luồng gây sạt lở bờ sông, đe dọa an toàn đê điều; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan có giải pháp phòng, chống và khắc phục có hiệu quả tình trạng sạt lở bờ sông.

l) Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về khoáng sản.

m) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch khoáng sản thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật khoáng sản; hoàn thành dứt điểm việc khoanh định, phê duyệt khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trong năm 2015;

- Không quy hoạch thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông thuộc diện tích các khu vực nạo vét, khơi thông luồng hàng hải, luồng đường thủy nội địa quốc gia đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đăng ký khối lượng cát thu hồi trong diện tích các dự án nạo vét, khơi thông luồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 64 Luật khoáng sản;

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ quy định cấm, tạm cấm vận chuyển khoáng sản ra khỏi địa phương;

- Xây dựng phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn, trong đó quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp xã; chủ động xây dựng cơ chế phối hợp trong bảo vệ khoáng sản chưa khai thác với địa phương liên quan ở khu vực giáp ranh; kiểm tra, giám sát Ủy ban nhân dân cấp dưới trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản;

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản; đình chỉ hoặc thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án chế biến khoáng sản không thực hiện theo cam kết và các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiên quyết xử lý hoạt động khai thác, buôn bán, vận chuyển, xuất khẩu khoáng sản trái phép, nhất là khu vực biên giới; xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân bao che hoạt động khai thác khoáng sản trái phép;

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động nạo vét, khơi thông luồng thuộc thẩm quyền; kiên quyết đình chỉ các đơn vị lợi dụng việc nạo vét để khai thác cát, không thực hiện đúng chuẩn tắc thiết kế, thời gian nạo vét. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép hoặc lợi dụng việc nạo vét, khơi thông luồng để khai thác cát, sỏi trái phép.

4. Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2008 và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Trước ngày 31 tháng 01 hàng năm, các Bộ liên quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp giám sát việc thực thi pháp luật về khoáng sản, đặc biệt là việc ngăn chặn hoạt động khai thác trái phép cát, sỏi, vàng và than của cấp chính quyền địa phương.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PRIME MINISTER
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No. 03/CT-TTg

Hanoi, 30 March 2015

 

DIRECTIVE

ON THE ENHANCEMENT OF THE EFFECT OF THE LEGISLATION ON MINERALS

In the past time, Prime Minister has promulgated the Directive No. 29/2008/CT-TTg dated October 02, 2008 on continued enhancement of the state management of the exploration, extraction, transportation and sale of river sand and gravel; the Directive No. 02/CT-TTg dated January 09, 2012 on enhancement of the state management of the exploration, extraction, processing, consumption and exportation of minerals. Such directives, when executed, have settled obstacles and surmounted limitations in the state management of minerals and set mineral-related activities in order.

However, the following impediments at present constrain the state management of minerals: The actual quantity of minerals and mineral mining losses are under loose control. In some provinces, the decision on investment proposals and construction of mineral processing facilities do not accord with material sources. Moreover, a number of mineral mines have exerted adverse impacts on landscape and residents' living environment though remedial actions have been inadequate. In particular, the scant management of the extraction of sand and gravel from riverbed, estuary and coast has exasperated society while the illegal mining, sale, trafficking and exportation of minerals are extant.

In order to enhance the effect of policies and laws on minerals, Prime Minister issues the following directives:

1. Continue propagating the resolutions of the Vietnam Communist Party and the Government and legislative documents on minerals to the people and relevant organizations.

2. Implement policies and directions, as approved by Prime Minister, with regard to the surveying, exploration, extraction, processing and exportation of minerals according to the Strategy for minerals towards 2020, with a vision towards 2030, in strict manner.

Subject the planning of mineral processing factories to the resultant data of basic geological mineral surveys; decide investments into mineral processing factories in line with material resources attained by exploration or engagement in mineral import contracts.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Implementation:

a) Ministry of Natural resources and Environment:

- Lead the assessment of the implementation of the Government’s Decree No. 15/2012/ND-CP dated March 09, 2012 on certain articles of the Law of minerals; draft and present decree(s) on (amendments to) certain articles of the Government's Decree No. 15/2012/ND-CP to the Government in 2015;

- Expedite its promulgation of simplified and practical technical regulations on exploration of river sand and gravel; provide guidelines for documents and formalities on registration of volume of sand reclaimed during the dredging and clearing of rivulets and canals;

- Augment basic geological surveys of minerals with finances from the state budget, the government’s ODAs and resources "mobilized” from entities according to the plan approved;

- Augment the inspection of the abidance by the legislation on minerals intra vires; inspect the responsibilities of administrative organizations and leaders in state management of minerals; take strict actions against violations of the legislation on minerals and environment protection;

- Direct the General Department of Geology and Minerals of Vietnam to cooperate with tax authorities in exercising stringent control of actual mineral output of mining entities.

b) Ministry of Industry and Trade:

- Lead and cooperate with the Ministry of Natural resources and Environment in reviewing mineral plans approved intra vires, report to Prime Minister for amendments as per regulations; verify technologies of mineral processing projects intra vires;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Lead and cooperate with the Ministry of Natural resources and Environment and relevant provincial People’s Committees in inspecting and dealing with processing facilities consuming minerals of illegal origin or utilizing obsolete and severely polluting technologies.

c) Ministry of Construction:

- Lead and cooperate with the Ministry of Natural resources and Environment and Ministry of Industry and Trade in reviewing approved plans for minerals as building materials or cement constituents, then report to Prime Minister for amendments as per regulations; verify technologies of mineral processing projects intra vires;

- Lead the establishment and promulgation of practical standards and technical regulations on processing levels for minerals used in building materials;

d) Ministry of Transport:

- Send annual approvals and announce relevant plans and schedules for dredging and clearing of national maritime and inland fairways to the Ministry of Natural resources and Environment and relevant provincial Peoples’ Committees for administrative cooperation;

- Lead and cooperate with relevant provincial People’s Committees in verifying and inspecting projects for dredging and clearing of maritime and inland fairways intra vires. It is strictly prohibited to extract sand illegally under the guise of fairway dredging and clearing.

dd) Ministry of Finance:

- Direct tax authorities' cooperation with the General Department of Geology and Minerals of Vietnam, provincial Departments of Natural resources and Environment in controlling closely mineral-derived revenues in line with the actual output of mineral miners;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- National Steering Committee against smuggling, commercial fraud and counterfeit shall direct functional agencies to cooperate with local authorities in strengthening the inspection and prevention of illegal exportation of minerals and commercial fraud in their localities in effective manner.

e) Ministry of National defense: Direct the border guards, marine police and relevant units to cooperate with functional agencies in strengthening the inspection, control and prevention of illegal cross-border exportation of minerals, particularly via maritime routes.

g) Ministry of Public security: Direct local police units to cooperate with authorities of various echelons and relevant functional agencies in preventing and dealing with the illegal extraction of minerals, including sand, gravel, alluvial gold and coal, in effective and stringent manners as per regulations; or the smuggling, trading fraud and illegal exportation of minerals.

h) Ministry of Justice shall lead and cooperate with the Ministry of Public Security, Ministry of Natural environment and Resources and relevant ministries in reviewing criminal regulations and proposing amendments thereof with regard to illegal surveying, exploration, extraction, trafficking and sale of minerals with resultant major consequences.

i) Ministry of Labor - Invalids and Social affairs shall lead and cooperate with relevant ministries and provincial People’s Committees in strengthening the inspection of the occupational safety of the mining of minerals, particularly stones for construction.

k) Ministry of Agriculture and Rural development shall lead and cooperate with the Ministry of Natural resources and Environment and relevant provincial People’s Committees in inspecting the compensatory afforestation for areas transformed to mineral mining sites. Moreover, it shall undertake joint remedial actions against non-compliant entities while augmenting the inspection and handling of entities whose mining and dredging activities cause riverbank erosion and menace to dykes. Furthermore, it shall cooperate with relevant provincial People’s Committees in undertaking preventive and remedial measures against riverbank erosion in effective manner.

l) Ministry of Information and Communications shall cooperate with the Ministry of Natural resources and Environment and provincial People’s Committees in augmenting the propaganda about the legislation on minerals.

m) People’s Committees in provinces and centrally affiliated cities:

- Expedite the revision in mining plans intra vires in conformity to the legislation on minerals; complete the determination and verification of inhibited areas, prohibit mineral mining temporarily in 2015;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Confirm to, in strictly manner, Prime Minister’s directives on the abrogation of regulations on prohibition and temporary inhibition of the transportation of minerals from the localities;

- Plan the protection of un-extracted local minerals, specify responsibilities of the heads of authorities at various echelons, particularly at the communal level; establish the mechanism for cooperation with the authorities of other relevant regions in protecting un-extracted minerals in bordering areas; inspect and supervise inferior People's Committees’ state management of minerals;

- Augment the inspection of mineral-related activities; suspend or revoke investment certificates issued to mineral processing projects having not abided by undertakings and facilities having severely polluted the environment; take determined actions against the illegal extraction, sale, trafficking and exportation of minerals, particularly in border areas; take strict actions against entities covering up illegal mining activities;

- Inspect the dredging and clearing of fairways intra vires on regular basis; suspend determinedly the entities abusing dredging activities for sand extraction or not complying with design standards and dredging schedule. Chairmen of relevant provincial People’s Committees shall be held liable to the Prime Minister for their failure to inhibit illegal mineral mining or abusing of dredging and clearing activities for illegal extraction of sand and gravel.

4. This Directive replaces the Prime Minister's Directive No. 29/2008/CT-TTg dated October 02, 2008 and Directive No. 02/CT-TTg dated January 09, 2012. By the 31st of January every year, relevant ministries and provincial People's Committees shall report their execution of assignments according to this Directive to the Ministry of Natural resources and Environment which shall consolidate and forward reports to Prime Minister.

5. Central Committee of Vietnam Fatherland Front shall direct Fatherland Front Committees to supervise the adherence to the legislation on minerals, particularly local authorities' prevention of illegal mining of sand, gravel, gold and coal.

Prime Minister demands relevant ministries, agencies and provincial People’s Committees to implement this Directive in strict manner./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 30/03/2015 tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


20.628

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!