Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/CT-BCN thực hiện tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định mùa khô năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 03/CT-BCN Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 07/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/CT-BCN

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2007 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN TIẾT KIỆM ĐIỆN VÀ ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN AN TOÀN, ỔN ĐỊNH MÙA KHÔ NĂM 2007

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Bộ Công nghiệp đã nhận được văn bản số 576/CV-EVN-KH ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo cung cấp điện năm 2007 trong đó nêu rõ những diễn biến bất xảy ra ảnh hưởng đến việc cung cấp điện như tình hình khô hạn do hiện tượng El-Nino, tăng cường nhu cầu phụ tải điện có xu hướng tiếp tục cao trên 14% hệ thống điện quốc gia có khả năng thiếu công suất đỉnh và điện năng đặc biệt là vào các tháng mùa khô trong năm 2007.

Nhằm đảm bảo sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, ổn định cung cấp điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt, hạn chế đến mức thấp nhất việc ngừng, giảm cung cấp điện có thể xảy ra trong các tháng mùa khô năm 2007, Bộ Công nghiệp yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty và các cơ quan, doanh nghiệp trong toàn ngành công nghiệp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

I. ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG:

1. Giao cho Sở Công nghiệp địa phương thực hiện các công việc sau:

a) Tiếp tục triển khai các biện pháp tiết kiệm điện cụ thể theo Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg ngày 02/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện, Quyết định số 80/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006-2010 và Biên bản làm việc giữa địa phương với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phối hợp thực hiện tiết kiệm điện tại địa phương; tăng cường kiểm tra xử lý kịp thời các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện trên địa bàn quản lý; tổng hợp tình hình thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện báo cáo Bộ Công nghiệp.

b) Phối hợp chặt chẽ với các Công ty Điện lực và Điện lực địa phương giám sát chặt chẽ biểu đồ phụ tải của các khách hàng sử dụng điện, đề xuất lịch làm việc ba ca luân phiên phù hợp đối với các phụ tải có tỷ lệ Pmax/Pmin > 2,5 lần, nhằm điều chỉnh biểu đồ phụ tải, tránh phải hạn chế công suất khi xảy ra thiếu điện.

c) Phối hợp với các Công ty Điện lực và Điện lực địa phương lập danh sách các khách hàng sử dụng điện theo thứ tự ưu tiên trong điều kiện thiếu điện trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt, công bố công khai và thực hiện viêc ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện theo quy định tại Quyết định số 39/2005/QĐ-BCN ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện.

d) Xử lý nghiêm đối với khách hàng sử dụng điện vi phạm biểu đồ công suất đã đăng ký.

đ) Thường xuyên kiểm tra và giám sát tình hình sử dụng điện chiếu sáng trong công sở, chiếu sáng công cộng và quảng cáo…, tránh tình trạng sử dụng điện lãng phí, kém hiệu quả.

2. Chỉ đạo Sở Văn hóa – Thông tin và các cơ quan thông tin đại chúng tích cực tuyên truyền các biện pháp tiết kiệm điện, vận động các hộ sử dụng điện sử dụng các thiết bị điện hợp lý, giảm công suất vào giờ cao điểm.

II. TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM:

1. Đảm bảo đưa vào vận hành các công trình nguồn điện do Tập đoàn đầu tư trong năm 2007 đúng tiến độ, đặc biệt là các công trình đã có kế hoạch đưa vào vận hành trước mùa khô năm 2007. Đẩy nhanh tiến độ đàm phán hợp đồng mua bán điện với các nhà đầu tư nguồn điện khác để có thể đưa vào vận hành sớm nhất các công trình nguồn điện đã hoàn thành đầu tư xây dựng.

2. Khai thác tối đa các nguồn nhiệt điện than, tua bin khí hỗn hợp, nhiệt điện dầu ngay từ các tháng mùa khô và điều chỉnh kế hoạch phát điện của các nguồn tua bin dầu theo tình hình thực tế phụ tải  và điều kiện thủy văn.

3. Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia để liên tục cập nhập thông tin về thời tiết, nguồn nước v.v…, xây dựng phương thức vận hành chi tiết các hồ thủy điện để có thể chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của điều kiện thủy văn dự kiến có thể xảy ra.

4. Thường xuyên tính toán, cập nhật kế hoạch vận hành 2007 để kịp thời điều chỉnh kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia phù hợp với diễn biến tình hình thực tế.

5. Thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện tại các đơn vị trực thuộc; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng, Sở Công nghiệp tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác tuyên truyền những giải pháp tiết kiệm điện.

6. Phối hợp chặt chẽ với Sở Công nghiệp các địa phương thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện cụ thể tại địa phương theo thỏa thuận phối hợp thực hiện tiết kiệm điện năm 2007 giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam với địa phương, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện biểu đồ phụ tải điện tại các công ty điện lực, điện lực tính theo mức được giao từng tháng trong năm.

7. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp quản lý nhu cầu điện (DSM) như quản lý phụ tải, đẩy mạnh tiến độ lắp đặt công tơ điện tử biểu giá theo thời gian, lắp đặt tụ bù để nâng cao hệ số công suất.

III. CHỦ ĐẦU TƯ CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN ĐỘC LẬP (IPP), NHÀ MÁY ĐIỆN BOT:

1. Chủ đầu tư các nhà máy điện IPP, BOT hiện có cần xây dựng kế hoạch vận hành nhà máy đảm bảo phát điện ở mức cao, ổn định, tuyệt đối tuân thủ biểu đồ huy động công suất của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) và phù hợp với các hợp đồng mua bán điện và hợp đồng BOT đã ký.

2. Chủ đầu tư các nhà máy điện IPP dự kiến đưa vào vận hành năm 2007 cần thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện đầu tư dự án, báo cáo Bộ Công nghiệp và cơ quan nhà nước có thẩm quyền các nội dung có liên quan để đảm bảo đưa các công trình vào vận dụng đúng tiến độ đã đăng ký.

IV. CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP:

1. Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và nhà cung cấp khí để thống nhất phương án vận hành, bảo dưỡng các đường ống dẫn khí, tăng khả năng cung cấp ổn định vào giờ cao điểm và tránh ngừng giảm cung cấp khí vào các tháng mùa khô trong năm.

2. Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tiếp tục đảm bảo cung cấp đủ và ổn định nhu cầu than cho các nhà máy điện đặc biệt trong các tháng múa khô trong năm.

3. Lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp có trách nhiệm tiếp tục triển khai xây dựng và thực hiện các phương án sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại cơ sở sản xuất, bố trí các thiết bị sử dụng điện hợp lý, giảm công suất vào giờ cao điểm, chuẩn bị tốt các nguồn phát điện dự phòng độc lập để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng điện và ổn định sản xuất trong trường hợp xảy ra cắt điện đối với cơ sở.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các Tập đoàn, Tổng công ty và Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp trong ngành Công nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức phổ biến và triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c),
- VP Chính phủ,
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW,
- Sở CN các tỉnh,  TP trực thuộc TW,
- Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam; Dầu khí Việt Nam;
CN Than – Khoáng sản Việt Nam,
- Các Tổng công ty 90, 91
- Các cơ quan, doanh nghiệp CN,
- Bộ CN: các Thứ trưởng, các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ,
- Lưu: VT, ĐTĐL.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
 
 
 
 
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/CT-BCN thực hiện tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định mùa khô năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.863

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.75.196