Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/2004/CT-UB về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia cầm, đặc biệt là dịch cúm gà trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 03/2004/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 14/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số : 03/2004/CT-UB

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2004 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH CHO ĐÀN GIA CẦM, ĐẶC BIỆT LÀ DỊCH CÚM GÀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

Trong những năm qua, UBND Thành phố đã chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức thực hiện tốt Pháp lệnh Thú y và triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia cầm trên địa bàn Hà Nội, thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

Hiện nay, dịch bệnh gia cầm vẫn diễn biễn phức tạp, đặc biệt là dịch cúm gà đang xuất hiện ở một số địa phương, làm thiệt hại sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của nhân dân và gây ô nhiễm môi trường.

Thực hiện Công điện số 71/CP-NN ngày 08/01/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch cúm gà; Đồng thời chủ động phòng, chống có hiệu quả dịch bệnh gia cầm, đặc biệt là dịch cúm gà trên địa bàn Hà Nội, UBND Thành phố yêu cầu các ngành, các cấp thực hiện nghiên túc các nhiệm vụ sau:

1/. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Thương mại; Y tế; Giao thông công chính, Công an Thành phố, Hải quan Thành phố cùng các ngành liên quan và UBND các quận, huyện:

- Chỉ đạo Chi cục Thú y Hà Nội chủ động phối hợp với Chi cục quản lý thị trường Hà Nội, Phòng cảnh sát giao thông và các cơ quan chức năng chuyện môn: hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia cầm, đặc biệt là dịch cúm gà. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các cơ sở giết mổ, chế biến gia cầm, các nhà hàng, khách sạn, các chợ đầu mối và các kho bảo quản thực phẩm..., nhằm phát hiện và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm Pháp lệnh Thú y trên địa bàn Thành phố.

- Thống nhất đề xuất kịp thời việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia cầm đặc biệt là dịch cúm gà trên địa bàn Hà Nội, trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.

2/. Chủ tịch UBND các quận, huyện chủ động phối hợp với các sở: Nông nghiệp và PTNT; Thương Mại; Y tế, Công an Thành phố và các ngành liên quan:

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các HTX nông nghiệp khẩn trương thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia cầm, đặc biệt là dịch cúm gà tại địa phương theo Pháp lệnh Thú y và hướng dẫn của Chi cục Thú y Hà Nội. Tích cực kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh gia cầm và vệ sinh môi trường trên địa bàn, kịp thời báo cáo kết quả và khó khăn vướng mắc khi tổ chức thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố giải quyết.

- Hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi tại địa phương đẩy mạnh công tác nuôi dưỡng, chăm sóc đàn gia cầm và vệ sinh thú y.

3/. Đề nghị Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và PTNT) giúp đỡ Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh Thú y và các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và sức khỏe của nhân dân.

UBND Thành phố yêu cầu các ngành liên quan, các cấp chính quyền địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện Chỉ thị này và giao Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo về UBND Thành phố./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/2004/CT-UB về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia cầm, đặc biệt là dịch cúm gà trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.460

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121