Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2013 tiếp tục tăng cường biện pháp cấp bách để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng do tỉnh Đắk Nông ban hành

Số hiệu: 02/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Lê Diễn
Ngày ban hành: 29/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Đắk Nông, ngày 29 tháng 01 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH ĐỂ QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

Trong thời gian qua các cấp, các ngành và các địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức triển khai, thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng theo tinh thần chỉ đạo tại các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh vẫn không giảm mà ngày càng gia tăng, mức độ rất nghiêm trọng, phức tạp và đã tạo ra nhiều điểm nóng khó giải quyết trên địa bàn các huyện: Tuy Đức, Đắk G’Long, Đắk Mil, Đắk Song, Cư Jút và khu vực dọc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia. Nguyên nhân chủ yếu là do các đơn vị chủ rừng, các cơ quan chức năng và các cấp chính quyền địa phương thực hiện chưa quyết liệt các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng; xử lý vi phạm thiếu kiên quyết, kéo dài và không triệt để; nhiều vụ vi phạm chậm phát hiện; trách nhiệm của đơn vị chủ rừng và lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt là cấp xã chưa được làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định; các tổ chức chính trị - xã hội chưa thực sự quan tâm nhiều đến công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Trước thực trạng nêu trên, nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng với mục tiêu giảm 50% số vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trong năm 2013 và những năm tiếp theo là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các Sở, Ban, ngành; các lực lượng: Kiểm lâm, Công an, Quân đội, Biên phòng; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị chủ rừng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách sau đây:

1. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 16/5/2003, Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông tại Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 06/8/2010 và Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 04/11/2011 cũng như các nội dung tại Chỉ thị này; coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị. Yêu cầu tất cả các vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý đất đai phải được các cơ quan chức năng sớm điều tra và điều tra đến cùng để nghiêm trị đối tượng vi phạm và quy kết rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định của pháp luật đối với đơn vị chủ rừng, lực lượng Kiểm lâm, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan.

2. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì phối hợp với các các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với Giám đốc các đơn vị chủ rừng đã để rừng bị phá trái phép trong thời gian qua để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; sắp xếp lại cán bộ lãnh đạo các đơn vị chủ rừng là các Công ty nhà nước đảm bảo phát huy được vai trò lãnh đạo.

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định riêng về hình thức xử lý đối với Giám đốc các đơn vị chủ rừng; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Kiểm lâm địa bàn khi để xảy ra việc phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản; săn bắt, mua bán động vật rừng trái phép trên địa bàn mình quản lý mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời và trách nhiệm quản lý nhà nước của các Sở, Ban, ngành có liên quan.

Trong đó cần phải quy định cụ thể về diện tích rừng bị phá; khối lượng lâm sản bị phá trái phép,... để quy định mức độ và hình thức xử lý theo quy định của pháp luật và trình UBND tỉnh ban hành trong Quý I/2013.

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tập trung xử lý các điểm nóng về phá rừng, khai thác, mua bán và vận chuyển lâm sản trái phép; rà soát, thống kê và điều tra, xử lý dứt điểm các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng còn tồn đọng gắn với tuyên truyền, vận động để giáo dục, răn đe phòng ngừa; phân công cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn nắm chắc diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn quản lý, tham mưu cho UBND cấp xã tổ chức các tổ, đội quản lý bảo vệ rừng và ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc buôn bán lâm sản và động vật rừng trái phép tại khu vực biên giới, kiểm soát chặt chẽ nguồn gỗ của các tổ chức, cá nhân được cấp có thẩm quyền cho nhập khẩu gỗ từ nước ngoài về Việt Nam qua các cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, đảm bảo an ninh khu vực biên giới.

- Kiểm tra, rà soát, thống kê toàn diện các điều kiện về nguồn gốc động vật hoang dã gây nuôi, chuồng trại gây nuôi đối với các tổ chức, cá nhân gây nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh và quản lý chặt chẽ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và công ước quốc tế.

- Phối hợp với các địa phương đẩy nhanh việc quy hoạch, di dời các xưởng chế biến gỗ cần phải di dời về khu công nghiệp, cụm tiểu thủ công nghiệp của các địa phương. Đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ nguồn gỗ bất hợp pháp đưa vào xưởng chế biến; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các cơ sở chế biến gỗ vi phạm các quy định của nhà nước.

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan và địa phương kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các dự án đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh thu hồi các dự án vi phạm pháp luật, không thực hiện đúng dự án được phê duyệt; đặc biệt là việc sang nhượng dự án, huy động vốn bất hợp pháp vào thực hiện dự án để trục lợi và không thu hút người dân tại chỗ tham gia vào dự án để giải quyết việc làm, an sinh xã hội. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng chủ trương của Nhà nước về cải tạo, chuyển đổi rừng nghèo kiệt và các dự án liên doanh liên kết, giao khoán để làm sai quy định.

- Hàng năm tổ chức sơ kết để đánh giá nghiêm túc việc thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành và Chỉ thị này. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo đúng quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch và chỉ đạo Đoàn 12 của huyện, xã tăng cường kiểm tra và tổ chức truy quét, cưỡng chế giải tỏa kịp thời các vụ phá rừng, lấn chiếm, mua bán đất rừng trái pháp luật trên địa bàn. Kiên quyết thu hồi diện tích rừng bị phá, đất rừng bị xâm chiếm trái phép để giao lại cho đơn vị chủ rừng và yêu cầu chủ rừng trồng lại rừng, khoanh nuôi tái tạo rừng.

- Chỉ đạo cơ quan chức năng của huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt, chế biến, kinh doanh trái phép động vật hoang dã trên địa bàn.

- Tăng cường việc quản lý chặt chẽ dân di cư tự do và các hộ dân cư trú bất hợp pháp trên địa bàn; tuyên truyền, vận động người dân trở về nơi ở cũ.

- Rà soát, đánh giá, phân loại toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp đã giao về cho địa phương quản lý, bố trí sử dụng để ưu tiên tổ chức giao, cho thuê đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng theo quy định của pháp luật. Đồng thời rà soát, đánh giá, phân loại toàn bộ diện tích đất rừng đã bị lấn chiếm trái phép và tình hình dân cư trên địa bàn từng xã để quy hoạch và sắp xếp ổn định lại dân cư; cấp đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân đã sinh sống lâu trên địa bàn nhưng không có đất ở, đất sản xuất để ổn định dân cư. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trong Quý II/2013.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý đất đai, đặc biệt là đất lâm nghiệp, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ buôn bán, sang nhượng đất lâm nghiệp trái pháp luật. Đề xuất thu hồi toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép và kế hoạch sử dụng đối với diện tích đất thu hồi; Tuyệt đối không được “hợp thức hóa” quyền sử dụng đất đối với diện tích đất do phá rừng trái phép kể từ sau ngày 01/7/2004.

5. Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm đảm bảo đủ kinh phí hàng năm cho thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh. Hướng dẫn các đơn vị chủ rừng; Ủy ban nhân các huyện, thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có rừng về sử dụng vốn thực hiện các hoạt động bảo vệ rừng, phát triển rừng theo quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Công an tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ vi phạm và chống người thi hành công vụ liên quan đến lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý đất đai; xử lý triệt để các đối tượng vi phạm, các đơn vị chủ rừng khi để mất rừng và các đơn vị có liên quan. Tăng cường quản lý chặt chẽ nhân khẩu, hộ khẩu; điều tra thống kê, phân loại các đối tượng “đầu nậu” chủ đường dây mua bán đất, lâm sản trái pháp luật; các đối tượng chủ mưu, thuê, kích động xúi dục người dân phá rừng, chống người thi hành công vụ, khiếu kiện, gây rối trật tự xã hội để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Tập huấn, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị chủ rừng và các lực lượng chức năng khác liên quan về việc hoàn thiện hồ sơ; xử lý ban đầu đối với các vụ vi phạm, chống người thi hành công vụ trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các phương tiện, công cụ hỗ trợ.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, lực lượng dân quân tự vệ tham gia tích cực vào công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường tổ chức hành quân dã ngoại kết hợp với công tác dân vận để tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ rừng; phối hợp, hỗ trợ và tham gia cùng lực lượng Kiểm lâm, kiểm tra phát hiện kịp thời các vi phạm về bảo vệ rừng để xử lý theo quy định của pháp luật.

8. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo các Đồn biên phòng kiên quyết, ngăn chặn không cho người và phương tiện vào khu vực biên giới để khai thác, vận chuyển buôn bán lâm sản và săn bắn động vật rừng trái phép; phối hợp hỗ trợ và tham gia cùng lực lượng Kiểm lâm kiểm tra, kiểm soát phát hiện kịp thời các hoạt động vi phạm tài nguyên rừng để xử lý theo quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm đối với các cán bộ, chiến sỹ tiếp tay cho lâm tặc buôn bán, vận chuyển lâm sản và động vật rừng trái pháp luật trong khu vực biên giới.

- Phát huy hiệu lực, hiệu quả về việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa các lực lượng Công an, Quân đội, Kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội, công tác bảo vệ rừng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010.

9. Yêu cầu các đơn vị chủ rừng:

- Chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức lực lượng để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đối với diện tích rừng và đất lâm nghiệp được nhà nước giao, cho thuê; khi để rừng bị phá, bị cháy mà không phát hiện và ngăn chặn kịp thời thì phải bồi thường toàn bộ giá trị thiệt hại về rừng và bị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

- Giám đốc các Công ty lâm nghiệp nhà nước rà soát, đánh giá nghiêm túc kết quả thực hiện các dự án đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp theo hình thức liên doanh, liên kết và giao khoán đất rừng sản xuất theo Nghị định số 135/2005/NĐ-CP của Chính phủ hiện đang thực hiện để rút kinh nghiệm và có biện pháp quản lý chặt chẽ; kiên quyết thanh lý các hợp đồng thực hiện không hiệu quả, vi phạm pháp luật và không đúng đối tượng.

10. Đề nghị Hội đồng nhân dân các cấp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đại biểu Quốc hội có kế hoạch kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương và đơn vị chủ rừng.

11. Đề nghị các cấp ủy Đảng ở các cấp, các ngành:

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cùng cấp và huy động cả hệ thống chính trị, Mặt trận, Đoàn thể cùng tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, trong đó chú trọng đến nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số để giải thích cho người dân hiểu rõ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và Luật Đất đai đã quy định là tài nguyên rừng và tài nguyên đất do Nhà nước thống nhất quản lý, không lấy lý do là đất của ông bà tổ tiên đã sinh sống trước đây để phá rừng, chiếm dụng đất trái pháp luật.

- Xây dựng Nghị quyết chuyên đề về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn và tăng cường đôn đốc, kiểm tra và sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết để đánh giá kết quả thực hiện.

12. Các cơ quan thông tin đại chúng (Báo, Đài) tích cực tham gia phản ánh kịp thời, trung thực, đầy đủ về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; thông tin kịp thời những điển hình tốt có thành tích về bảo vệ và phát triển rừng; phê phán mạnh mẽ các vụ phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật và các hành vi chống người thi hành công vụ.

13. Các Sở, Ban, ngành và các địa phương thực hiện việc khen thưởng, biểu dương kịp thời những đơn vị, cá nhân và quần chúng nhân dân có thành tích thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng. Đối với cán bộ Kiểm lâm địa bàn và chủ rừng để rừng bị phá trái phép mà không phát hiện, ngăn chặn kịp thời thì căn cứ vào tích chất của vụ việc để có hình thức kỷ luật cao nhất theo quy định.

14. Tổ chức thực hiện:

- Yêu cầu Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; các Ban, ngành có liên quan; các đơn vị chủ rừng; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ của mình phải xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ tại Chỉ thị này và báo cáo về UBND tỉnh.

- Chỉ thị này được đăng toàn văn trên Báo Đắk Nông và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh để mọi người dân biết, hiểu rõ và chấp hành.

Trên đây là những nhiệm vụ cấp thiết và cấp bách trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các Sở, Ban, ngành; các địa phương và các đơn vị chủ rừng nghiêm túc thực hiện./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Diễn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2013 tiếp tục tăng cường biện pháp cấp bách để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng do tỉnh Đắk Nông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.283

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64