Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Chỉ thị 02/CT-UBND 2018 biện pháp cấp bách bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng Điện Biên

Số hiệu: 02/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Lò Văn Tiến
Ngày ban hành: 18/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Điện Biên, ngày18 tháng 01 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH ĐỂ BẢO VỆ, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Thời gian qua, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành địa phương quan tâm chỉ đạo và có sự chuyển biến rõ nét. Công tác ngăn ngừa, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật, nhất là đối với hành vi phá rừng trái pháp luật được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, tình trạng vi phạm pháp luật có chiều hướng giảm; công tác quản lý bảo vệ rừng được chấn chỉnh; việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng đã được giám sát chặt chẽ; độ che phủ rừng tăng.

Tuy nhiên, tình trạng cháy rừng, phá rừng trái pháp luật để lấy đất sản xuất, vận chuyển, mua bán gỗ quý hiếm vẫn diễn ra tại một số địa phương nhưng chậm được ngăn chặn và xử lý. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế là do chủ rừng buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, không phát hiện ngăn chặn kịp thời; một số chính quyền địa phương cơ sở chưa thực hiện hết trách nhiệm quản lý nhà nước về quản lý bảo vệ rừng, vai trò chỉ đạo, điều hành còn hạn chế; lực lượng Kiểm lâm, đặc biệt là Kiểm lâm địa bàn chưa tích cực và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc kiểm tra, tuần tra, giám sát, bám nắm địa bàn; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng trong điều tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng một số việc chưa chặt chẽ, chưa đồng bộ.

Để chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách sau:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 02/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Kế hoạch số 3104/KH-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ và Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 02/8/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020 cấp huyện và cấp xã; xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên gắn với địa bàn trực tiếp phụ trách.

- Nghiêm túc rà soát, báo cáo UBND tỉnh các dự án cn phải chuyn mục đích sử dụng đất rừng cho mục đích quốc phòng, an ninhcác dự án phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cần thiết, tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện, không để xảy ra vi phạm.

- Thực hiện nghiêm việc chấm dứt khai thác chính và khai thác gỗ gia dụng rừng tự nhiên, khai thác tận thu, tận dụng gỗ; kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết khai thác lâm sản ngoài gỗ; kiểm tra, rà soát và thực hiện truy xuất nguồn gốc gỗ tại các cơ sở chế biến để quản lý; đình chỉ ngay những cơ sở vi phạm pháp luật.

- Tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng di dân tự do, không để người dân phá rừng lấy đất sản xuất; chấm dứt tình trạng người dân di cư phá rừng với quy mô lớn, tình hình đã trở nên phức tạp mới phát hiện; đảm bảo cuộc sống của người dân theo các chương trình, đề án, dự án đã được phê duyệt.

- Đối với diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng do UBND cấp xã đang quản lý khẩn trương rà soát để tổ chức giao cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo thực hiện phương án phòng cháy, cha cháy rng trên địa bàn; xác định rõ các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao; bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ; giám sát chặt chẽ các hoạt động đốt dọn thực bì để làm nương và các hoạt động có sử dụng lửa ở trong rừng và gần rừng; phát hiện sớm điểm cháy rừng và chỉ đạo quyết liệt huy động lực lượng tại chỗ xử lý kịp thời theo phương châm 4 tại chỗ.

- Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

- Chỉ đạo các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân sự, Biên phòng trên địa bàn huyện thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; các phòng, ban, đơn vị liên quan trên địa bàn huyện có các phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị, hậu cần thường trực tại địa phương để sẵn sàng phối hợp các lực lượng ứng phó trong trường hợp xảy ra phá rừng và cháy rừng.

- Triển khai thực hiện tốt các cuộc diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn theo kế hoạch được giao; hỗ trợ kinh phí cho hoạt động bảo vệ rừng và phòng cháy và chữa cháy rừng.

- Địa phương nào để xảy ra phá rừng, cháy rừng mà không chỉ đạo xử lý kịp thời hoặc để tạo thành điểm nóng thì Chủ tịch UBND cấp đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời phải nghiêm túc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm trong quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng nhưng không phát hiện ngăn chặn kịp thời.

- Tổng hợp, báo cáo kịp thời tình hình công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng về UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quanUBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 và Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 của UBND tỉnh.

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức đến mọi tầng lớp nhân dân thấy rõ vai trò đặc biệt quan trọng của rừng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu; tập trung đấu tranh xử lý nghiêm các “đầu nậu” về mua bán lâm sản trái phép; thường xuyên theo dõi cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ Website: kiemlam.org.vn của Cục Kiểm lâm để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng; triển khai cắm các biển báo “Cấm lửa”, “Cấm chặt phá rừng” tại các khu rừng trọng điểm có nguy cơ phá rừng, cháy rừng cao trên địa bàn toàn tỉnh; hướng dẫn và quản lý chặt chẽ việc đốt nương làm rẫy theo quy hoạch; tổ chức thường trực 24/24 giờ trong ngày; bố trí lực lượng canh phòng ở những khu vực trọng điểm, kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy rừng cho các đơn vị trực thuộc và các chủ rừng; huy động lực lượng, phương tiện và tham gia chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra; kiểm tra, xác minh xử lý các trường hợp vi phạm về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo các Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ thực hiện nghiêm chỉnh phương án phòng cháy, chữa cháy rừng đã phê duyệt; thực hiện các quy định, nội quy, điều kiện an toàn, biện pháp về phòng cháy và chữa cháy rừng tại các khu rừng được giao quản lý; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy rừng; huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách; phối hợp chặt chẽ với Chi cục Kiểm lâm để xử lý các vụ vi phạm về quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại các khu rừng được giao quản lý; ban hành kế hoạch hoạt động của tổ, đội phòng cháy, chữa cháy rừng của Ban và cộng đồng dân cư thôn bản nhận khoán bảo vệ rừng; bố trí lực lượng thường trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ hàng ngày; tổ chức tuần tra rừng trong suốt mùa khô hanh năm 2018; cắm các biển báo “Cấm lửa”, “Cấm chặt phá rừng” tại các khu vực rừng được giao quản lý; huy động lực lượng và phương tiện tại chỗ để chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra, đồng thời thông tin kịp thời cho Chi cục Kiểm lâm, Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, Hạt Kiểm lâm sở tại và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn biết để phối hợp chữa cháy rừng.

- Triển khai các đợt kiểm tra, giám sát và đôn đốc công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại các vùng trọng điểm; rà soát phương án và các biện pháp triển khai thực hiện phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng ở cơ sở theo phương châm 4 tại chỗ; kịp thời xử lý các tình huống khi xảy ra phá rừng, cháy rừng.

- Rà soát, tổng hợp về nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng, đất lâm nghiệp phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, yêu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh giai đoạn 2017- 2020 theo Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh, để tạo nguồn thu từ các bon rừng, tăng thu nhập cho người làm nghề rừng, giảm áp lực khai thác rừng tự nhiên.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền theo quy định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp cân đối tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn vốn để thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững hàng năm và các cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng đã ban hành.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện tăng cường công tác quản lý đất đai, chấm dứt tình trạng hợp thức hóa giao quyền sử dụng đất do phá rừng trái pháp luật.

5. Công an tỉnh: Chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch, phương án, tập trung điều tra kịp thời, xử lý nghiêm minh các vụ án hình sự về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; hỗ trợ các địa phương trong việc ngăn chặn tình trạng dân di cư tự do đi và đến địa bàn; tổ chức điều tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng theo đúng quy định của pháp luật ở những khu vực phức tạp, nhạy cảm.

6. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Lữ đoàn 82: Chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn tham gia tích cực vào công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; huy động lực lượng, phương tiện tham gia bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng khi có lệnh của cấp có thẩm quyền.

7. Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng: Chỉ đạo rà soát quy hoạch hệ thống thủy điện, đường dây điện, đường giao thông, các công trình xây dựng cơ bản trên toàn tỉnh có liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng; chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định trồng rừng thay thế, kiên quyết thu hồi giấy phép, dừng hoạt động đối với những dự án không chấp hành trồng rừng thay thế và thực hiện nghĩa vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng.

8. Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; biểu dương các nhân tố tích cực trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, nhằm nhân rộng và tạo sự lan tỏa gương người tốt, việc tốt trong cộng đồng dân cư, phê phán các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

9. Đề nghị Mặt trận tổ quốc tỉnh và các đoàn thể tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tham gia vận động, tuyên truyền, kêu gọi đoàn viên, hội viên tham gia tích cực, cùng với các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc quán triệt, triển khai Chỉ thị này đến các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể cán bộ, nhân dân tổ dân phố, thôn, bản./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 18/01/2018 về tăng cường biện pháp cấp bách để bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.425

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!