Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/2004/CT-UB về việc phát động phong trào "Tết trồng cây" Xuân Giáp Thân và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2004 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 02/2004/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 06/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2004/CT-UB 

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2004 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO "TẾT TRỒNG CÂY" XUÂN GIÁP THÂN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ XUÂN NĂM 2004 .

Thực hiện Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 16.5.2003 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ và phát triển rừng, Chương trình số 12-CTr/TU ngày 05.11.2001 của Thành uỷ về phát triển kinh tế ngoại thành và từng bước hiện đại hóa nông thôn giai đoạn 2001 - 2005, đồng thời phát huy kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn trong năm 2003, UBND Thành phố  phát động phong trào "Tết trồng cây" Xuân Giáp Thân và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2004, với mục tiêu: "Trồng nâng cấp, cải tạo 420 ha rừng tập trung, trồng mới 150.000 cây xanh phân tán các loại, 9.600 gốc tre chắn sóng bảo vệ đê và đảm bảo thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp tăng 3,5%/năm".

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu trên, UBND Thành phố yêu cầu các ngành, các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1/. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các ngành liên quan:

- Hướng dẫn UBND các quận, huyện tổ chức Lễ phát động phong trào "Tết trồng cây" Xuân Giáp Thân và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2004 tại địa phương. Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành chuẩn bị vật tư, cây giống và hướng dẫn kỹ thuật các địa phương thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2004 ngay từ những ngày đầu năm. Tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện và khó khăn vướng mắc về UBND Thành phố, Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo chỉ đạo các Trường học phổ thông chủ động tuyên truyền, gíáo dục học sinh nhận thức đúng về lợi ích của việc trồng cây xanh và bảo vệ môi trường sinh thái. Phối hợp với các đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt kế hoạch trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh và phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Phối hợp với Sở Giao thông công chính chỉ đạo các đơn vị chức năng chuyên môn chuẩn bị cây giống và tổ chức trồng, chăm sóc cây xanh theo quy hoạch đô thị. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ cây xanh, kiên quyết ngăn chặn hủ tục "bẻ cành, hái lộc" đầu xuân.

- Phối hợp với Sở Văn hóa Thông tin chủ động hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng tích cực tuyên truyền về lợi ích của việc trồng cây xanh, trồng rừng đối với đời sống xã hội và bảo vệ môi trường cảnh quan Thủ đô.

2/. UBND các quận, huyện chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT cùng các ngành liên quan:

- Lập phương án, tổ chức Lễ phát động phong trào "Tết trồng cây" Xuân Giáp Thân và thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2004 tại địa phương  theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Phối hợp với UBMT Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội tuyên truyền cho nhân dân địa phương nhận thức đúng về lợi ích trồng cây, trồng rừng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Động viên toàn dân tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, cây xanh theo phương châm: "Trồng cây nào, sống tốt cây ấy". Chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn lập kế hoạch giao các tổ chức, cá nhân quản lý, chăm sóc số cây đã trồng, định kỳ kiểm tra, khen thưởng các trường hợp làm tốt và xử lý nghiêm minh các trường hợp vô trách nhiệm hoặc cố ý phá hại rừng, cây xanh môi trường.

3/. UBND huyện Sóc Sơn phối hợp với Chi cục Kiểm lâm và các ngành liên quan: chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp về bảo vệ, phát triển và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn. Kiểm tra, đôn đốc các "chủ rừng" chuẩn bị tốt lực lượng và phương tiện để chủ động phòng cháy và chữa cháy rừng khi có sự cố cháy rừng xảy ra

4/. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành uỷ chỉ đạo công tác tuyên truyền về việc trồng cây xanh, phòng cháy rừng và thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2004. Động viên các đoàn thể, các tổ chức xã hội, các cơ quan TW trên địa bàn Hà Nội tích cực hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây" Xuân Giáp Thân do UBND Thành phố phát động, góp phần bảo vệ môi trường cảnh quan Thủ đô.

UBND Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành chủ động phối hợp với các đoàn thể, các tổ chức xã hội thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên, mở đầu là tổ chức tốt "Tết trồng cây" Xuân Giáp Thân và kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2004 đạt hiệu quả thiết thực, khuyến khích động viên toàn dân tích cực tham gia phong trào trồng cây gây rừng và chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn Thủ đô./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/2004/CT-UB về việc phát động phong trào "Tết trồng cây" Xuân Giáp Thân và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2004 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.755

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224