Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 02/2004/CT-BNN Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Huy Ngọ
Ngày ban hành: 20/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2004/CT-BNN

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2004 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG MÙA KHÔ 2003-2004

 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Những năm qua, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, các địa phương, đơn vị đã có những cố gắng tổ chức thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, tình trạng cháy rừng vẫn xảy ra nghiêm trọng trên diện rộng ở hầu khắp các địa phương, gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, xã hội, tài nguyên , môi trường.

Để chủ đồng phòng cháy, chữa cháy và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại đo cháy rừng gây ra, Bộ Nông nghiệp và át triển nông thốn yêu cầu Uỷ ban nhân dân, Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng các tỉnh, thành phố trực thuốc Trưng ương các đơn vị trong ngành và chủ nlrng thực hiện ngay một số biện pháp sau đây:

l. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc củng cố Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp duy trì hoạt động trong suốt mùa khô; tổ chức xây dựng, kiểm tra, đôn đốc thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng của các đơn vị và chủ rừng trên địa bàn; chuẩn bị lực lượng và phương tiện ứng cứu chữa cháy rừng theo phương án 4 tại chỗ; phối hợp giữa các lực lượng tham gia chữa cháy rừng. . . phát hiện, chữa cháy kịp thời, có hiệu quả khi cháy rừng xảy ra;

Phân công nhiệm vụ và xây dựng cơ chế phối hợp giữa các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội theo Thông tư liên tịch số 144/2002/TTLT/BNNPTNT-BCA- BQP ngày 13 tháng 12 năm 2002 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Bộ Công An - Bộ Quốc Phòng về hướng dẫn việc phối hợp giữa các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội trong công tác bảo vệ rừng.

2. Khi xảy ra cháy rừng Uỷ ban nhân dân các cấp, chủ rừng, cơ quan đơn vị liên quan huy động lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy, khống để cháy lớn. Việc huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy thực hiện theo phân cấp tại Quyết định số 127/2000/QĐ - BNN - KL ngày 17/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát tnển nông thôn ban hành qui định về cấp dự báo, báo động và các biện pháp tổ chức thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng.

3. Chi Cục Kiểm lâm thường xuyên thông báo cấp dự báo cháy rừng; đẩy

mạnh công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy trong nhân dân; quản lý chặt chẽ việc canh tác nương lẫy; tăng cường canh gác lửa rừng, tuần tra truy quét trong rừng, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ trong ngày trong các tháng mùa khô ở những địa bàn có rừng có nguy cơ cháy cao; kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các cá nhân, tổ chức ê trong nnlg và gân rừng; kiên quyết đưa ra ngoài rừng và xử lý nghiêm minh các cá nhân, tổ chức hoạt động trái phép trong rừng; tổ chức tập huấn, thao diễn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng dân phòng, các tổ, đội quần chúng tham gia bảo vệ rừng.

4. Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết kinh phí cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương; khen thưởng kịp thời những người làm tốt, xử /ý nghiêm minh những hành vi vi phạm trong phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu các địa phương triển khai thực hiện tót các yêu cầu trên đây và định kỳ báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo địa chỉ: Văn phòng Ban chỉ đạo TW phòng cháy, chữa cháy rừng (Cục Kiểm lâm) số 2 Ngọc Hà, Quận Ba Đình, thành phố Hà nội.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
Lê Huy Ngọ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/2004/CT-BNN ngày 20/01/2004 tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2003-2004 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.184

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.18.161