Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/2000/CT-UB tăng cường công tác phòng chống cháy rừng do tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 02/2000/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Trần Quang Vinh
Ngày ban hành: 18/04/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KONTUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2000/CT-UB

KonTum, ngày 18 tháng 04 năm 2000

 

CHỈ THỊ

" V/V TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG "

Trong những năm qua, thời tiết trên địa bàn tỉnh ta diễn biến phức tạp, đặc biệt là trong mùa khô, nắng hạn xảy ra gay gắt, độ ẩm thấp, ở nhiều nơi dự báo cháy rừng lên đến cấp IV,V, nguy cơ xảy ra cháy rừng cao . Theo báo cáo của Chi cục kiểm lâm: mùa khô năm 1998 - 1999 đã xảy ra 20 vụ cháy rừng làm thiệt hại 118 ha rừng, những tháng đầu mùa khô năm 1999 - 2000 đã xảy ra 02 vụ, thiệt hại hơn 33 ha rừng ( chủ yếu là rừng trồng ). Nguyên nhân là do: một số hộ đồng bào đốt nương làm rẫy ngoài vùng quy hoạch, nhận thức của đa số người dân về phòng chống cháy rừng còn hạn chế... Thời gian qua, một số huyện, thị xã, các chủ rừng, chủ dự án đã chủ động triển khai công tác phòng chống cháy rừng, nhưng hiệu quả đạt chưa cao .

Để khắc phục tình trạng trên, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, Uỷ ban nhân dân tỉnh KonTum yêu cầu UBND các huyện, thị xã, Sở Nông nghiệp & PTNT, Chi cục kiểm lâm, các Sở ban ngành có liên quan, các chủ rừng, các chủ dự án trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các công việc sau :

1. Chi cục kiểm lâm :

- Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng ( Đài phát thanh truyền hình , báo KonTum...), UBND các huyện, thị xã có kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn,phổ biến rộng rãi: chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý bảo vệ rừng, phương pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, dự báo cấp cháy rừng, hướng dẫn sử dụng lửa trong và ven rừng...cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết thực hiện.

+ Tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống cháy rừng trên tất cả các loại rừng, thường xuyên kiểm tra, giám sát những khu vực dễ xảy ra cháy rừng, trong mùa khô hanh phải đảm bảo chế độ trực 24/24 giờ trong ngày .

+ Phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra, xác minh các vụ cháy rừng xảy ra, truy tìm nguyên nhân, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời, kịp thời biểu dương những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

+ Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, các chủ rừng, các chủ dự án xây dựng kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định .

2. Sở Nông nghiệp & PTNT:

- Khi phê duyệt thiết kế trồng rừng phải phối hợp với Chi cục kiểm lâm để xem xét các phương án phòng chống cháy rừng kèm theo thiết kế trồng rừng.

- Chủ trì, phối hợp với Chi cục kiểm lâm và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện chỉ thị số 36/2000/CT-BNN-KL , ngày 06/04/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc quy hoạch vùng sản xuất nương rẫy.

3. UBND các huyện, thị xã :

- Xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống cháy rừng, chủ động tổ chức lực lượng phòng chống cháy rừng ở địa phương mình quản lý, trường hợp cháy rừng xảy ra phải có biện pháp huy động ngay lực lượng, phương tiện cần thiết để dập tắc có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra .

- Phối hợp với Chi cục kiểm lâm tăng cường công tác tuyên truyền , giáo dục ý thức trách nhiệm của người dân trong phòng cháy, chữa cháy rừng, kiên quyết đưa những người làm ăn sinh sống trái phép trong rừng ra khỏi rừng.

4. Các chủ rừng, chủ dự án :

- Khi thiết kế trồng rừng tập trung trên diện tích lớn phải thiết kế các công trình phòng chống cháy rừng như : đường ranh cản lửa, chòi canh... Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về phòng chống cháy rừng đã được phê duyệt trong thiết kế trồng rừng.

- Trong mùa khô hanh phải thường xuyên tuần tra, canh gác,phát hiện lửa rừng và kịp thời tổ chức cứu chữa khi cháy rừng xảy ra.

Nhận được chỉ thị này yêu cầu các Sở, Ban ngành, các đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, các chủ rừng, chủ dự án nghiêm túc triển khai thực hiện. Giao cho Chi cục kiểm lâm tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này và định kỳ báo cáo UBND tỉnh ./.

 

 

Nơi nhận:
- VPChính phủ ( b/c )
- TT Tỉnh uỷ ( b/c )
- TT HĐND tỉnh ( b/c )
- UBND các huyện, thị xã
- Sở Nông nghiệp & PTNT
- Chi cục kiểm lâm
- Sở tư pháp
- Các chủ dự án, chủ rừng
- Đài PTTH tỉnh ( đưa tin )
- Báo KonTum ( đưa tin )
- Lưu VT-NL

TM.UBND TỈNH KONTUM
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quang Vinh

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/2000/CT-UB tăng cường công tác phòng chống cháy rừng do tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.401
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78