Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/CT-UBND về tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2020

Số hiệu: 01/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Bùi Văn Khánh
Ngày ban hành: 16/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1/CT-UBND

Hòa Bình, ngày 16 tháng 01 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, TÌM KIẾM CỨU NẠN; BẢO ĐẢM AN TOÀN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, ĐÊ ĐIỀU VÀ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG HỘ ĐÊ, CHỐNG MƯA LŨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2020

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 2020; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống thiên tai và TKCN năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

Để chủ động ứng phó với tình hình diễn biến bất thường, phức tạp, khó lường của thiên tai năm 2020, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch: Số 108/KH-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai, tỉnh Hòa Bình; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 22/01/2019 thực hiện Nghị định số 160/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

- Chỉ đạo xây dựng, tổ chức phê duyệt; rà soát, cập nhật, điều chỉnh kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai được quy định tại Điều 15 và Điều 22 của Luật Phòng, chống thiên tai và văn bản số 8501/VPUBND-NNTN ngày 28/12/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về tổ chức, triển khai thực hiện các quy định của Luật Phòng chống thiên tai. Hoàn thành và báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh trước ngày ngày 30/4/2020.

- Khẩn trương củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai các cấp; tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019; triển khai kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai 2020, công tác phòng chống bão mạnh và siêu bão, lũ quét sạt lở đất; triển khai, lập Kế hoạch và thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2020, truy thu quỹ đối với các đơn vị chưa thực hiện trong các năm trước; bổ sung các phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị làm việc nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện, cấp xã, chủ động ứng phó với thiên tai trong mọi tình huống.

- Tổ chức, thực hiện công tác PCTT và TKCN tại địa phương theo phương châm “bốn tại chỗ”; Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện dự phòng theo kế hoạch đã giao; tổ chức huấn luyện, diễn tập các phương án sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ đê, đập, tìm kiếm cứu nạn đảm bảo khắc phục kịp thời hậu quả thiệt hại sau lũ, bão, sớm ổn định sản xuất và đời sống nhân dân.

- Tiến hành rà soát, thống kê cụ thể vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, các tuyến đường đi qua ngầm, tràn để chủ động phương án ứng phó và có kế hoạch thiết lập hệ thống biển cảnh báo nguy hiểm cho nhân dân được biết để phòng, tránh.

- Rà soát, tổ chức lực lượng chuyên trách về công tác phòng, chống thiên tai cấp huyện. Đối với cấp xã và thôn xóm, tổ chức các đội xung kích ứng trực, quan sát và kịp thời cảnh báo các sự cố thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn, kịp thời thông báo tới các hộ dân trong vùng nguy hiểm để chủ động phòng tránh;

- Kiểm tra, rà soát các vị trí có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét trên địa bàn quản lý, lập phương án cụ thể di dời dân đến nơi an toàn; Đối với các khu vực đã xảy ra hiện tượng sạt lở hoặc vùng mới di dân tái định cư, thường xuyên kiểm tra theo dõi các hiện tượng bất thường để chủ động phòng tránh, sẵn sàng án di dời người dân đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản; kiểm tra, rà soát tránh việc đào xẻ đất đồi, núi để xây dựng nhà và công trình.

- Xử lý các tổ chức, cá nhân kinh doanh, tập kết cát, sỏi, vật liệu xây dựng, xây dựng các loại công trình trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều và ở bãi sông, khẩn trương xử lý việc các tổ chức, cá nhân đổ phế thải ra bãi sông, bờ kè, hoàn trả hiện trạng trước ngày 15/5/2020; Chủ tịch UBND các huyện thành phố có biện pháp cưỡng chế nếu các tổ chức, cá nhân không chấp hành, chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh nếu không chỉ đạo xử lý dứt điểm xong trước ngày 15/5/2020.

- Tổ chức kiểm tra rà soát, xử lý các vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, xây dựng công trình tại bãi sông trên địa bàn mình quản lý; tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai, thủy lợi cho người dân hiểu và chấp hành, giải tỏa việc lấn chiếm mái đê, hành lang đê để trồng rau hoa màu, buôn bán kinh doanh gây ảnh hưởng và mất mỹ quan trong đô thị, đặc biệt là các tuyến đê cấp III.

- Lập phương án chống hạn và triển khai phương án chống hạn để đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh.

- Sử dụng các nguồn vốn phù hợp và nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để sớm triển khai khắc phục cơ sở hạ tầng bị thiệt hại do thiên tai năm 2019 và các năm trước; tổng hợp thống kê vật tư dự trữ phòng chống thiên tai sẵn sàng huy động ứng phó, bổ sung vật tư bằng nguồn vốn phù hợp của địa phương, hoặc báo cáo nhu cầu vật tư gửi UBND tỉnh và ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

- Đối với các địa phương có công trình hồ chứa nước thủy lợi, đê kè.

+ Củng cố, kiện toàn các Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công trình hồ chứa nước; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên chịu trách nhiệm điều hành, ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi.

+ Chỉ đạo thực hiện củng cố lực lượng quản lý hồ chứa có đủ năng lực, chuyên môn; thực hiện nghiêm túc công tác theo dõi, kiểm tra hồ đập trước, trong và sau mùa mưa lũ, nhằm sớm phát hiện những nguy cơ gây mất an toàn công trình và có biện pháp xử lý kịp thời, tránh để xảy ra sự cố.

+ Tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn; xây dựng phương án tích nước hợp lý hoặc hạn chế tích nước đối với các hồ chứa bị hư hỏng, xuống cấp, đồng thời chủ động phương án bảo đảm an toàn công trình và dân cư vùng hạ du.

+ Tổ chức các lực lượng xung kích thường trực sẵn sàng cơ động và ứng phó hộ đê, đập, phòng chống ngập úng, lũ quét và các loại hình thiên tai khác; thực hiện chế độ trực ban 24 giờ/ngày trong mùa mưa, bão theo quy định, nhằm đối phó kịp thời, có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai, bão mạnh và siêu bão gây ra;

+ Quyết định việc tích nước và đảm bảo an toàn đối với các hồ chứa nước trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý.

+ Chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa thực hiện: Báo cáo hiện trạng an toàn đập; xây dựng Phương án bảo vệ đập, hồ chứa phòng, Phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó tình huống khẩn cấp nhằm chủ động trong công tác đối phó với tình huống mưa bão, sự cố, ngập lụt do xả lũ khẩn cấp và tình huống vỡ đập theo quy định.

- Lập, triển khai các phương án phòng chống thiên tai ra thực địa đặc biệt tại các điểm sạt lở đất, nguy cơ sạt lở đất, các công trình hồ đập, công trình đang thi công có nguy cơ mất an toàn, yêu cầu chính quyền địa phương cấp xã, thôn, bản cử các lực lượng xung kích thường xuyên kiểm tra quan sát, di dời, hỗ trợ di dời người dân trong việc di dời đến nơi an toàn, việc thực hiện cần bám sát phương án phòng chống thiên tai đã ban hành của tỉnh và của các địa phương.

- Cử các đoàn kiểm tra công tác phòng chống thiên tại địa bàn các xóm, xã các khu vực trọng điểm về công tác phòng chống thiên tai để nắm bắt chỉ đạo kịp thời.

- Báo cáo công tác ứng phó với thiên tai tại địa phương, các công việc đã làm được, các công việc đang tiếp tục triển khai, khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị; việc báo cáo phải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc ủy quyền cho Phó chủ tịch UBND cấp huyện ký khi Chủ tịch có lý do không ký được; thời gian báo cáo yêu cầu các địa phương gửi báo cáo trước 15h hàng ngày khi xảy ra thiên tai; nơi nhận báo cáo gồm Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên đoàn được phân công phụ trách các huyện thành phố trong công tác phòng chống thiên tai tại và gửi về Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN (gửi bản có dấu và qua gmail: thuyloihb@gmail.com).

2. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh

- Theo dõi, đôn đốc các địa phương, Sở, ban, ngành thực hiện lập Phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai được quy định tại Điều 15 và Điều 22 của Luật Phòng, chống thiên tai.

- Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết để tham mưu, chỉ đạo, điều hành tốt công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; theo dõi, tổng hợp, báo cáo kịp thời tình hình thiệt hại và kết quả khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra cho các cấp thẩm quyền theo đúng quy định.

- Các trưởng đoàn được phân công phụ trách các địa phương chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” trong công tác PCTT và TKCN.

- Theo dõi, chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban theo thời gian quy định.

- Thực hiện theo Quy chế phối hợp đã được ký kết với nhà máy thủy Hòa Bình ngày 09/08/2017 để theo dõi, chỉ đạo vận hành, điều tiết theo Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các địa phương và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát lại lực lượng, các phương tiện, vật tư cấp thiết phục vụ cho công tác cứu nạn, cứu hộ; đề xuất với UBND tỉnh, Ủy ban Quốc gia TKCN để kịp thời hỗ trợ, bổ sung.

- Tổ chức thường trực phòng chống thiên tai 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình thiên tai về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các lực lượng vũ trang trên địa bàn và các địa phương xây dựng kế hoạch hiệp đồng, phương án bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu giúp dân khi thiên tai xảy ra và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh theo quy định. Rà soát, điều chỉnh phương án bố trí nhân lực, phương tiện, thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn khi có thiên tai xảy ra; tổ chức hướng dẫn lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã cho các địa phương; lồng ghép diễn tập phòng thủ kết hợp phòng chống thiên tai tại các địa phương.

4. Công an tỉnh

- Chỉ đạo các lực lượng của ngành, phối hợp với các địa phương có phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau thiên tai; tổ chức lực lượng phối hợp với các lực lượng vũ trang, địa phương tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

- Bố trí lực lượng phối hợp với các địa phương tổ chức chốt chặn những vị trí trên các tuyến giao thông huyết mạch có nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi xảy ra thiên tai.

- Phối hợp với Thanh tra giao thông hướng dẫn, phân luồng các phương tiện đi lại đảm bảo an toàn trên các tuyến giao thông bị ngập sâu khi có mưa lũ.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh; thường xuyên tổng hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước và sau mùa mưa lũ.

- Rà soát, đánh giá việc thực hiện quy trình vận hành các hồ chứa thủy lợi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn quản lý và vận hành công trình thủy lợi, quản lý an toàn đập nhằm từng bước củng cố đảm bảo đủ năng lực, chuyên môn đối với cán bộ trực tiếp quản lý công trình.

- Phối hợp với các địa phương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khắc phục hậu quả thiên tai đặc biệt các dự án được hỗ trợ nguồn vốn từ Trung ương và Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh trong năm 2019.

- Hướng dẫn địa phương trong việc trồng trọt, chăn nuôi đảm bảo an toàn trước, trong và sau thiên tai, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ của các địa phương đối với giống cây trồng, vật nuôi, thuốc khử trùng tiêu độc đề xuất hỗ trợ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi hoặc thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hòa Bình tại Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 28/7/2017.

6. Sở Công Thương

- Theo dõi, chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị quản lý các công trình thủy điện đã đưa vào vận hành hoặc đang thi công dở dang thực hiện xây dựng Phương án phòng, chống lũ, lụt cho vùng hạ du, Phương án Bảo vệ đập, Phương án phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập trong mùa mưa bão, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; ký kết Quy chế phối hợp vận hành công trình trong mùa lũ với các địa phương, đơn vị liên quan ở vùng hạ du.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra trước lũ về tình hình an toàn các công trình hồ thủy điện đã đưa vào vận hành khai thác và các hồ thủy điện đang thi công, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương trước mùa mưa lũ.

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức dự trữ lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu trước mùa mưa lũ tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đi lại khó khăn thường bị chia cắt khi có mưa lũ.

7. Sở Giao thông vận tải

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với người, phương tiện tham gia hoạt động giao thông đường thủy; kiểm tra đào tạo cấp chứng chỉ lái thuyền theo quy định, đặc biệt lưu ý đến công tác đào tạo cho các lái thuyền của đội xung kích, cứu nạn, cứu hộ của các địa phương.

- Phối hợp với địa phương hướng dẫn và bố trí lực lượng canh gác để hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông tại các vị trí ngập lụt, ngầm tràn.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản thuộc ngành quản lý; có phương án đảm bảo giao thông đối với các công trình đang thi công dở dang.

- Lập phương án chi tiết cho công tác đảm bảo giao thông, đặc biệt các tuyến đường huyết mạch, các tuyến đường độc đạo dễ xảy ra ách tắc, cô lập dân cư khi xảy ra thiên tai.

8. Sở Xây dựng

- Tăng cường kiểm tra, rà soát chất lượng và đánh giá mức độ an toàn các công trình xây dựng có nguy cơ ảnh hưởng khi thiên tai xảy ra.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các hoạt động đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình trên địa bàn tỉnh để chủ đống ứng phó với thiên tai.

9. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh

- Tăng cường công tác quan trắc khí tượng thủy văn, theo dõi diễn biến của thiên tai và thực hiện các bản tin dự báo, cảnh báo đến Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan phục vụ kịp thời công tác PCTT và TKCN trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thông tin kịp thời về tình hình diễn biến thiên tai trên địa bàn tỉnh.

10. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh chỉ đạo các cơ quan truyền thông, các Đài địa phương thông tin, thông báo kịp thời, nhanh chóng tình hình diễn biến thời tiết và thiên tai, nội dung Công điện, văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đến mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết để chủ động phòng ngừa và ứng phó.

- Có kế hoạch và giao trách nhiệm cho các đơn vị viễn thông trên địa bàn tỉnh, bảo đảm tuyệt đối thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp và khắc phục hậu quả thiên tai. Đặc biệt là thông tin tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng thường xuyên bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở đất. Có các phương án dự phòng để đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt trong trường hợp có sự cố bất lợi về thời tiết gây ảnh hưởng đến sự hoạt động bình thường của các thiết bị thông tin.

- Triển khai quy trình nhắn tin SMS phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã được UBND tỉnh ban hành tại quyết định số 2676/QĐ-UBND ngày 28/11/2019.

11. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình

- Thông tin kịp thời tình hình, diễn biến của thời tiết, thiên tai, các Công điện và văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân hên địa bàn tỉnh biết để chủ động phòng ngừa và ứng phó.

- Có kế hoạch bố trí phóng viên tác nghiệp tại các địa phương để kịp nắm bắt thông tin và phối hợp với các cơ quan truyền thông Trung ương nhằm thông tin kịp thời về diễn biến thiên tai, tình hình ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các chủ trương, chỉ thị, công điện, mệnh lệnh về công tác phòng chống thiên tai theo quy định tại Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018; truyền phát tin thiên tai theo quy định về phát hành bản tin và truyền tin dự báo, cảnh báo thiên tai trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

- Phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền vận động và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đóng góp Quỹ phòng chống thiên tai theo quy định tại Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014; nghị định số 83/NĐ-CP ngày 12/11/2019 sửa đổi bổ sung Nghị định 94 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng chống thiên tai.

12. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ động phối hợp với UBND các địa phương tổ chức công tác cứu trợ theo quy định, đồng thời đề xuất UBND tỉnh quyết định các biện pháp cứu trợ khẩn cấp nhằm sớm ổn định đời sống nhân dân vùng bị thiên tai.

- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cứu trợ tại các địa phương theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

13. Sở Y tế

Có phương án chuẩn bị đội ngũ y, bác sỹ, thuốc dự phòng để khám chữa bệnh cho nhân dân, đề phòng dịch bệnh xảy ra tại những khu vực bị thiên tai; chuẩn bị và hỗ trợ kịp thời thuốc khử trùng nước phục vụ sinh hoạt tại những khu dân cư bị ảnh hưởng do mưa, lũ, bão.

14. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với các địa phương thường xuyên theo dõi diễn biến của thiên tai qua các phương tiện thông tin đại chúng, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh và Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để chủ động phương án đảm bảo an toàn cho học sinh các cấp khi có các loại hình thiên tai xảy ra.

- Chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục lồng ghép, hướng dẫn học sinh, sinh viên trong công tác phòng chống thiên tai

15. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với các địa phương có phương án giải quyết tốt môi trường, không để bị ô nhiễm, phát sinh dịch bệnh đối với những khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai.

- Chu trì phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra xử lý các tổ chức, cá nhân kinh doanh, tập kết cát, sỏi, vật liệu xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều và ở bãi sông.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện thành phố khoanh vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở, để chủ động phòng tránh xong trước ngày 15/5/2020.

16. Trung tâm Viễn Thông Hòa Bình: Có phương án chuẩn bị dự phòng nhân lực, vật tư, phương tiện khắc phục sự cố kịp thời, đảm bảo thông tin liên lạc tại các địa phương và Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp khi xảy ra thiên tai.

17. Công ty Điện lực Hòa Bình

- Có kế hoạch đảm bảo an toàn về điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp trong mùa mưa bão; có phương án khắc phục kịp thời các sự cố về điện do thiên tai gây ra.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, thành phố Hòa Bình và huyện Kỳ Sơn, Cao Phong, Đà Bắc để có phương án chống lũ bảo đảm an toàn hồ đập và hiệu quả nhất, khi xả lũ hồ Hòa Bình;

18. Các đơn vị quản lý hồ thủy lợi, thủy điện, đê, kè đã đưa vào khai thác, vận hành có trách nhiệm

- Tăng cường công tác kiểm tra kỹ thuật đối với công trình thủy công, khi phát hiện những vấn đề bất thường hoặc các nguy cơ tiềm ẩn không an toàn phải lập tức báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền biết để chỉ đạo khắc phục; đồng thời triển khai ngay các biện pháp xử lý ban đầu nhằm ngăn chặn hậu quả xấu có thể xảy ra.

- Ngoài việc thực hiện đúng quy trình vận hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phải chấp hành nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh trong công tác cắt lũ, giảm lũ và chậm lũ cho vùng hạ du.

- Trước khi thực hiện vận hành, điều tiết hồ phải thông tin kịp thời cho chính quyền địa phương các cấp, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và nhân dân (nhất là vùng bị ảnh hưởng) biết theo đúng quy định.

- Đối với các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi; thủy điện

+ Tổ chức kiểm tra công trình trước lũ, thực hiện phát dọn bụi rậm, chặt cây trên mái đập, đỉnh đập, mang tràn, mang cống và nạo vét rãnh tiêu nước mái hạ lưu đập nhằm thuận lợi cho công tác quan trắc, kiểm tra các hạng mục công trình đầu mối trong mùa mưa lũ; thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, tổ chức trực ban, kiểm tra công trình trong và sau mùa mưa lũ nhằm sớm phát hiện những nguy cơ gây mất an toàn công trình và có biện pháp xử lý kịp thời, tránh để xảy ra sự cố.

+ Phối hợp với địa phương xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du trong tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập theo quy định.

+ Kiểm tra, vận hành thử các cửa van, thiết bị phục vụ cho công tác vận hành điều tiết hồ, bố trí thiết bị dự phòng, đảm bảo vận hành bình thường trong mọi điều kiện.

+ Rà soát, bổ sung phương án bảo vệ công trình, bố trí cán bộ trực nghiêm túc, bảo đảm tuyệt đối không để xảy ra hành vi xâm phạm trái phép công trình, đặc biệt tại các vị trí điều khiển vận hành cửa van tràn xả lũ, cống lấy nước.

+ Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Hòa Bình cập nhật thông tin vận hành các hồ chứa lớn tối thiểu 1 lần/ngày khi không có mưa lũ và 3 lần/ngày khi có mưa lũ lên trang điện tử thu thập thông tin điều hành hệ thống thủy lợi của Tổng cục Thủy lợi (địa chỉ: www.httl.com.vn).

+ Khẩn trương hoàn thành việc tu bổ, duy tu bảo dưỡng, củng cố các tuyến đê, đập; tăng cường kiểm tra đánh giá mức độ an toàn các tuyến đê, đập, các cống dưới đê, đập, phát hiện kịp thời những hư hỏng, ẩn họa và có biện pháp sửa chữa kịp thời hoặc tích nước hợp lý. Đối với các công trình xây dựng hồ chứa, kè bờ sông đang thi công phải hoàn thành các hạng mục vượt lũ trước lũ tiểu mãn, đảm bảo chất lượng, đồng thời phải có phương án bảo vệ và giải pháp ứng cứu khi có mưa lũ lớn.

19. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính

Đưa vào kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí đối với các lĩnh vực có liên quan đến công tác phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai như sửa chữa công trình, mua sắm vật tư, nâng cao năng lực cơ sở hạ tầng. Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan đánh giá tình hình thiệt hại, đề xuất kịp thời nhu cầu cần hỗ trợ của các địa phương; kịp thời phân bổ nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương hỗ trợ cho tỉnh khắc phục các công trình hư hỏng do thiên tai.

20. Chủ đầu tư xây dựng các công trình

- Lập phương án và triển khai phương ứng phó thiên tai cho công trình đang thi công, đảm bảo an toàn cho công trình, người, phương tiện và công trình lân cận, trong quá trình thi công xây dựng gửi các cấp chính quyền địa phương và cơ quan cấp trên để phối hợp, chỉ đạo khi có sự cố xảy ra,

- Đôn đốc nhà thầu thi công tập trung nhân lực, máy móc thiết bị tiến hành thi công xây dựng các hạng mục chính, hạng mục phòng chống lũ, chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho công trình, người và tài sản trong phạm vi quản lý;

- Cử người canh gác, cắm biển cảnh báo khu vực sạt trượt để người dân biết, phòng tránh, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN thành phố Hòa Bình, UBND tỉnh, các Sở, ngành chuyên môn về quản lý công trình.

21. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Là cơ quan đầu mối tiếp nhận hàng cứu trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, phối hợp với các địa phương, Hội, Đoàn thể tổ chức tiếp nhận hàng cứu trợ, cứu trợ kịp thời cho nhân dân vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

22. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực tham gia giám sát, hỗ trợ trong công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

23. Các Sở, Ban, ngành liên quan

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, chủ động tổ chức thực hiện tốt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trong phạm vi đơn vị mình; đồng thời phải chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để sẵn sàng tham gia công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo, điều động của Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

24. Một số yêu cầu đối với các đơn vị và địa phương và các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh được giao phụ trách các địa phương.

- Các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh được phân công phụ trách các địa phương phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong công tác phòng chống thiên tai, ứng phó với mưa, bão; trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục khi có thiên tai xảy ra và báo cáo công tác triển khai, ứng phó với thiên tai tại địa phương về UBND tình và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKN tỉnh (qua văn phòng thường trực) trong ngày.

- Các đơn vị và địa phương thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống thiên tai; trong đó đặc biệt lưu ý việc tổng hợp, báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra phải thực hiện đúng thời gian và theo biểu mẫu quy định được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra, việc báo cáo phải chính xác kịp thời tránh việc tổng hợp báo cáo sau thời gian yêu cầu của cơ quan cấp trên và kết thúc đợt thiên tai sau thời gian dài.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan đóng trên địa bàn tỉnh nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị này; Chỉ thị này được phổ biến, triển khai đến tất cả các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh để triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT;
- UBQG ƯPSCTT&TKCN;
- Bộ NN&PTNT;
- Bộ Công Thương;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Hội, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công ty Thủy điện HB;
- Trung tâm Khí tượng TV Hòa Bình;
- Chánh, Phó Chánh VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN (Đg80).

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/CT-UBND về tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


952

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server250