Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/2001/CT-UB về đẩy mạnh phong trào trồng cây gây rừng nhân kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ 19/5 và tổ chức Hội thi “Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001 - 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 01/2001/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phạm Phương Thảo
Ngày ban hành: 27/02/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2001/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2001 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO TRỒNG CÂY GÂY RỪNG NHÂN KỶ NIỆM NGÀY SINH BÁC HỒ 19/5 VÀ TỔ CHỨC HỘI THI  “MÔI TRƯỜNG XANH - SẠCH - ĐẸP” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 2001 - 2005.

Sau 5 năm (1996 - 2000) thực hiện cuộc vận động trồng, bảo vệ cây xanh, tổ chức Hội thi “Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp” thành phố; cùng với sự quan tâm tích cực hỗ trợ của nhiều ngành, nhiều địa phương và hưởng ứng của nhân dân thành phố, đã đem lại kết quả đáng ghi nhận. Lượng cây xanh, mảng xanh được gia tăng trong các khu vực trường học, bệnh viện, công sở, công viên, chung cư - khu phố, khu công nghiệp, doanh trại quân đội, đã góp phần cải tạo môi sinh, môi trường của thành phố. Hội thi đã thu hút 3.483 đơn vị, trường học tham gia, trong đó có 2.868 đơn vị được công nhận danh hiệu “Môi trường xanh” cấp Sở và thành phố, có 173 đơn vị và cá nhân được Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khen thưởng. Với hơn 1 triệu cây xanh được trồng qua 5 năm, đến nay trên 800.000 cây thân gỗ bắt đầu cho bóng mát, cùng với hàng trăm ngàn cây hoa kiểng có giá trị thẩm mỹ đã làm cho cảnh quan thành phố thêm xanh tươi, sạch đẹp. Các khu rừng ở Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh và các khu du lịch sinh thái, văn hóa lịch sử, các công viên, hoa viên... tiếp tục được chăm sóc, bảo vệ tốt. Phong trào trồng cây xanh, trồng rừng và Hội thi “Môi trường xanh” ở thành phố đã phát triển ngày càng sâu rộng làm tăng nhanh về số lượng và chất lượng, mảng xanh đô thị của thành phố. ý thức yêu quý và bảo vệ cây xanh trong các em học sinh và nhân dân thành phố qua hội thi đã được nâng cao.

Để phát huy tốt kết quả đã đạt được trong lĩnh vực trồng, bảo vệ cây xanh, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và các quận - huyện triển khai các công việc chính sau đây :

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành, đoàn thể thành phố tăng cường việc chỉ đạo và tổ chức việc trồng, bảo vệ cây xanh, bảo vệ rừng của thành phố và đơn vị địa phương mình. Tổ chức tốt “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác” nhân kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ 19/5.

2. Giao Ban chỉ đạo Hội thi “Môi trường xanh” thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổng kết việc trồng cây gây rừng, bảo vệ cây xanh, bảo vệ rừng và Hội thi “Môi trường xanh” 5 năm (1996 - 2000). Đồng thời đề ra kế hoạch vận động rộng rãi để duy trì và phát triển phong trào trồng cây xanh và Hội thi “Môi trường xanh - sạch - đẹp” từ năm 2001 đến 2005 với mục tiêu, đến năm 2005 tất cả các trường học, công sở, khu công nghiệp, khu chế xuất, công viên, bệnh viện, chung cư, đơn vị vũ trang... đều tham gia Hội thi, nhằm tăng độ che phủ mảng xanh của thành phố chiếm tỉ lệ trên 35% diện tích và cây xanh trên 4,5m2/đầu người.

3. Tổ chức tốt việc gieo ươm, sản xuất cây giống lâu năm các loại và cây hoa kiểng đảm bảo đủ số lượng và đúng tiêu chuẩn cung cấp cho các địa phương, cơ quan đơn vị tham gia hội thi. Hàng năm Ủy ban nhân dân các quận huyện lập kế hoạch gởi Sở Giao thông công chánh,  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt kinh phí và tổ chức gieo ươm kịp thời vụ cho các đơn vị, các địa phương.

4. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố phối hợp Văn phòng Kiến trúc sư trưởng thành phố, Viện Qui hoạch đô thị thành phố, Sở Xây dựng thành phố, Sở Giao thông công chánh để đề xuất Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt các chỉ tiêu mảng xanh, cây xanh các khu chức năng và khu dân cư theo mục tiêu nêu trên.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố phối hợp các Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Sở Giao thông công chánh, Sở Văn hóa và Thông tin thành phố tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố, Hội Nông dân thành phố, Hội Phụ nữ thành phố, các ban ngành, đoàn thể để tổ chức và mở rộng Hội thi “Môi trường xanh - sạch - đẹp” thành phố đến từng xã, phường, khu phố, đường phố, công sở, trường học, bệnh viện các đơn vị vũ trang, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu du lịch sinh thái... sao cho có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia trồng, chăm sóc cây xanh và Hội thi Môi trường xanh thành phố.

6. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố  cùng Sở Tài chánh - Vật giá thành phố phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, các sở ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận - huyện trình Ủy ban nhân dân thành phố duyệt kinh phí cho phong trào trồng cây và Hội thi môi trường xanh.

7. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố làm đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và các quận - huyện, cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền, vận động phong trào trồng cây gây rừng, Hội thi Môi trường xanh - sạch - đẹp. Đồng thời theo dõi tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả, khó khăn, vướng mắc để đề xuất cho Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng và phát triển, dân cư ngày càng đông, việc phát triển mảng xanh đô thị ở thành phố hết sức cần thiết. Vì vậy, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, các cơ quan đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã quan tâm chỉ đạo phong trào trồng cây, trồng rừng ở thành phố, đồng thời tăng cường công tác quản lý, chăm sóc bảo vệ cây xanh, bảo vệ rừng, tổ chức tốt hội thi Môi trường xanh - sạch - đẹp để góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại./.

 

 

Nơi nhận :
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường
- Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Bộ Giao thông vận tải
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Văn phòng Thành ủy - Ban TTVH/TU
- Các sở ban ngành TP
- UBND các quận, huyện
- UBMTTQ và các đoàn thể TP
- Các Hội đoàn quần chúng
- Các Báo, đài, cơ quan thông tin đại chúng TP
- VPUB : CPVP, các tổ NCTH
- Lưu (CNN).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/2001/CT-UB về đẩy mạnh phong trào trồng cây gây rừng nhân kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ 19/5 và tổ chức Hội thi “Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001 - 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.765

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170