Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/2000/CT-UB-VX về việc tiếp tục triển khai cuộc vận động trồng cây xanhvà tổ chức Hội thi "Môi trường Xanh-Sạch-Đẹp"thành phố Hồ Chí Minh năm 2000 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 01/2000/CT-UB-VX Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phạm Phương Thảo
Ngày ban hành: 20/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2000/CT-UB-VX

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2000 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG TRỒNG CÂY XANH VÀ TỔ CHỨC HỘI THI "MÔI TRƯỜNG XANH-SẠCH-ĐẸP" THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2000.

Từ năm 1996-1999 thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cuộc vận động trồng cây và bảo vệ cây xanh trong các khu vực : trường học, cơ quan, công sở, bệnh viện, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu chung cư, khu phố, công viên khu du lịch sinh thái... với việc tổ chức Hội thi "Môi trường Xanh-Sạch-Đẹp thành phố Hồ Chí Minh" đã đem lại những kết quả bước đầu. Trong 4 năm qua có 23.000 đơn vị đăng ký dự thi, trong đó có 1.765 đơn vị được công nhận danh hiệu "Môi trường Xanh" cấp thành phố và cấp sở-ngành. Phong trào đã thu hút được sự quan tâm của xã hội, của các giới, các ngành... góp phần tích cực cho việc cải tạo cảnh quan, cải thiện môi trường của thành phố.

Bốn năm qua, thông qua Hội thi ở đơn vị, địa phương đã trồng được hơn 01 triệu cây xanh và hoa kiểng các loại, trong đó có trên 500.000 cây xanh bóng mát (tỷ lệ sống đạt 85 - 90%) ; hàng trăm ngàn hoa kiểng các loại, đã làm cho nhiều trường học, công sở, bệnh viện, khu dân cư... trở nên xanh hơn, đẹp hơn.

Nhằm tiếp tục thực hiện có kết quả việc trồng cây xanh và tổ chức tốt Hội thi "Môi trường Xanh-Sạch-Đẹp thành phố Hồ Chí Minh" ở các khu vực, đơn vị trên toàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận-huyện, các sở-ngành triển khai những công việc chính sau đây :

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Thủ trưởng các cơ quan ban ngành cần tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công văn số 1431/UB-NCVX ngày 25 tháng 5 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố trong lĩnh vực trồng, bảo vệ cây xanh và đẩy mạnh triển khai, tổ chức Hội thi "Môi trường Xanh-Sạch-Đẹp thành phố Hồ Chí Minh" năm 1997 - 2000.

2. Ban Chỉ đạo Hội thi "Môi trường Xanh thành phố Hồ Chí Minh"  và Ủy ban nhân dân các quận-huyện, các ban ngành liên quan có kế hoạch tổ chức tổng kết việc trồng, bảo vệ cây xanh và Hội thi "Môi trường Xanh" năm 1999, đề ra kế hoạch vận động rộng rãi hơn nữa các cơ quan đơn vị thuộc địa phương tham gia trong năm 2000. Do năm 2000 là năm cuối thực hiện kế hoạch Hội thi 5 năm 1996-2000 nên việc tổng kết cần đi sâu đánh giá tình hình, rút ra nguyên nhân và những kinh nghiệm có được nhằm duy trì và phát triển phong trào trong thời gian tới.

3. Trong năm 2000, chú trọng và tổ chức ươm, sản xuất cây giống kể cả nghiên cứu đưa vào các giống mới đảm bảo đủ số lượng, chất lượng cây con xuất vườn, kể cả một số loài hoa kiểng, để cung cấp cho các địa phương, các đơn vị dự thi. Giao cho Phòng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn các quận-huyện (hoặc Ban Kinh tế) lập kế hoạch cụ thể báo cáo với Tổ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn thành phố (trực tiếp là Ban Quản lý rừng phòng hộ môi trường thành phố) để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt, thực hiện và tổ chức cung ứng kịp thời để kịp trồng vào đầu mùa mưa.

Ban chỉ đạo Hội thi "Môi trường Xanh thành phố Hồ Chí Minh" chú trọng việc quy hoạch cây trồng, hướng dẫn các cơ sở trường học, bệnh viện, quận-huyện việc trồng chăm sóc các loại cây, hoa sao cho phù hợp và mang tính thẩm mỹ.

4. Ban chỉ đạo Hội thi "Môi trường Xanh" năm 2000 cần kết hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, Mặt trận Tổ quốc, Sở Văn hóa thông tin, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và các Hội quần chúng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân đối với việc trồng và bảo vệ môi trường, bảo vệ cây xanh, cải thiện cảnh quan thành phố.

5. Giao cho Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn, Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông công chánh tiếp tục phối hợp với các sở-ban-ngành, các đoàn thể, các Hội quần chúng tổ chức Hội thi, mở rộng Hội thi "Môi trường Xanh thành phố" đến các xã-phường, các đường phố, công sở, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư, công viên, khu du lịch sinh thái... và tiếp tục củng cố kết quả đạt được ở các khu vực đã triển khai các năm trước.

6. Bên cạnh việc tổ chức triển khai thực hiện tổng kết đánh giá kết quả 5 năm tổ chức Hội thi Môi trường Xanh thành phố và các cấp giao cho Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Hội thi Môi trường Xanh thành phố tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai hội thi giai đoạn 2001 - 2005. Mục tiêu là đến năm 2005, tất cả các trường học, công sở, khu công nghiệp, khu chế xuất, công viên, khu du lịch sinh thái, chung cư... đều phải tham gia vào cuộc thi Môi trường Xanh.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chánh-Vật giá, Ủy ban nhân dân các quận -huyện có kế hoạch đầu tư và giải quyết kinh phí đảm bảo việc trồng cây, bảo vệ cây xanh và tổ chức Hội thi Môi trường Xanh.

8. Nhân kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ (19-5-2000) thành phố tổ chức Tết trồng cây và tổ chức "Lễ trồng cây nhớ ơn Bác" ở các địa phương, đơn vị.  Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn, Sở Giao thông công chánh (Công ty Công viên cây xanh) có kế hoạch hướng dẫn, tổ chức tốt hoạt động này.

Các cơ quan truyền thông đại chúng có kế hoạch đưa tin, đưa bài giới thiệu điển hình, tuyên truyền, cổ vũ cho Hội thi.

Cuối năm, Ban chỉ đạo Hội thi "Môi trường Xanh thành phố", Ủy ban nhân dân các quận-huyện và các ban ngành có liên quan tổ chức tổng kết Hội thi Môi trường Xanh và báo cáo kết quả, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xét khen thưởng, công nhận danh hiệu "Môi trường Xanh" cho các đơn vị và chỉ đạo tiếp các hoạt động có liên quan trong năm tới./.

 

 

Nơi nhận :
- Bộ Nông nghiệp và PTNT }báo
- Bộ Khoa học-CN và MT   }cáo
- Bộ Giáo dục và Đào tạo    }chỉ đạo
- Thường trực UBND.TP
- VP/TU - Ban TTVH Thành ủy
- Các Sở-Ban-Ngành thành phố
- UBND các Quận-Huyện
- UBMTTQ và các Đoàn thể TP
- Các Hội Quần chúng
- Các Báo, Đài và cơ quan thông tin
   đại chúng thành phố.
- VPUB : CPVP, các Tổ NCTH
- Lưu   
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo

 

   

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/2000/CT-UB-VX về việc tiếp tục triển khai cuộc vận động trồng cây xanhvà tổ chức Hội thi "Môi trường Xanh-Sạch-Đẹp"thành phố Hồ Chí Minh năm 2000 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.698

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64