Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3160/BC-BNN-TCTL Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 28/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3160/BC-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2010

 

BÁO CÁO

VỀ VIỆC TỔNG HỢP Ý KIẾN CÁC BỘ, ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC CHẤM DỨT SỬ DỤNG CÁC KHU PHÂN LŨ, LÀM CHẬM LŨ THUỘC HỆ THỐNG SÔNG HỒNG

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 528/TTg-KTN ngày 31/3/2010 về việc xây dựng Nghị định thực hiện bỏ phân, chậm lũ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định gồm các thành viên thuộc Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Công thương đã tổ chức cuộc họp đóng góp ý kiến. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các thành viên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Nghị định về việc chấm dứt sử dụng các khu phân, chậm lũ hệ thống sông Hồng, thay thế Nghị định số 62/1999/NĐ-CP ngày 31/7/1999 của Chính phủ.

Sau khi hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 1568/BNN-TCTL ngày 28/5/2010 xin ý kiến các Bộ: Tư pháp, Xây dựng, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Quốc phòng; các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình xin ý kiến về bản dự thảo Nghị định và đã nhận được đầy đủ các ý kiến tham gia. Sau đây là tổng hợp việc tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia.

Các ý kiến đều thống nhất về sự cần thiết ban hành Nghị định và cơ bản đồng tình với nội dung và bố cục dự thảo Nghị định.

1. Các ý kiến tiếp thu, chỉnh sửa:

- Chỉnh sửa tên dự thảo Nghị định thành: “Nghị định về việc chấm dứt sử dụng các khu phân lũ, làm chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng” cho phù hợp với nội dung của dự thảo.

- Tiếp thu, chỉnh sửa theo góp ý của Bộ Công thương liên quan đến quản lý vận hành liên hồ, sửa mục b khoản 2, Điều 3 về nhiệm vụ của Bộ kiểm tra, giám sát các đơn vị quản lý vận hành các công trình thủy điện vì trong tương lai sẽ hình thành đơn vị quản lý vận hành riêng cho các công trình thủy điện.

- Tiếp thu, chỉnh sửa trách nhiệm của các Bộ và địa phương quy định tại Điều 3 cho phù hợp với quy định của Luật Đê điều. Cụ thể:

- Tiếp thu, chỉnh sửa trách nhiệm của các Bộ và địa phương quy định tại Điều 3 cho phù hợp với quy định của Luật Đê điều. Cụ thể:

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc lưu vực sông Hồng tổ chức lập, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt và quản lý thực hiện quy hoạch đê điều; trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và quản lý thực hiện quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết sau khi có thỏa thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đã tiếp thu, bổ sung tiêu đề cho các khoản, mục, điểm.

- Đã tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện câu chữ, thể thức văn bản.

- Đã bổ sung vào hồ sơ trình dự thảo Nghị định các báo cáo: Đánh giá tác động của dự thảo Nghị định; Tổng kết việc thi hành Nghị định 62/1999/NĐ-CP ; Tổng hợp ý kiến của các Bộ, địa phương.

2. Các ý kiến khác xin được giải trình như sau:

- Về nhiệm vụ của các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải thực hiện sơ tán dân, chuẩn bị phương tiện, lực lượng phòng chống lụt bão,… đã được quy định trong Pháp lệnh Phòng chống lụt bão năm 2000.

- Về nhiệm vụ xây dựng điều chỉnh quy hoạch phòng chống lũ sông Hồng - sông Thái Bình (ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã được quy định cụ thể trong Luật đê điều.

- Việc tổng kết, đánh giá thực hiện Chương trình nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng phân, chậm lũ Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCTL (VT, ĐĐ 3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Báo cáo 3160/BC-BNN-TCTL ngày 28/09/2010 tổng hợp ý kiến Bộ, địa phương đối với dự thảo nghị định về việc chấm dứt sử dụng các khu phân lũ, làm chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.363

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!