Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên bộ 16 - TT/LB năm 1988 hướng dẫn nội dung và chế độ chi tiêu cho chương trình tiêm chủng mở rộng trong cả nước do Bộ Y tế - Tài chính ban hành

Số hiệu: 16-TT/LB Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Y tế Người ký: Lý Tài Luận, Phạm Song
Ngày ban hành: 23/06/1988 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH-BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16-TT/LB

Hà Nội , ngày 23 tháng 6 năm 1988

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

CỦA BỘ Y TẾ - TÀI CHÍNH SỐ 16 - TT/LB NGÀY 23 - 6 1988 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG VÀ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU CHO CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG TRONG CẢ NƯỚC

Thực hiện công văn số 241-V9 ngày 2-3-1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng về việc đẩy mạnh chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng bệnh cho trẻ em trong năm 1988 và những năm sau; để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tiêm chủng hàng năm; Liên Bộ Y tế - Tài chính tạm thời hướng dẫn nội dung, chế độ chi tiêu cho chương trình tiêm chủng mở rộng trong cả nước như sau:

 I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Các cơ sở trực tiếp thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng theo chỉ tiêu kế hoạch tiêm chủng Nhà nước giao phải lập dự toán chi tiêu hàng năm, hàng quý gửi cơ quan chủ quản cấp trên xét duyệt và tổng hợp gửi cơ quan Tài chính cùng cấp. Cơ quan Tài Chính xem xét và tổng hợp vào kế hoạch ngân sách hàng năm để trình Uỷ ban nhân dân các cấp duyệt.

2. Kinh phí đã được duyệt cho trương trình tiêm chủng mở rộng phải bảo đảm chi đúng mục đích, đúng kế hoạch, không được dùng để chi cho các công tác khác.

3. Hàng quý, hàng năm các cơ sở trực tiếp thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng phải lập báo cáo quyết toán gửi cơ quan chủ quản cấp trên xét duyệt; tổng hợp để gửi cơ quan Tài chính cùng cấp.

II. NỘI DUNG VÀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU CHO CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG  

1. Nội dung chi về nghiệp vụ phí cho chương trình tiêm chủng mở rộng.

- Chi về vận chuyển, bốc dỡ vắc xin từ sân bay, hải cảng đến các kho lạnh, các khu vực tiêm chủng.

- Chi phí về bảo quản lạnh vắc xin như điện, nhiên liệu, chi phí sửa chữa các kho lạnh, phương tiện bảo quản lạnh.

- Chi về mở lớp tập huấn tiêm chủng, quán triệt các chủ trương về chương trình tiêm chủng mở rộng ở trung ương, tỉnh, thành phố, các quận, huyện thuộc tỉnh, thành phố.

- Chi về tuyên truyền như in ấn tranh cổ động, áp phích phục vụ cho chương trình tiêm chủng mở rộng.

- Chi về dụng cụ, bông, cồn, gạc cho các bộ phận trực tiếp thực hiện tiêm chủng.

- Văn phòng phẩm như giấy, bút, mực để ghi chép theo dõi đánh giá, thực hiện công tác tiêm chủng.

- Chi phí bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên Y tế và những người trực tiếp phục vụ cho công tác tiêm chủng mở rộng.

- Chi phí thuê phương tiện đi lại, làm việc, tiếp đón chuyên gia nước ngoài vào giúp chương trình tiêm chủng mở rộng.

2. Một số chế độ chi tiêu.

a) Chế độ bồi dưỡng cho cán bộ xã, phường, thi, trấn (gọi tắt là xã) trực tiếp làm công tác tiêm chủng mở rộng. Những đối tượng thường xuyên làm công tác tiêm chủng mở rộng bao gồm:

- Đại diện hội chữ thập đỏ hoặc hội liên hiệp phụ nữ xã trực tiếp phổ biến và vận động các bà mẹ đưa con đi tiêm chủng, hướng dẫn và đôn đốc các nhóm trẻ, các cháu đăng ký danh sách trong diện tiêm chủng.

- Cán bộ Y tế xã trực tiếp tiêm chủng, cho các cháu trực tiếp uống vắc xin, tuỳ theo số lượng các cháu trong diện tiêm chủng để bố trí số lượng cán bộ Y tế xã cần thiết.

- Mức bồi dưỡng tối đa bằng tiền tương đương với 0,3 kg gạo khi hoàn thành tiêm chủng đầy đủ cho 1 trẻ em dưới một tuổi. Giá gạo tính theo giá bảo đảm kinh doanh thương nghiệp ở địa phương.

Điều kiện trả bồi dưỡng:

- Mức bồi dưỡng phải dựa vào kết quả tiêm chủng ở từng xã, phường, thị trấn.

- Chỉ trả bồi dưỡng sau khi đã kiểm tra kết quả tiêm chủng theo sự hướng dẫn của ban chỉ đạo tiêm chủng Trung ương.

- Cũng có thể ứng trước trả cho đối tượng khoảng từ 50 đến 70% mức được trợ cấp (tuỳ thuộc vào kết quả tiêm chủng). Kết quả tiêm chủng là số cháu dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ 6 loại vắc xin phòng 6 bệnh truyền nhiễm trẻ em.

b) Cán bộ, công nhân viên Nhà nước thuộc ngành y tế làm công tác tiêm chủng mở rộng trực tiếp xuống chỉ đạo ở tuyến xã, phường, thị trấn được hưởng chế độ công tác phí theo chế độ hiện hành.

III. NGUỒN KINH PHÍ ĐÀI THỌ

1. Các khoản về chi nghiệp vụ phí cho chương trình tiêm chủng mở rộng do các cơ sở trực tiếp thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng thuộc cấp ngân sách nào quản lý thì ngân sách cấp đó đài thọ.

2. Kinh phí bồi dưỡng cho cán bộ thường xuyên làm công tác tiêm chủng mở rộng nói ở điểm 2, tiết a, mục II trong Thông tư này do ngân sách địa phương và nguồn viện trợ (nếu có) thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng hỗ trợ. Riêng trong năm 1988 do ngân sách của bộ Y tế trích từ nguồn viện trợ thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng và ngoại tệ chuyên gia bộ y tế đài thọ. Các cơ sở phải quản lý chặt chẽ, thanh quyết toán khoản kinh phí này theo chế độ hiện hành với các cơ quan tài chính đồng cấp và các cơ quan chủ quản cấp trên.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng trong suốt thời gian thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng.

Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc đề nghị các cơ sở phản ánh kịp thời cho Liên Bộ.

Lý Tài Luận

(Đã ký)

Phạm Song

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên bộ 16 - TT/LB năm 1988 hướng dẫn nội dung và chế độ chi tiêu cho chương trình tiêm chủng mở rộng trong cả nước do Bộ Y tế - Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.115
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.48.106