Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên tịch 80/1998/TTLT/BTC-BGDĐT bổ sung Thông tư 36/TTLB 1997 về mức chi cho công tác ra đề thi và tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi và thi tốt nghiệp do Bộ Tài Chính - Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo ban hành

Số hiệu: 80/1998/TTLT/BTC-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân, Trần Chí Đáo
Ngày ban hành: 13/06/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 80/1998/TTLT/BTC-BGDĐT

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 1998

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 80/1998/TTLT/BTC-GDĐT NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 36/TTLB NGÀY 23/6/1997 VỀ MỨC CHI CHO CÔNG TÁC RA ĐỀ THI VÀ TỔ CHỨC KỲ THI HỌC SINH GIỎI VÀ THI TỐT NGHIỆP

Liên Bộ Tài chính - Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư liên tịch số 36/TTLB ngày 23/6/1997 "Hướng dẫn định mức chi cho công tác ra đề thi và tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi và thi tốt nghiệp"; trong đó đã quy định nội dung chi cho công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau kỳ thi nhưng chưa quy định về mức chi cụ thể. Để có cơ sở thực hiện, liên Bộ ban hành bổ sung mức chi cho công tác thanh tra kiểm tra trước, trong và sau khi thi như sau:

1. Đối với các kỳ thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức:

+ Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra: 30.000 đồng/người/ngày + Đoàn viên đoàn thanh tra, kiểm tra: 25.000 đồng/người/ngày + Chi cho các thanh tra viên độc lập: 25.000 đồng/người/ngày

2. Đối với các kỳ thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức:

+ Thi tốt nghiệp tiểu học được tính chi phí bằng 60% mức chi nêu trên.

+ Thi tốt nghiệp trung học cơ sở và bổ tục văn hoá trung học cơ sở, thi tuyển vào các lớp đầu cấp, thi học sinh giỏi cấp quận huyện và cấp tỉnh thành phố được tính chi phí bằng 80% mức chi nêu trên.

Các quy định khác vẫn thực hiện theo Thông tư liên tịch số 36/TTLB ngày 23/6/1997.

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)

Trần Chí Đáo

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 80/1998/TTLT/BTC-BGDĐT bổ sung Thông tư 36/TTLB 1997 về mức chi cho công tác ra đề thi và tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi và thi tốt nghiệp do Bộ Tài Chính - Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.120
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202