Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 34/1999/TTLT/BGD&ĐT-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính Người ký: Lê Vũ Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 27/08/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 34/1999/TTLT/BGD&ĐT-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 1999

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TÀI CHÍNH SỐ 34/1999/TTLT/BGD&ĐT-TC NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 54/1998/TTLT.GD&ĐT-TC NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 1998 VỀ THU, CHI VÀ QUẢN LÝ HỌC PHÍ Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG LẬP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 70/1998/QĐ-TTG NGÀY 31 THÀNG 3 NĂM 1998 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 31/8/1998, Liên bộ Giáo dục & Đào tạo và Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT.GD&ĐT-TC "Hướng dẫn thực hiện thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân"; Trong đó tại điểm 5.3.4 quy định: "Riêng khoản hỗ trợ công tác quản lý và điều tiết chung thuộc ngành giáo dục đào tạo địa phương quy định không quá 20% theo khoản 2.4 Điều 4 Quyết định 70/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tài chính sẽ có hướng dẫn sau". Nay Liên bộ GD&ĐT và Tài chính hướng dẫn nội dung chi khoản này như sau:

- Chi hỗ trợ công tác quản lý tại các Phòng Giáo dục và Sở Giáo dục đào tạo.

- Chi điều tiết hỗ trợ cho các trường không thu học phí.

Sở Giáo dục đào tạo và Sở Tài chính Vật giá phối hợp xây dựng tỷ lệ, mức chi, nội dung chi trình Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

Bộ phận Kế toán hoặc Văn phòng nhà trường trực tiếp thu học phí hàng tháng của học sinh và nộp vào tài khoản tiền gửi Quỹ học phí tại Kho bạc Nhà nước. Căn cứ vào tỷ lệ học phí dành cho hỗ trợ công tác quản lý và điều tiết chung do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định và số thu học phí tại đơn vị, các cơ sở giáo dục đào tạo có trách nhiệm chuyển nộp số học phí dành cho hỗ trợ công tác quản lý và điều tiết chung từ tài khoản tiền gửi quỹ học phí của đơn vị tại Kho bạc nhà nước vào tài khoản tiền gửi tại Kho bạc nhà nước của của Sở Giáo dục đào tạo để điều tiết chung theo quy định.

Căn cứ vào dự toán thu, chi khoản học phí dành cho hỗ trợ công tác quản lý và điều tiết chung đã được giao, Sở Giáo dục đào tạo chuyển trực tiếp đến các đơn vị được hỗ trợ.

Các cơ sở giáo dục đào tạo được hỗ trợ từ nguồn học phí có trách nhiệm sử dụng theo các nội dung quy định tại các mục 2.1, 2.2, 2.3 khoản 2 Điều 4 Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 54/1998/TTLT/Bộ GD&ĐT-TC ngày 31/8/1998 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Tài chính.

Hàng năm, cùng với việc lập dự toán thu, chi từ nguồn ngân sách Nhà nước các cấp, các cơ sở giáo dục đào tạo và các Sở Giáo dục đào tạo lập dự toán thu chi quỹ học phí và các khoản điều tiết chung gửi cơ quan Tài chính và Kho bạc Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các quy định khác tại Thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT.GD&ĐT-TC ngày 31/8/1998 không thay đổi.

Lê Vũ Hùng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 34/1999/TTLT/BGD&ĐT-BTC bổ sung Thông tư 54/1998/TTLT/GD&ĐT-TC về thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập theo Quyết định 70/1998/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục đào tạo - Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.410

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.167.149