Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên tịch 24/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch 13/1998/TTLT-LĐTBXH-TC về quản lý phân bổ và sử dụng kinh phí, hỗ trợ quản lý dự án tín dụng xoá đói giảm nghèo Việt - Đức do Bộ lao động - Thương binh và xã hội - Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 24/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính Người ký: Đàm Hữu Đắc
Ngày ban hành: 02/10/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Số: 24/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Hà Nội , ngày 02 tháng 10 năm 2000

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 24/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC NGÀY 2 THÁNG 10 NĂM 2000 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 13/1998/TTLT-LĐTBXH-TC NGÀY 20/10/1998 VỀ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, PHÂN BỔ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ, HỖ TRỢ QUẢN LÝ DỰ ÁN TÍN DỤNG XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO VIỆT - ĐỨC

Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 05/8/1997 của Chính phủ về việc thực hiện quy chế sử dụng nguồn hỗ trợ chính thức (ODA);
Căn cứ Nghị định 87/CP ngày 19/12/1996 và Nghị định 51/1998/NĐ-CP ngày 18/7/1998 của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán Ngân sách Nhà nước; Tiếp theo Thông tư Liên tịch số 13/1998/TTLT-LĐTBXH-TC ngày 20/10/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, phân bổ và sử dụng kinh phí hỗ trợ quản lý dự án xóa đói giảm nghèo Việt - Đức.
Để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của dự án xóa đói giảm nghèo Việt - Đức, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư Liên tịch số 13/1998/TTLT-LĐTBXH-TC như sau:

1. Sửa đổi mục 2, Phần I như sau: "2. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam có trách nhiệm trích đủ 1,8% trong số lãi suất 9%/năm mà Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam được hưởng từ việc cho vay 12 triệu DEM và phần bổ sung từ quỹ thu lãi hàng năm vào quỹ quay vòng của dự án xóa đói giảm nghèo (được gọi chung là quỹ quay vòng xóa đói giảm nghèo) của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức viện trợ - và kịp chuyển đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc vùng dự án theo tỷ lệ quy định tại điểm 1 mục A phần II".

2. Sửa đổi điểm 2 mục A, Phần II như sau: "2. Căn cứ tỷ lệ phân bổ quy định tại điểm 1 mục A phần II, 6 tháng 1 lần Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trích đủ 1,8% số tiền thu được từ 9% lãi suất cho vay của dự án quỹ quay vòng xóa đói giảm nghèo và chuyển: 20% về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 80% cho các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc vùng dự án; Đồng thời báo cáo đến các cơ quan tài chính đồng cấp để làm thủ tục ghi thu, ghi chi Ngân sách Nhà nước, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ tỷ lệ phân bổ của từng cấp quản lý dự án tại điểm 1 mục A phần II, cấp cho phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Ban quản lý dự án cấp huyện phân bổ và cấp phát cho các xã theo hướng dẫn của Ban quản lý dự án cấp tỉnh".

3. Sửa đổi, bổ sung điểm 3.a, Mục A, Phần II như sau:

"3.a. Ở địa phương (Bao gồm tỉnh, huyện, xã) nguồn kinh phí 1,8% trích từ lãi suất 9%/năm của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam được sử dụng cho các nội dung sau:

- Chi hỗ trợ về văn phòng phẩm, in ấn tài liệu tập huấn nghiệp vụ quản lý dự án, xét duyệt thẩm định dự án; tài liệu hướng dẫn kinh nghiệm sản xuất cho các hộ vay vốn dự án.

- Sơ, tổng kết công tác cho vay của dự án trên địa bàn theo định kỳ.

- Chi cho công tác tuyên truyền, hướng dẫn trên các phương tiện thông tin đại chúng...

- Chi cho công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả dự án, bồi dưỡng viết báo cáo thực hiện dự án theo định kỳ.

- Hỗ trợ mua sắm các thiết bị văn phòng phục vụ dự án.

- Hỗ trợ cho một cán bộ của xã theo dõi dự án.

4. Thông tư bổ sung, sửa đổi này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi kết thúc dự án. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các địa phương phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính để kịp thời giải quyết.

 

Đàm Hữu Đắc

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 24/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch 13/1998/TTLT-LĐTBXH-TC về quản lý phân bổ và sử dụng kinh phí, hỗ trợ quản lý dự án tín dụng xoá đói giảm nghèo Việt - Đức do Bộ lao động - Thương binh và xã hội - Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.486
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5