Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 77/2001/TT-BTC hướng dẫn cấp phát, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán phí tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2001 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 77/2001/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 27/09/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 77/2001/TT-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2001

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 77/2001/TT-BTC NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP PHÁT, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ THANH QUYẾT TOÁN KINH PHÍ TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN NĂM 2001

Thực hiện Quyết định số 34/2001/QĐ-TTg ngày 13/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2001; Sau khi thống nhất ý kiến với Tổng cục Thống kê, Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung chi, việc cấp phát, quản lý sử dụng và thanh quyết toán kinh phí Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2001 như sau:

I / QUY ĐỊNH CHUNG:

- Kinh phí Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2001 do Ngân sách Nhà nước bảo đảm, được tổ chức quản lý thống nhất từ Trung ương đến các địa phương.

- Tổng cục Thống kê có trách nhiệm tổ chức quản lý, hạch toán, quyết toán kinh phí theo đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành và các quy định cụ thể tại Thông tư này.

II/ QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

1/ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2001 được chi những nội dung sau:

- Chi xây dựng phương án, biểu mẫu, quy trình điều tra và các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ.

- Chi cho tập huấn nghiệp vụ cho những người làm công tác điều tra.

- Chi tuyên truyền.

- Chi in biểu mẫu, phiếu điều tra, và các tài liệu hướng dẫn.

- Chi lập bảng kê.

- Chi trả công cho những người làm công tác điều tra, phúc tra, phiên dịch, dẫn đường tại cơ sở.

- Chi hoạt động ban chỉ đạo các cấp.

- Chi xử lý số liệu, kết quả điều tra.

- Chi tổng kết, khen thưởng.

- Chi khác .

Các nội dung chi tiêu trên đây, Tổng cục Thống kê thực hiện chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành và mức quy định tại Thông tư này.

2/ Đối với cán bộ trong biên chế Nhà nước tham gia cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2001, chế độ chi tiêu áp dụng theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành về thanh toán công tác phí, hội nghị phí do Bộ Tài chính quy định.

3/ Đối với điều tra viên không hưởng lương Nhà nước, chế độ chi tiêu được quy định cụ thể như sau:

- Đại biểu không hưởng lương ở xã về dự hội nghị, tập huấn tổ chức tại huyện được hưởng các khoản sau:

+ Tiền ăn 15.000 đ/ngày;

+ Tiền thuê chỗ ngủ cho đại biểu ở xa phải nghỉ lại 20.000 đ/ ngày;

+ Trợ cấp tiền đi lại cho một lần tập huấn từ xã về huyện dự họp và trở về xã, mức 30.000 đ đối với đại biểu ở vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, mức 20.000 đồng đối với đại biểu ở vùng núi thấp, trung du, không có phương tiện công cộng; Trợ cấp tiền đi lại mức 5.000 đồng/lần (Cả đi, về) đối với đại biểu đi về thường xuyên không phải ngủ lại.

- Tiền công thuê điều tra viên đi điều tra trực tiếp tại cơ sở, mức 20.000 đ/ ngày.

4/ Trên cơ sở kinh phí cho cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2001 được Thủ tướng Chính phủ giao, Tổng cục Thống kê chủ trì và thống nhất với Bộ Tài chính việc phân bổ kinh phí cho các Cục Thống kê tỉnh và Văn phòng Tổng cục theo mục lục Ngân sách nhà nước để làm cơ sở cấp phát.

5/ Căn cứ vào dự toán kinh phí của Tổng cục Thống kê, Bộ Tài chính cấp phát kinh phí cho Tổng cục Thống kê theo chương loại, khoản, mục theo tiến độ thực hiện.

6/ Trong quá trình thực hiện Tổng cục Thống kê phối hợp với Bộ Tài chính để kiểm tra giám sát tình hình thực hiện chế độ chi tiêu cho cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2001.

Kinh phí Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2001 được quyết toán cùng với kinh phí chi hành chính của Tổng cục Thống kê theo niên độ kế toán, theo đúng chế độ hiện hành.

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

Thông tư này áp dụng cho cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2001. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính và Tổng cục Thống kê để xem xét, xử lý.

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 77/2001/TT-BTC hướng dẫn cấp phát, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán phí tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản ngày 27/09/2001 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.319

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.111
server250