Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 64/2002/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng số tiền thu được từ bán thuốc lá điếu nhập lậu bày bán trên thị trường nội địa do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 64/2002/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 24/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 64/2002/TT-BTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2002

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 64/2002/TT-BTC NGÀY 24 THÁNG 07 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ BÁN THUỐC LÁ ĐIẾU NHẬP LẬU BÀY BÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA

Để triển khai Phương án kiểm tra, kiểm soát thuốc lá điếu nhập lậu bày bán trên thị trường nội địa theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 1259/VPCP-VI ngày 14 tháng 3 năm 2002 của Văn Phòng Chính phủ), Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ bổ sung kinh phí phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát thuốc lá điếu nhập lậu bày bán trên thị trường nội địa như sau:

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

Thông tư này hướng dẫn việc quản lý và sử dụng tiền thu được từ bán thuốc lá điếu nhập lậu bị bắt giữ trong quá trình bày bán trên thị trường nội địa để phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát thuốc lá điếu nhập lậu bày bán trên thị trường nội địa.

II. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ BÁN THUỐC LÁ ĐIẾU NHẬP LẬU BỊ BẮT GIỮ TRONG QUÁ TRÌNH BÀY BÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA:

1- Nội dung chi số tiền thu từ bán thuốc lá điếu nhập lậu bày bán trên thị trường nội địa:

Số tiền thu được từ kết quả bán thuốc lá điếu nhập lậu bày bán trên thị trường nội địa bị tịch thu, sau khi trừ các chi phí chi mua tin, tiêu huỷ thuốc lá lẻ và thuốc lá mất phẩm chất, chi phí vận chuyển, lưu kho, bốc xếp được sử dụng như sau:

1.1. Trích 30% để thưởng và bổ sung kinh phí cho các tổ chức và cá nhân có thành tích trong việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý đối với thuốc lá điếu nhập lậu bày bán trên thị trường nội địa. Số tiền này (được coi là 100%) được sử dụng cho các nội dung cụ thể sau:

- 30% trích thưởng cho các lực lượng tham gia tổ công tác kiểm tra, kiểm soát thuốc lá điếu nhập lậu bày bán trên thị trường nội địa. Mức thưởng cho từng cá nhân thực hiện theo Thông tư số 09/1998/TT-BTC ngày 20/01/ 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng tiền thu từ chống buôn lậu.

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình về mức thưởng cụ thể cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác kiểm tra, kiểm soát thuốc lá điếu nhập lậu bày bán trên thị trường nội địa cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

- 60% chi mua sắm phương tiện công tác theo đúng tiêu chuẩn định mức quy định cho các lực lượng tham gia tổ công tác kiểm tra, kiểm soát thuốc lá điếu nhập lậu bày bán trên thị trường nội địa tại địa phương;

- 10% chi cho các lực lượng tham gia khác (nếu có); chi cho công tác tuyên truyền, sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát thuốc lá điếu nhập lậu bày bán trên thị trường nội địa tại địa phương;

1.2. Số tiền còn lại (70%) được để lại cho ngân sách địa phương các cấp (tỉnh, huyện) và được sử dụng theo quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp cho các mục đích sau:

- Mua sắm phương tiện chống buôn lậu theo đúng tiêu chuẩn định mức quy định cho các lực lượng kiểm tra, kiểm soát và xử lý thuốc lá điếu nhập lậu bày bán trên thị trường nội địa.

- Bổ sung kinh phí cho hoạt động thông tin, tuyên truyền, thông báo và in tờ cam kết không bán thuốc lá điếu nhập lậu trong trường hợp số kinh phí hỗ trợ của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam không đủ cho hoạt động này.

- Trong những trường hợp cần thiết, Tổ công tác kiểm tra, kiểm soát thuốc lá điếu nhập lậu bày bán trên thị trường nội địa có thể trình Chủ tịch UBND cùng cấp xem xét và căn cứ vào tình hình cụ thể để cho phép được sử dụng một phần từ khoản 70% nộp vào ngân sách địa phương để bổ sung chi cho các mục đích nêu tại điểm 1.1, mục 1 của phần này.

2. Quản lý tiền thu từ bán thuốc lá điếu nhập lậu bày bán trên thị trường nội địa:

Việc thu, nộp và quản lý tiền thu từ bán thuốc lá điếu nhập lậu đang bày bán trên thị trường nội địa được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/1998/TT-BTC ngày 20/01/1998 của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng tiền thu từ chống buôn lậu và Thông tư số 47/1998/TT-BTC ngày 9/04/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung nội dung Điểm 3.a, Mục III của Thông tư 09/1998/TT-BTC trên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW chỉ đạo, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các cấp sử dụng kinh phí bổ sung phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát thuốc lá điếu nhập lậu bày bán trên thị trường nội địa theo các quy định tại Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.

 

Trần Văn Tá

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 64/2002/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng số tiền thu được từ bán thuốc lá điếu nhập lậu bày bán trên thị trường nội địa do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.354

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79