Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 61/2000/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 22/06/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 61/2000/TT-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 61/2000/TT-BTC NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 1999 VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH

Căn cứ vào Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa;
Căn cứ vào Quyết định số 197/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý Chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao;
Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD ngày 29/4/1999 của Bộ Kế hoạch và đầu tư, Uỷ ban dân tộc và miền núi, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng công trình hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa;
Sau khi thống nhất với Bộ Kế hoạch và đầu tư, Uỷ ban dân tộc và miền núi, Bộ Xây dựng; Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung một số vấn đề về tài chính tại Thông tư liên tịch số 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD ngày 29/4/1999 về việc hướng dẫn cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng công trình hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa như sau:

1. Việc quản lý đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa và trung tâm cụm xã theo kế hoạch năm 2000 tiếp tục thực hiện theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 416/1999/TTLT/BKH/UBDTMN-TC-XD ngày 29/4/1999 của Bộ Kế hoạch và đầu tư, Uỷ ban dân tộc và miền núi, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng.

2. Ngoài ra, bổ sung thêm một số nội dung sau:

2.1 Các chi phí lập báo cáo đầu tư, thiết kế, lập dự toán, thẩm định, giám sát thi công của Ban quản lý dự án huyện, xã; thẩm định quyết toán và nghiệm thu công trình; chi đền bù đất đai, bồi thường thiệt hại hoa màu, giải phóng mặt bằng, chi phí lán trại (nếu có) được tính và thanh toán trong dự toán của công trình.

2.2 Chi cho công tác quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng của xã được cân đối và chi trong dự toán chi sự nghiệp hàng năm của ngân sách địa phương; kinh phí quản lý chương trình và hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình của các cấp chính quyền địa phương được cân đối và chi trong dự toán chi quản lý hành chính hàng năm của ngân sách địa phương. Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm phân bổ và đảm bảo kinh phí cho từng cấp (tỉnh, huyện, xã).

2.3 Các nguồn vốn của trung ương hỗ trợ để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa và trung tâm cụm xã theo kế hoạch năm 2000 được cấp phát bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương; đồng thời Bộ Tài chính có công văn thông báo cho Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết tổng mức vốn đã chuyển về từng đợt cho địa phương. Căn cứ vào quyết định phân bổ vốn trên từng địa bàn huyện của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và mức vốn đã được cơ quan tài chính cấp trên chuyển về; cơ quan tài chính các cấp ở địa phương có trách nhiệm chuyển kịp thời, đầy đủ vốn sang hệ thống Kho bạc nhà nước để thanh toán cho các dự án, công trình. Hệ thống Kho bạc nhà nước có trách nhiệm thanh toán vốn cho khối lượng đã thực hiện của dự án, công trình kịp thời, đúng chế độ quy định. Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan trên địa bàn đảm bảo vốn đầy đủ, kịp thời cho các dự án.

Những quy định tại Thông tư liên tịch số 416/1999/TTLT/BKH/UBDTMN-TC-XD ngày 29/4/1999 của Bộ Kế hoạch và đầu tư, Uỷ ban dân tộc và miền núi, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng không phù hợp với những quy định tại điểm 2 nêu trên không còn hiệu lực thi hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2000.

 

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 61/2000/TT-BTC ngày 22/06/2000 bổ sung Thông tư 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD về một số vấn đề tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.843

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.204