Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 58/2001/TT-BTC sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách do Bộ Tài Chính ban hành

Số hiệu: 58/2001/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 11/07/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 58/2001/TT-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2001

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 58/2001/TT-BTC NGÀY 11 THÁNG 07 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỆ THỐNG MỤC LỤC NSNN

Căn cứ Nghị định số 12/2001/NĐ-CP ngày 27/3/2001 của Chính phủ về việc tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số Chương của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành như sau:

1. Đối với Chương B:

- Bỏ Chương 002B "Hội đồng nhân dân";

- Đổi tên Chương 005B "Văn phòng Uỷ ban nhân dân" thành "Văn phòng HĐND và UBND";

- Bỏ Chương 085B "Uỷ ban quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình";

- Đổi tên Chương 086B "Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em" thành "Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em".

2. Đối với Chương C:

Để đảm bảo quản lý hạch toán và thuận tiện cho công tác tin học hoá thống nhất trong ngành tài chính, trên cơ sở quyết định thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ Tài chính uỷ quyền cho Sở Tài chính - Vật giá quy định lại mã số Chương C cho các cơ quan chuyên môn trực thuộc Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh không vượt quá số lượng phòng quy định tại điểm 3 Điều 1 Nghị định số 12/2001/NĐ-CP ngày 27/3/2001 của Chính phủ căn cứ vào mã số Chương C đã ban hành theo Quyết định số 280 TC/QĐ/NSNN ngày 15/4/1997 và các Thông tư bổ sung, sửa đổi có liên quan của Bộ Tài chính, theo nguyên tắc lấy mã số Chương C lớn nhất của các cơ quan chuyên môn cũ đã sát nhập để quy định cho cơ quan chuyên môn mới được thành lập.

Ví dụ: Sát nhập phòng Kế hoạch huyện có mã số Chương 013C với phòng Tài chính huyện có mã số Chương 018C thành phòng Tài chính - Kế hoạch thì lấy mã số Chương 018C để quy định cho phòng Tài chính - Kế hoạch.

- Trường hợp thành lập cơ quan chuyên môn mới, không trên cơ sở sát nhập, các cơ quan chuyên môn cũ, khi đặt mã số Chương C cho cơ quan chuyên môn mới Sở Tài chính - Vật giá gửi công văn về Bộ Tài chính để Bộ Tài chính quy định mã số và có hướng dẫn chung đối với đơn vị mới thành lập trên toàn quốc.

- Những cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã được quy định tại các Luật, Pháp lệnh vẫn giữ nguyên tổ chức, tên gọi và mã số Chương C như quy định hiện hành.

3. Chi quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn từ trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trước đây đang hạch toán Chương 023B, nay chuyển nhiệm vụ này về Uỷ ban nhân dân cùng cấp hạch toán Chương 005C "Văn phòng UBND".

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 1/1/2001. Các quy định và hướng dẫn trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Các khoản thu, chi ngân sách nhà nước phát sinh từ ngày 1/1/2001 đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đã hạch toán theo Chương B, C quy định của Mục lục NSNN hiện hành được điều chỉnh về hạch toán ở các Chương B, C quy định tại Thông tư này và hướng dẫn của Sở Tài chính - Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng cục Thuế, Kho bạc nhà nước trung ương, Sở Tài chính - Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan chuyên môn liên quan có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện hạch toán và quyết toán số thu, chi NSNN theo hướng dẫn tại Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị các địa phương có công văn gửi về Bộ Tài chính để nghiên cứu và hướng dẫn tiếp.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 58/2001/TT-BTC ngày 11/07/2001 sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách do Bộ Tài Chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.458

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.83.187.254
server250