Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 40/2002/TT-BTC hướng dẫn khoản chi phí, cấp phát và quyết toán ngân sách phục vụ lễ quốc tang, lễ tang cấp nhà nước, lễ tang cấp cao

Số hiệu: 40/2002/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 02/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 40/2002/TT-BTC

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2002

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 40/2002/TT-BTC NGÀY 02 THÁNG 05 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN CÁC KHOẢN CHI PHÍ, CẤP PHÁT VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH PHỤC VỤ LỄ QUỐC TANG, LỄ TANG CẤP NHÀ NƯỚC, LỄ TANG CẤP CAO.

Căn cứ điểm 4, Điều 47 Nghị định số 62/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về việc ban hành quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước khi từ trần;
Bộ Tài chính hướng dẫn các nội dung chi, cấp phát và quyết toán kinh phí từ Ngân sách Nhà nước phục vụ lễ Quốc tang, lễ tang cấp Nhà nước và lễ tang cấp cao như sau:

I/ ĐỐI VỚI LỄ QUỐC TANG:

1/ Nội dung chi:

Đối với lễ Quốc tang, ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí để chi cho các nội dung sau:

+ Chi làm quan tài.

+ Chi làm bàn thờ.

+ Chi mua vải phủ bàn thờ, làm Quốc kỳ phủ linh cữu.

+ Chi mua vải liệm, đồ khâm liệm, băng tang.

+ Chi làm 06 vòng hoa tiêu biểu, 20 vòng hoa luân chuyển.

+ Chi thuê xe phục vụ tang lễ.

+ Chi thuê nhà bạt, ô che nắng, mưa.

+ Chi thuê cây cảnh, thảm trải sàn.

+ Chi ăn, ở cho khách địa phương, họ hàng về dự tang lễ.

+ Chi quay video, chụp ảnh, truyền hình.

+ Chi phục vụ tang lễ: điện, nước, bồi dưỡng phục vụ tang lễ.

+ Chi xây vỏ mộ, bảo vệ mộ 10 ngày đầu.

+ Chi phí khác phát sinh ( nếu có ).

2/ Mức chi cho một lễ Quốc tang tối đa là 500.000.000 đồng.

II/ ĐỐI VỚI LỄ TANG CẤP NHÀ NƯỚC.

1/ Nội dung chi:

Đối với lễ tang cấp Nhà nước, ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí để chi cho các nội dung sau:

+ Chi làm quan tài.

+ Chi làm bàn thờ.

+ Chi mua vải phủ bàn thờ, làm Quốc kỳ phủ linh cữu.

+ Chi mua vải liệm, đồ khâm liệm, băng tang.

+ Chi làm 06 vòng hoa tiêu biểu, 15 vòng hoa luân chuyển.

+ Chi thuê xe phục vụ tang lễ.

+ Chi thuê nhà bạt.

+ Chi quay video, chụp ảnh, truyền hình

+ Chi phục vụ tang lễ.

+ Chi xây vỏ mộ.

+ Chi phí khác phát sinh (nếu có).

2/ Mức chi cho một lễ tang cấp Nhà nước tối đa là 130.000.000 đồng.

III/ LỄ TANG CẤP CAO:

1/ Nội dung chi:

+ Chi làm quan tài.

+ Chi làm bàn thờ.

+ Chi mua vải liệm, đồ khâm liệm, băng tang.

+ Chi làm 15 vòng hoa luân chuyển.

+ Chi thuê xe phục vụ tang lễ.

+ Chi quay video, chụp ảnh.

+ Chi phục vụ lễ tang.

+ Chi xây vỏ mộ.

2/ Mức chi cho lễ tang cấp cao tối đa 30.000.000đ.

IV/ CẤP PHÁT VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ:

1/ Đối với lễ Quốc tang và lễ tang cấp Nhà nước: Khi phát sinh lễ tang, Bộ Tài chính sẽ căn cứ vào mức quy định nêu trên và đề nghị của Ban Tài chính Quản trị Trung ương để cấp phát cho Ban Tài chính Quản trị Trung ương từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương vào loại 17, khoản 01, mục 134.

2/ Đối với lễ tang cấp cao: Chi phí cho lễ tang cấp cao được sử dụng từ nguồn mai táng phí theo quy định của nhà nước, đối với phần kinh phí thiếu thì cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý đối tượng bố trí sắp xếp trong dự toán được NSNN giao hàng năm. Trường hợp không sắp xếp được trong dự toán ngân sách hàng năm thì đơn vị làm việc với cơ quan tài chính đồng cấp để trình cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí từ nguồn dự phòng của ngân sách nhà nước.

Kinh phí chi cho lễ quốc tang, lễ tang cấp Nhà nước, lễ tang cấp cao theo quy định trên đây được tổng hợp chung vào báo cáo quyết toán năm của đơn vị.

V/ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 40/2002/TT-BTC ngày 02/05/2002 hướng dẫn các khoản chi phí, cấp phát và quyết toán ngân sách phục vụ lễ Quốc tang, lễ tang cấp nhà nước, lễ tang cấp cao do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.511

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!