Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 11 TC/V1-1995 sửa đổi một số qui định Thông tư Liên Bộ 63 TT/LB-1994 của Bộ Tài chính và Ban Tài chính - Quản trị Trung ương do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 11TC/V1 Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 09/02/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11TC/V1

Hà Nội, ngày 09 tháng 2 năm 1995

 

THÔNG TƯ

BỘ TÀI CHÍNH SỐ 11 TC/V1 NGÀY 9/2/1995 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ LIÊN BỘ SỐ 63 TT/LB NGÀY 6/8/1994 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VÀ BAN TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ TRUNG ƯƠNG

Sau khi thống nhất ý kiến với Ban Tài chính - Quản trị Trung ương, Bộ Tài chính quy định tại một số điểm trong Thông tư Liên Bộ số 63 TT/LB ngày 6/8/1994 của Bộ Tài chính và Ban Tài chính - Quản trị Trung ương như sau:

1/ Ý hai, điểm 2b, mục II được sửa là: "Căn cứ vào số thuế đã nộp và đề nghị của Ban Tài chính - Quản trị Trung ương; Sau khi đối chiếu số thu hàng quý vào Ngân sách Nhà nước tại Cục Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính làm thủ tục cấp khoản trợ cấp quy định tại điểm 2a nêu trên vào một tài khoản riêng (tiền gửi khác) của Ban Tài chính - Quản trị Trung ương mở tại Kho bạc Nhà nước".

2/ Các bảng kê số 1, số 2 và số 4 theo mẫu cũ được thay thế bằng các bảng kê số 1; số 2 và số 4 tương ứng theo mẫu mới đính kèm.

Thông tư này được áp dụng đối với số thuế đã nộp kể từ ngày 01/07/1994.

 

Nguyễn Sinh Hùng

(Đã Ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 11 TC/V1-1995 sửa đổi một số qui định Thông tư Liên Bộ 63 TT/LB-1994 của Bộ Tài chính và Ban Tài chính - Quản trị Trung ương do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.166
DMCA.com Protection Status