Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 67/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chi đối với công tác tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 67/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 29/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 67/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ CHI ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TỔNG KẾT THI HÀNH HIẾN PHÁP NĂM 1992

Ngày 21 tháng 02 năm 2012, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về chế độ chi đối với công tác tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và đại diện Lãnh đạo các Bộ: Tư pháp; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Nội vụ; Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ báo cáo, ý kiến của các Bộ, cơ quan và ý kiến Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận như sau:

1. Thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ chi cho các nhiệm vụ công việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 đối với các Bộ, tổ chức, cơ quan Trung ương, địa phương. Căn cứ yêu cầu công việc thực tế, Bộ Tư pháp, các Bộ, tổ chức, cơ quan, địa phương xây dựng dự toán kinh phí cụ thể, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, tổ chức, cơ quan, địa phương hướng dẫn triển khai thực hiện việc xây dựng dự toán kinh phí, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí theo chế độ quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các thành viên BCĐTKTHHP 1992;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBTWMTTQ Việt Nam;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Cơ quan Trung ương các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTN, KGVX, ĐP, ĐMDN, PL, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 67/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chi đối với công tác tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.932

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.185.54