Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 413/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về kinh phí Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 413/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 11/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 413/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ KINH PHÍ ĐỀ ÁN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM NĂM TUỔI GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

Ngày 07 tháng 11 năm 2013, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp bàn về kinh phí Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo; ý kiến của các đại biểu dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015 (được phê duyệt theo Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ) đã đạt được những kết quả tích cực, ba trong năm nhóm mục tiêu cụ thể nêu trong Đề án đã đạt hoặc gần đạt được chỉ tiêu đề ra đến cuối năm 2015 (tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đi học, tỷ lệ trẻ học 2 buổi/ ngày, tỷ lệ trường áp dụng chương trình mầm non mới trong cả nước); các Bộ, ngành, địa phương đã có sự nỗ lực, quyết tâm cao, quan tâm sâu sát trong quá trình thực hiện Đán. Tuy nhiên, một số địa phương chưa quan tâm đy đủ, kinh phí của Trung ương và địa phương chưa đáp ứng nhu cầu kiên cố hóa và xây dựng mới trường lớp nên kết quả triển khai thực hiện Đề án chưa đồng đều ở các địa phương. Tiến độ triển khai Đề án các tỉnh Đồng bằng sông Cu Long chậm nhất so với các vùng khác trong cả nước.

2. Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số việc sau đây:

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan rà soát, tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Đề án trong hơn 3 năm qua, xác định rõ những mặt được, chưa được và các nguyên nhân theo mục tiêu đã đề ra của Đề án; xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể trong những năm sắp tới, lập báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ, trong đó lưu ý một số vấn đề sau đây:

- Làm rõ kết quả đạt được so với mục tiêu và công tác chỉ đạo, điều hành, đầu tư thực hiện Đề án ở từng địa phương trong các mặt hoạt động;

- Tng hợp, phân tích, đánh giá chi tiết phần ngân sách của các chương trình, đề án khác lồng ghép đầu tư cho Đề án này như: Chương trình mục tiêu Quốc gia về giáo dục và đào tạo; Chương trình kiên cố hóa trường lớp học; chi từ nguồn xổ số kiến thiết ở các địa phương...

- Căn cứ vào điều kiện thực tiễn, xác định rõ mức điều chỉnh các mục tiêu, kế hoạch triển khai Đề án trong giai đoạn tới theo từng nhóm tiêu chí đề ra và địa phương ở các vùng miền có điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau.

b) Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, xác định nguồn vốn ODA phù hợp đầu tư cho Đề án này theo kế hoạch đã đề ra tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015.

c) Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ chủ trì nhằm sơ kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Đề án này trong giai đoạn vừa qua và đề ra phương hướng triển khai cho hai năm tới, dự kiến tổ chức trước ngày 15 tháng 12 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng; các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ: GD&ĐT, KH&ĐT, TC;
-
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
-
Ban Tuyên giáo Trung ương;
-
UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;  TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, TH, PL;
-
Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 413/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về kinh phí Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.486
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.18.224