Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 127/TB-UB về việc thanh toán công trái kỳ hạn 5 năm phát hành cuối 1985 và năm 1986 tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 127/TB-UB Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vương Hữu Nhơn
Ngày ban hành: 29/10/1990 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 127/TB-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 1990

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THANH TOÁN CÔNG TRÁI KỲ HẠN 5 NĂM PHÁT HÀNH CUỐI 1985 VÀ NĂM 1986 TẠI THÀNH PHỐ HCM

Từ năm 1983 đến năm 1988, Nhà nước đã phát hành 3 đợt công trái xây dựng tổ quốc. Đợt I phát hành trong cả nước vào năm 1983 – 1984 có kỳ hạn 10 năm, thanh toán vào năm 1993 – 1994. Đợt II chỉ phát hành ở một số tỉnh vào năm 1985 – 1986 có kỳ hạn 5 năm và 10 năm thanh toán vào những năm 1990 – 1991 và 1995 – 1996. Đợt III phát hành trong cả nước vào năm 1987 – 1988, có kỳ hạn 5 năm, thanh toán vào năm 1992 – 1993.

Phiếu công trái sẽ được thanh toán cả vốn và lẫn lãi theo đúng thời hạn qui định. Nhà nước đảm bảo giá trị tiền mua công trái căn cứ vào sự thay đổi chỉ số giá cả của năm thanh toán so với năm phát hành công trái.

Ngày 11 tháng 7 năm 1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành quyết định số 257/CT về việc thanh toán công trái xây dựng tổ quốc, loại có kỳ hạn 5 năm, lãi suất 2% một năm, phát hành từ cuối năm 1985 đến hết năm 1986, đến hạn thanh toán từ quý 4/1990 đến hết năm 1991.

I.- ĐỢT THANH TOÁN CÔNG TRÁI NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO NHỮNG QUI ĐỊNH SAU ĐÂY:

1/ Các loại phiếu công trái phát hành ở một số tỉnh thành phố sau ngày 01-6-1985 đến hết năm 1986 của Hội đồng Nhà nước, lãi suất 2% năm, có đóng dấu kỳ hạn 5 năm, trên cả hai mặt tờ phiếu công trái (sử dụng phiếu công trái kỳ hạn 10 năm đã in sẳn đợt trước). Thời hạn và lãi suất được tính đủ 5 năm kể từ ngày phát hành ghi trên tờ phiếu công trái.

2/ Phiếu công trái được thanh toán tại Kho bạc Nhà nước thành phố, các quận, huyện và các tổ thanh toán công trái do Ủy ban nhân dân phường, xã thành lập theo sự ủy nhiệm của Kho bạc Nhà nước .

3/ Người đến thanh toán công trái phải có đủ phiếu công trái và chứng minh thư nhân dân hợp lệ. Nếu người sở hữu phiếu công trái thay đổi nơi cư trú hoặc chuyển nhượng ủy quyền cho người khác, cần phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân địa phương nơi cư trú trên giấy ủy quyền.

4/ Các loại phiếu công trái được thanh toán theo các nguyên tắc sau đây:

Phiếu công trái ghi thu bằng tiền được tính quy đổi cả gốc và lãi theo chỉ số giá cả của năm thanh toán so với năm phát hành theo giá 10 mặt hàng qui định đảm bảo giá trị tiền mua công trái, áp dụng thống nhất trong cả nước. Chỉ số giá cả được dụng để thanh toán công trái trong quí 4 năm 1990 theo quyết định số 407/TC-CĐTC ngày 19-9-1990 của Bộ Tài chánh là 138 lần.

Phiếu công trái ghi thu bằng thóc được tính qui đổi cả gốc và lãi theo giá thóc tại địa phương nơi phát hành công trái (không theo giá thóc tại địa phương nơi thanh toán công trái). Giá thóc làm căn cứ thanh toán công trái trong quý 4/1990 ở các địa phương theo phụ lục đính kèm quyết định số 406/TC-CĐTC ngày 19-9-1990 của Bộ Tài chính.

Chỉ số giá cả và giá thóc làm căn cứ thanh toán công trái được thông báo cụ thể tại nơi thanh toán công trái.

5/ Trường hợp mất phiếu công trái, người sở hữu phiếu công trái phải làm đơn gửi kho bạc Nhà nước và Ủy ban nhân dân địa phương biết để theo dõi và xử lý. Trong đơn ghi rõ họ tên, địa chỉ, số chứng minh thư của người có phiếu công trái bị mất; số tiền, số thóc (hạng phiếu) và nơi phát hành phiếu công trái.

6/ Trường hợp người mua phiếu công trái đã nhận biên lai nộp tiền, nộp thóc, nhưng chưa đổi biên lai để lấy phiếu công trái, mang đến cơ quan Kho bạc Nhà nước để đối chiếu biên lai của khách hàng với bảng kê phiếu công trái giữ hộ người mua. Nếu biên lai khớp đúng với số công trái đang lưu giữ sẽ được thanh toán ngay. Nếu phiếu công trái không có trong bảng kê, tổ thanh toán công trái phải báo cáo Kho bạc Nhà nước cấp trên để xem xét, giải quyết.

7/ Những đơn vị đã dùng quĩ công (quĩ phúc lợi, khen thưởng…) để mua phiếu công trái nhưng đứng tên cá nhân, chính quyến hoặc thủ trưởng đơn vị phải báo ngay cho Kho bạc Nhà nước biết để xem xét chi trả cho đơn vị.

8/ Trường hợp cơ quan phát hành công trái dùng số tiền tiết kiệm có kỳ hạn giao cho người mua công trái thay đổi phiếu công trái nhưng chưa được đổi lấy phiếu công trái người có sổ tiết kiệm sẽ được thanh toán sau khi đã được Kho bạc Nhà nước đối chiếu, kiểm tra chính xác với hồ sơ gốc.

Những trường hợp ngoại lệ khác sẽ được giải quyết cụ thể tại bàn chi trả theo qui định của Bộ Tài chánh.

II.- TỔ CHỨC CHI TRẢ TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Ở thành phố sẽ đặt các bàn chi trả phiếu công trái đã đến hạn 5 năm kể từ ngày phát hành ghi trên tờ phiếu công trái tại Chi cục Kho bạc Nhà nước thành phố, các chi nhánh Kho bạc Nhà nước quận huyện và một số bàn tại Ủy ban nhân dân phường xã.

1/ Thời gian chi trả sẽ bắt đầu từ ngày 01-11-1990 đến hết quý 4-1990 đối với phiếu công trái phát hành năm 1985, và đến hết năm 1991 đối với phiếu phát hành năm 1986, người đến nhận tiền chi trả sẽ theo lịch quy định của cơ quan Kho bạc tại từng bàn (theo tổ dân số, ấp của từng phường xã) để tránh tập trung đông người phải chờ đợi mất nhiều thời giờ.

2/ Để thuận cho việc đối soát với chứng từ gốc, chi trả nhanh chóng cho người có phiếu, yêu cầu người mua phiếu công trái trước đây mua ở quận huyện nào thì đến chi nhánh Kho bạc Nhà nước quận huyện đó để nhận tiền. Riêng người ở quận 1 thì đến nhận tại chi cục Kho bạc Nhà nước thành phố (17 Bến Chương Dương). Đối với người từ tỉnh khác đã chuyển hộ khẩu về thành phố thì sẽ nhận tại nơi cư trú mới.

3/ Đối với các cơ quan, xí nghiệp quốc doanh trước đây công đoàn đứng ra tổ chức đi mua phiếu công trái cho đoàn viên, nay công đoàn có thể thu nhận lại phiếu công trái của các đoàn viên để lập danh sách theo từng hạng phiếu (gồm tên người mua, địa chỉ, số mã hiệu của phiếu, số tiền được lĩnh…) đem tới bàn chi trả tại quận, huyện để được trả cho tập thể.

Lưu ý đối với các đoàn viên mới đến do mua phiếu công trái tại nơi khác thì không đưa vào danh sách này.

4/ Quy trình thanh toán phiếu công trái tại bàn chi trả phải đảm bảo thanh toán được nhanh chóng, giảm bớt thời gian chờ đợi của nhân dân, cán bộ trực tiếp thanh toán công trái sau khi kiểm tra đầy đủ tính hợp lệ, hợp pháp của tờ phiếu công trái, đối chiếu hạng phiếu công trái được thanh toán với cột “số tiền được thanh toán” trên bảng tính sẳn (barem) là có thể chi trả ngay cho người sở hữu phiếu công trái.

5/ Chi cục Kho bạc Nhà nước thành phố và các chi nhánh Kho bạc Nhà nước quận huyện phối hợp chặt chẽ với ngân hàng chuyên doanh (cơ quan bàn giao) giải quyết kịp thời những trường hợp mắc mứu cụ thể để tránh phiền hà cho dân.

6/ Đề nghị Mặt trận Tổ quốc thành phố và các cấp vận động nhân dân hết sức giúp đỡ cơ quan chức năng làm tròn nhiệm vụ chi trả công trái xây dựng tổ quốc lần này, làm đúng những qui định thủ tục chi trả.

Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường xã và ngành công an đảm bảo tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác chi trả, giữ gìn an toàn trật tự tại các bàn chi trả.

Trong quá trình chi trả có những vướng mắc gì, các ngành chức năng báo cáo kịp thời để Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo giải quyết.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Hữu Nhơn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 127/TB-UB về việc thanh toán công trái kỳ hạn 5 năm phát hành cuối 1985 và năm 1986 tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.377
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.44.54