Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 86/2004/QĐ-BT về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2005 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 86/2004/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 17/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 86/2004/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2005

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị quyết số 33/2004/QH11 ngày 09 tháng 11 năm 2004 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2005 và Nghị quyết số 34/2004/QH11 ngày 11 tháng 11 năm của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 194/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2005;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2005 (theo biu đính kèm); bao gồm cả các khoản ngân sách trung ương đã chi ứng trước phải thu hồi vào dự toán ngân sách năm 2005

Điều 2. Căn cứ dự toán ngân sách năm 2005 đưc giao, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí nguồn thực hiên cải cách tiền lương năm 2005 như sau:

- Sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương năm 2004 (thực hiên năm 2004 so dự toán năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ giao); 50% tăng thu ngân sách địa phương dự toán so với dự toán năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ giao và dành 50% số tăng thu thực hin năm 2005 so dự toán Thủ tướng Chính phủ giao năm 2005;

- Các đơn vị sự nghip có thu (bao gồm cả các đơn vị thực hiên cơ chế tài chính theo Nghị định số 10/2002/NĐ- CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ) sử dụng tối thiểu 40% (riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% không bao gồm tiền thuốc, máu và dịch truyền) số thu để lại theo chế độ; cơ quan hành chính có nguồn thu được để lại theo chế độ sử dụng tối thiểu 40% số thu để thực hiên cải cách tiền lương năm 2005;

- Thực hin tiết kiêm 10% số chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương).

Điều 3. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách năm 2005 được giao, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định trước ngày 10/12/2004 và tổ chức thực hin theo đúng quy định của Luật NSNN. Chm nhất 5 ngày sau khi dự toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân quyết định, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính kết quả quyết định và giao dự toán ngân sách năm 2005 của địa phương./.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
N
guyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 86/2004/QĐ-BT về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2005 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.150

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38