Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 974/QĐ-TTg năm 2003 về triển khai thực hiện dự án "cải cách quản lý tài chính công" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 974/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 974/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN "CẢI CÁCH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG"

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001,

Căn cứ Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức.

Tiếp theo Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 21 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Cải cách quản lý tài chính công”; xét đề nghị của Bộ Tài chính (các công văn số: 61 TTr/BTC ngày 2 tháng 7 năm 2003 và 75 Trực thuộc Trung ương/2003/BTC ngày 28 tháng 7 năm 2003), và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4988 BKH/QLĐT ngày 15 tháng 8 năm 2003),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Bộ Tài chính làm Chủ Dự án “Cải cách quản lý tài chính công”.

Điều 2. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn trong tổng mức đầu tư của Dự án “Cải cách quản lý tài chính công” như sau:

- Vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB): 54,33 triệu USD;

- Viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Anh (DFID): 9,99 triệu USD;

- Vốn đối ứng: 7,14 triệu USD.

Điều 3. Về kế hoạch đấu thầu

a. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án “Cải cách quản lý tài chính công” gồm 12 gói thầu với tổng số giá trị là 43.517.000 USD theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 75/TTr/2003/BTC ngày 28 tháng 7 năm 003 với các nội dung cụ thể nêu tại Bảng 1 của Tờ trình này.

b. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt và chịu trách nhiệm về các công việc đấu thầu đối với phần viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Anh (DFID) trị giá 9,99 triệu USD theo đúng quy định hiện hành, phù hợp với yêu cầu thực hiện Dự án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 974/QĐ-TTg năm 2003 về triển khai thực hiện dự án "cải cách quản lý tài chính công" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.936

DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.87.12