Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 894/2001/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/07/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 894/2001/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO TỈNH TUYÊN QUANG ĐỂ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LŨ LỤT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và Đoàn công tác của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 30,0 tỷ đồng (ba mươi tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2001 để hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho tỉnh Tuyên Quang khôi phục, sửa chữa các công trình giao thông, thuỷ lợi; khôi phục hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất canh tác bị bồi lấp và các công trình cấp bách khác bị hư hại do lũ lụt.

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm sử dụng khoản kinh phí này đúng mục đích.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng của các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động- Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTTg CP,
- Các Bộ: NN và PTNT, KH và ĐT,
TC, LĐTBXH,
- HĐND,UBND tỉnh Tuyên Quang,
- Ban Chỉ đạo PCLBTW;
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Côn báo,
- VPCP: BTCN, các PCN.
Các Vụ : KTTH. ĐPI. TH, KG.
VX , TTTB và BC,
- Lưu NN (5),VT,

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 894/2001/QĐ-TTg ngày 24/07/2001 về việc hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Tuyên Quang để khắc phục hậu quả lũ lụt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.657

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.76.25
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!