Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 890/QĐ-TTg 2021 bổ sung kinh phí bảo vệ phát triển rừng

Số hiệu: 890/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Lê Minh Khái
Ngày ban hành: 07/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 890/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG NĂM 2021 (PHẦN NHIỆM VỤ CHI THƯỜNG XUYÊN BỐ TRÍ TRONG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 129/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021;

Thực hiện Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 4532/BTC-HCSN ngày 05 tháng 5 năm 2021 về việc bố trí kinh phí sự nghiệp năm 2021 cho các nội dung của Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 426.668 triệu đồng (Bốn trăm hai mươi sáu tỷ, sáu trăm sáu mươi tám triệu đồng) từ nguồn chi các hoạt động kinh tế của ngân sách trung ương năm 2021 để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng năm 2021 (phần nhiệm vụ thường xuyên bố trí trong Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020) cho các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên, cụ thể:

- Kinh phí bổ sung cho các Bộ, cơ quan Trung ương là 71.768 triệu đồng.

- Kinh phí bổ sung có mục tiêu cho các địa phương là 354.900 triệu đồng.

(Phụ lục chi tiết đính kèm).

Điều 2. Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin và số liệu báo cáo. Bộ Tài chính thông báo bổ sung dự toán năm 2021 cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương liên quan thực hiện theo quy định.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương căn cứ kinh phí được bổ sung nêu trên để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng năm 2021. Việc quản lý và sử dụng số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Tài chính, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương nêu tại Điều 1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: QHĐP, NN, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3). M.G

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

 

PHỤ LỤC

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số: 890/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: triệu đồng

STT

Đơn vị

Kinh phí bổ sung

A

Kinh phí của các Bộ, cơ quan Trung ương

71.768

1

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

53.868

2

Bộ Quốc phòng

16.900

3

Bộ Công an

1.000

B

Kinh phí của các địa phương

354.900

1

Hà Giang

30.100

2

Tuyên Quang

18.000

3

Cao Bằng

8.400

4

Lạng Sơn

4.600

5

Lào Cai

5.300

6

Yên Bái

7.000

7

Thái Nguyên

3.400

8

Bắc Kạn

10.300

9

Phú Thọ

3.100

10

Bắc Giang

1.700

11

Hòa Bình

4.800

12

Sơn La

19.400

13

Lai Châu

11.600

14

Điện Biên

7.800

15

Quảng Ninh

4.500

16

Hải Dương

600

17

Hà Nam

900

18

Nam Định

800

19

Ninh Bình

2.300

20

Thái Bình

400

21

Thanh Hóa

11.200

22

Nghệ An

33.700

23

Hà Tĩnh

14.600

24

Quảng Bình

19.700

25

Quảng Trị

9.400

26

Thừa Thiên Huế

3.400

27

Quảng Nam

14.200

28

Quảng Ngãi

4.000

29

Bình Định

6.600

30

Phú Yên

3.400

31

Khánh Hòa

2.300

32

Ninh Thuận

9.100

33

Bình Thuận

18.100

34

Đắk Lắc

6.400

35

Đắk Nông

4.900

36

Gia Lai

6.200

37

Kon Tum

12.400

38

Lâm Đồng

5.500

39

Bình Phước

5.800

40

Tây Ninh

5.900

41

Bà Rịa - Vũng Tàu

1.000

42

Long An

600

43

Tiền Giang

500

44

Bến Tre

200

45

Trà Vinh

300

46

Hậu Giang

500

47

Sóc Trăng

1.700

48

An Giang

400

49

Đồng Tháp

500

50

Kiên Giang

3.500

51

Bạc Liêu

800

52

Cà Mau

3.100

 

TỔNG SỐ A + B

426.668

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 890/QĐ-TTg về bổ sung kinh phí cho công tác bảo vệ và phát triển rừng ngày 07/06/2021 (phần nhiệm vụ chi thường xuyên bố trí trong Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.075

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.237.61
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!