Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 854/2001/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 10/07/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 854/2001/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÁC TỈNH MIỀN NÚI VÀ TRUNG DU BẮC BỘ ĐỂ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO THIÊN TAI GÂY RA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương tại công văn số 71/TTr -CLBTW ngày 10 tháng 7 năm 2001, của Bộ Tài chính tại công văn số 6413 TC/NSNN ngày 09 tháng 7 năm 2001,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 60,0 tỷ đồng (sáu mươi tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2001 để hỗ trợ các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống cho nhân dân, khôi phục sản xuất và cơ sở hạ tầng, phân bổ như sau :

- Lào Cai : 7,0 tỷ đồng

- Tuyên Quang : 20,0 tỷ đồng

- Hà Giang : 2,0 tỷ đồng

- Yên Bái : 3,0 tỷ đồng

- Vĩnh Phúc : 5,0 tỷ đồng

- Phú Thọ : 2,0 tỷ đồng

- Thái Nguyên : 10,0 tỷ đồng

- Bắc Kạn : 5,0 tỷ đồng

- Cao Bằng : 3,0 tỷ đồng

- Quảng Ninh : 3,0 tỷ đồng

Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh có tên nêu trên chịu trách nhiệm sử dụng khoản kinh phí này đúng quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 854/2001/QĐ-TTg ngày 10/07/2001 về việc hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.802

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!