Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 852/2006/QĐ-UBND-BN sửa đổi Quy chế hoạt động của “Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ” tỉnh Bắc Ninh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 852/2006/QĐ-UBND-BN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Công Ngọ
Ngày ban hành: 28/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 852/2006/QĐ-UBND-BN

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 06 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA “QUỸ HỖ TRỢ TÀI NĂNG TRẺ” TỈNH BẮC NINH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;
Căn cứ Quyết định số 197/CT ngày 10.03.1998 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập quỹ và Hội đồng quỹ “Hỗ trợ tài năng trẻ” tỉnh Bắc Ninh;
Xét đề nghị của Tỉnh đoàn Bắc Ninh tại Tờ trình số 149/TTr-TĐ ngày 03.03.2006,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động sửa đổi quy chế “Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ” tỉnh Bắc Ninh.

Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên, các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
 
 


Nguyễn Công Ngọ

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

“QUỸ HỖ TRỢ TÀI NĂNG TRẺ” TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2006)

Nhằm đáp ứng tình hình thực tế và yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của “Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ” tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Hội đồng “Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ” tỉnh Bắc Ninh. Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy chế hoạt động “Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ” tỉnh Bắc Ninh (sửa đổi) như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần và tôn vinh các tài năng trẻ của tỉnh. Từ đó tạo ra phong trào thi đua học tập, rèn luyện, lao động, nghiên cứu khoa học trong thanh thiếu nhi, góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN ĐƯỢC NHẬN QUỸ

1. Đối tượng:

- Là thành thiếu nhi (có độ tuổi không quá 30) đang sinh sống, công tác, học tập tại tỉnh Bắc Ninh.

- Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các lĩnh vực học tập, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao.

2. Tiêu chuẩn:

- Về đạo đức: Có phẩm chất đạo đức tốt.

- Về thành tích: Đạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế, quốc tế khu vực, quốc gia; đạt điểm tối đa trong các kỳ thi vào Đại học (được xét tương đương như giải nhất quốc gia, không tính điểm ưu tiên).

- Được Hội đồng Quỹ bình chọn.

III. PHƯƠNG THỨC TRAO QUỸ

1. Thời gian trao quỹ: Tổ chức trao quỹ mỗi năm một lần vào dịp 26.03 hoặc 02.9. Trong trường hợp cần thiết Hội đồng Quỹ có thể thống nhất trao đột xuất.

2. Giá trị mức thưởng của mỗi xuất:

* Giải quốc tế hoặc quốc tế khu vực:

- Giải nhất hoặc huy chương vàng: Từ 2,5 triệu đồng đến 3 triệu đồng.

- Giải nhì hoặc huy chương bạc: Từ 1,5 triệu đồng đến 2 triệu đồng.

- Giải ba hoặc huy chương đồng: Từ 1 triệu đồng đến dưới 1,5 triệu đồng.

- Giải khuyến khích: 500.000 đồng.

* Giải quốc gia:

- Giải nhất hoặc huy chương vàng: 1 triệu đồng.

- Giải nhì hoặc huy chương bạc: 500.000 đồng.

- Giải ba hoặc huy chương đồng: 300.000 đồng.

Ngoài việc trao thưởng như trên, tuỳ theo điều kiện thực tiễn, Hội đồng quỹ có thể hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng, luyện tập cho các đoàn hoặc cá nhân tham gia các cuộc thi quốc tế, quốc tế khu vực, quốc gia.

3. Mức thưởng, mức hỗ trợ và số lượng trao hàng năm: Tuỳ thuộc vào sự lớn mạnh của quỹ.

4. Hình thức trao: Có thể trao tập trung ở tỉnh hoặc huyện, thành phố và cơ sở.

IV. NGUỒN XÂY DỰNG QUỸ VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

1. Nguồn xây dựng Quỹ:

- Tiếp nhận kinh phí do UBND tỉnh cấp hàng năm từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

- Vận động các cơ quan, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh ủng hộ, xây dựng Quỹ.

- Tiếp nhận các nguồn kinh phí từ Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam và các nguồn quỹ khác của Trung ương hàng năm cấp về cho tỉnh.

2. Công tác quản lý và điều hành quỹ:

a. Thành lập Ban điều hành và quản lý quỹ (Do Hội đồng quỹ ra quyết định thành lập).

- Ban điều hành và quản lý quỹ (gọi tắt là Ban điều hành) gồm các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội, Ban Thanh thiếu nhi trường học, Văn phòng Tỉnh đoàn và mời đồng chí chuyên viên phụ trách công tác Đoàn, Đội của Sở Giáo dục – Đào tạo tham gia, do đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn làm Trưởng Ban.

b. Nhiệm vụ của Ban điều hành và quản lý quỹ

- Ban điều hành có trách nhiệm tham mưu và báo cáo với Hội đồng quỹ về các hoạt động của quỹ.

- Căn cứ vào tiêu chuẩn và nguồn vốn hàng năm, Ban điều hành có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện báo cáo với Hội đồng quỹ để quyết định tổ chức trao thưởng.

c. Công tác quản lý và sử dụng quỹ

- Tiền quỹ được quản lý theo nguyên tắc quản lý tài chính hiện hành.

- Hội đồng quỹ được trích 2% tổng giá trị tiền quỹ để hỗ trợ phục vụ cho công tác quản lý điều hành hoạt động của quỹ.

- Việc huy động và sử dụng quỹ phải thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

V. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC

- Giá trị mức thưởng của mỗi suất theo mục 2, phần III của quy chế được thực hiện cho một giải cụ thể, không trao thưởng cho từng cá nhân tham gia giải (Nếu giải đó có nhiều người tham gia).

- Trong trường hợp sau khi tập thể hoặc cá nhân được trao thưởng mà Hội đồng quỹ nhận được khiếu kiện về giải thưởng đó thì Hội đồng quỹ có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ. Nếu khiếu kiện đúng thì yêu cầu thu hồi giải thưởng, trường hợp cần thiết Hội đồng quỹ đề nghị cơ quan chức năng gải quyết theo luật định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoat động quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ và tiêu chuẩn được nhận thưởng; kêu gọi các cơ quan, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và đông đảo nhân dân tham gia ủng hộ quỹ, đồng thời tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh các tài năng tẻ, tạo động lực phấn đấu trong thanh thiếu nhi.

- Phát động phong trào thi đua “Vượt khó học tốt” và “Sáng tạo trẻ” trong thanh thiếu nhi toàn tỉnh qua đó phát hiện những cá nhân, tập thể tiên tiến, hỗ trợ thanh thiếu nhi phấn đấu trở thành học sinh giỏi, tài năng trẻ.

- Mọi tập thể và cá nhân đóng góp ủng hộ quỹ đều được cấp giấy chứng nhận, ghi sổ vàng. Những người được nhận giải thưởng có sổ theo dõi quá trình phấn đấu.

Trong quá trình thực hiện nếu có những điểm chưa hợp lý thì sẽ xem xét, điều chỉnh nội dung của quy chế cho phù hợp. Việc điều chỉnh do Hội dồng quỹ thảo luận, quyết định./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 852/2006/QĐ-UBND-BN sửa đổi Quy chế hoạt động của “Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ” tỉnh Bắc Ninh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.785
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.59.63